kategorije pretrage

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE

Zagreb, Ilica 15/1
http:\\www.cvh.hr
I/7, br. 721-1/2009
Zagreb, 23.03.2009

STANICAMA ZA REDOVNE TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA
- koje vrše ispitivanje vozila -

Predmet: Provjera i ispitivanje minimalnih tehničkih i sigurnosnih uvjeta motornih vozila i njihovih priključnih vozila prema zahtjevima rezolucije ITF/TMB/TR/MQ(2008)8/FINAL
- dodatne upute o postupanju

Dopisom Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 63-1/2009 od 14. siječnja 2009. godine obavijestili smo sve stanice za tehnički pregled vozila (STP) koje obavljaju posao pregleda vozila prema zahtjevima ITF rezolucije (bivši CEMT), o promjenama visine naknada koju prijevoznici plaćaju za ovaj pregled. Visina naknada ovisi o tome da li prijevoznici istodobno u STP obavljaju i REDOVNI tehnički pregled i ITF pregled. Ako se pregled obavlja istodobno, onda je iznos naknade za ITF pregled znatno snižen.

Međutim, prijevoznicima i nadalje ne odgovara situacija koja se može dogoditi za vozila koja su stara svega godinu dana i koja moraju pristupiti ITF pregledu, a ne moraju obavljati REDOVNI tehnički pregled (nova vozila na REDOVNI tehnički pregled pristupaju tek nakon dvije godine), kao i situacija kada se ritam obavljanja ITF pregleda iz bilo kojeg razloga ne poklapa s ritmom obavljanja REDOVNOG tehničkog pregleda. U takvim slučajevima, kada se ISTODOBNO ne obavlja i REDOVNI tehnički pregled i ITF pregled, naplaćuje se puni iznos naknade za ITF pregled.

Kako bi se što više izišlo u susret prijevoznicima, Ministar mora, prometa i razvitka je naložio da se iznađe nova tehnologija koja će prijevoznicima omogućiti plaćanje sniženog iznosa naknade i u navedenim slučajevima.

Stoga, kada se u STP pojavi vozilo staro svega godinu dana, koje prema propisima ne mora obavljati REDOVNI tehnički pregled, takvom vozilu ipak treba prijaviti, naplatiti i obaviti REDOVNI tehnički pregled i ITF pregled. Ovo će za posljedicu imati naplatu ITF pregleda po sniženom iznosu. Istodobno, takvom vozilu ne treba posebno prijavljivati (pa niti naplaćivati niti obavljati) preventivni pregled jer je isti u potpunosti sadržan u postupku redovnog tehničkog pregleda. Naravno, redovni tehnički pregled ne treba nigdje ovjeravati, već će se samo ovjeriti preventivni pregled u kartonu preventivnih pregleda. Periodični tehnički pregled kočnica se prijavljuje, naplaćuje, izvršava i ovjerava potpuno neovisno o ovom redovnom tehničkom pregledu.

Na sličan način treba postupiti i kada vozilo pristupi ITF pregledu, a ne mora obavljati REDOVNI tehnički pregled. I u takvom slučaju vozilu treba prijaviti i REDOVNI tehnički pregled i ITF pregled što će za posljedicu imati naplatu ITF pregleda po sniženom iznosu. Naravno, redovni tehnički pregled se prijavljuje, naplaćuje i obavlja ali se nigdje ne evidentira.

Ako prijevoznik želi da mu se u budućnosti poistovjete vremena obavljanja REDOVNOG tehničkog pregleda i ITF pregleda, onda se za vrijeme slijedećeg REDOVNOG tehničkog pregleda treba prijaviti i ITF pregled. Naravno, prve godine kada se obavi jedan i drugi pregled prijevoznik će platiti «jedan pregled viška» ali će se u budućnosti takvom vozilu za cijeli preostali «životni vijek» poistovjetiti ritam obavljanja ovih pregleda i više nikada neće biti u raskoraku.

Ovakvim načinom rada izlazi se u susret i željama prijevoznika i zahtjevu Ministra mora, prometa i infrastrukture.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti