kategorije pretrage

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE

Zagreb, Ilica 15/1
http:\\www.cvh.hr
I/13, 2111-1/2008
Zagreb, 03.09.2008.

STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

- koje vrše ispitivanje vozila
- S V I M A -

Predmet: Pregled autobusa prema zahtjevima Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca

Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca (NN broj 100/08) propisano je da će se ispunjavanje uvjeta sukladno odredbama ovog Pravilnika utvrđivati Potvrdom o ispunjavanju uvjeta za autobuse kojima se prevoze djeca. Novi pravilnik stupa na snagu 11.09.2008.g.

Navedeni Pravilnik zamjenjuje Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca (NN 8/06) prema kojem je već obavljena obuka ovlaštenih ispitivača dana 13.03.2008. u prostorijama Centra za vozila Hrvatske u Velikoj Gorici.

Budući da je u novom Pravilniku došlo do izmjena u odnosu na već provedenu obuku, odnosno pregled vozila je pojednostavljen, izrađen je novi kontrolni list (dat u prilogu) koji je prilagođen novoj proceduri koju je potrebno provoditi prilikom pregleda vozila.

Kontrolni list je izveden tako da se pri pregledu autobusa zaokružuju odgovori DA ili NE u pripadajućem retku kontrolnog lista.

Prije pregleda samog vozila treba zahtijevati da vozilo izvana i iznutra bude temeljito očišćeno kako bi se pravodobno uočili svi nedostaci na vozilu. Ovo je posebno važno zbog uočavanja estetskih primjedbi na vozilu (oštećenja, korozije, ogrebotine, otpadanja boje i sl.) koje su uz ostale zahtjeve Pravilnika također vrlo važne. Ako pregledu pristupi prljavo vozilo, treba ga obvezno uputiti na kompletno čišćenje.

Ovlašteni ispitivači za ispitivanje vozila trebaju se pridržavati sljedećeg postupka pregleda vozila i ispunjavanja stavki kontrolnog lista:

Prilikom prijave pregleda vozila generirat će se broj potvrde koji je potrebno upisati u polje na kontrolnom listu.
Isto tako, u određena polja u kontrolnom listu potrebno je unijeti broj šasije autobusa i datum pregleda.

1.1. Autobus je obilježen znakom prema Pravilniku o obilježavanju vozila kojim se prevoze djeca. DA NE
Potrebno je provjeriti da li na autobusu na vanjskoj prednjoj i stražnjoj lijevoj strani autobusa postoji znak za obilježavanje. Znak za obilježavanje mora imati oblik kvadrata dimenzije 400 x 400 mm i biti izveden od retroreflektirajućeg materijala. Osnovna boja znaka je narančasta s crnim rubom i ucrtanim simbolom koji predstavlja figuru dvoje djece u odgovarajućem omjeru. Simbol koji predstavlja figuru dvoje djece crne je boje. Uz znak se može dodati i natpis »Prijevoz djece«. Natpis je crne boje na bijeloj podlozi.
1.2. Unutrašnjost autobusa je čista i neoštećena. DA NE
Vizualno je potrebno provjeriti urednost i cjelovitost sjedala, podova, bočnih stranica i rasvjetnih tijela.
1.3. Vozilo je opremljeno osnovnim priborom za interventno čišćenje. DA NE

U autobusu mora postojati pribor za interventno čišćenje - metla, lopatica, posuda, spužva i sl.

1.4. Vozilo je opremljeno ispravnim uređajem za zagrijavanje i prozračivanje. DA NE

Potrebno je provjeriti ispravnost rada uređaja za zagrijavanje putničkog prostora autobusa i ispravnost rada ventilacije autobusa.
Ispravnost rada uređaja za zagrijavanje putničkog prostora autobusa provjerava se uključivanjem uređaja - iz za to predviđenih otvora u putničkom prostoru mora strujiti topli zrak.
Uključivanjem uređaja za prozračivanje kroz ventilacijske otvore treba strujati zrak.

1.5. Vanjske površine autobusa su neoštećene. DA NE

Potrebno je vizualno provjeriti vanjske površine autobusa. Ako su vanjske površine bile oštećene i nakon toga sanirane, potrebno je provjeriti da je sanacija izvedena uredno.
1.6. Znakovi obavijesti i natpisi unutar autobusa. DA NE

Unutar autobusa na vidljivom mjestu moraju biti postavljeni znakovi obavijesti najmanje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu (ULAZ, IZLAZ, IZLAZ ZA NUŽDU i sl.).

1.7. Sva sjedala su tapecirana. DA NE

Sva sjedala u autobusu moraju biti tapecirana. Dozvoljava se ljepljenje tkanine na površinu sjedala i naslona, kao i djelomično ljepljenje ili postavljanje tkanine samo na sredinu sjedala i naslona, a da su rubovi i nadalje od drva ili nekog polimernog materijala.

1.8. Sigurnosni pojasevi. DA NE
Na svim sjedalima ispred kojih se ne nalazi naslon drugog sjedala moraju biti ugrađeni sigurnosni pojasevi.

Prilikom pregleda autobusa nadzornik je dužan provjeriti ispravnost samo ovih pojaseva.
1.9. Nasloni za ruke. DA NE
Na sjedalima koja se nalaze u pravcu ulaznih ili izlaznih vrata mora postojati naslon za ruku na strani prema hodniku autobusa.

Naslon ne mora biti pomičan.
2.1. Kočni sustav autobusa opremljen je ABS uređajem. DA NE

Potrebno je na uobičajeni način provjeriti da li je kočni sustav autobusa opremljen ABS uređajem.

3.1. U slučaju curenja goriva iz instalacije, gorivo slobodnim padom istječe na površinu kolnika. DA NE
Instalacija za napajanje pogonskog motora gorivom mora biti tako izvedena, da u slučaju bilo kakvog curenja goriva iz instalacije i spojnih elemenata, gorivo ne curi niti kapa po cijevima ispušnog sustava, već slobodnim padom istječe na površinu kolnika.
4.1. U autobusu postoji sigurnosna sklopka namijenjena za smanjenje opasnosti od požara. DA NE
U autobusu mora biti ugrađena sigurnosna sklopka namijenjena za smanjenje opasnosti od požara nakon zaustavljanja vozila, sa sljedećim značajkama:
 • mora biti postavljena tako da je rukovanje dostupno vozaču koji sjedi u vozačkom sjedalu,
 • mora biti jasno označena i opremljena zaštitnim poklopcem ili prikladnom zaštitom, radi onemogućavanja nenamjernog uključivanja. Uz sklopku moraju biti jasno ispisane upute o postupku rukovanja (npr. «skinuti poklopac i povući ručicu prema dolje» ili «uključiti samo kad je vozilo zaustavljeno na stajalištu»).
Potrebno je provjeriti da li uključivanje sklopke omogućava izvršenje slijedećih funkcija:
 • brzo zaustavljanje motora,
 • odvajanje iz električnog kruga barem jednog pola akumulatora.
5.1. Vatrogasni aparati. DA NE
U autobusu mora biti predviđen prostor za smještaj jednog ili više vatrogasnih aparata, od kojih jedan mora biti u blizini vozačeva sjedala.

Prostor za smještaj vatrogasnih aparata mora biti vidljivo označen.
5.2. Kutije prve pomoći. DA NE
U autobusu je previđen prostor za smještaj najmanje dvije kutije prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1112.

Prostor za kutije prve pomoći vidljivo je označen.
6.1. Izlaz za spašavanje na stražnjoj strani autobusa. DA NE
6.2. Broj bočnih izlaza za spašavanje sa svake strane vozila.    

Riječ je uobičajeno o staklenim prozorima koji su označeni odgovarajućim naljepnicama.

Autobus mora imati izlaz za spašavanje na stražnjoj strani vozila, osim autobusa I klase.

Autobus predviđen za prijevoz do 50 osoba mora imati najmanje po jedan izlaz za spašavanje na bočnim stranama vozila.

Autobus predviđen za prijevoz više od 50 osoba mora imati najmanje po dva izlaza za spašavanje na bočnim stranama autobusa.

Prolaz do izlaza za spašavanje mora biti slobodan za brzi izlazak.

Potrebno je prebrojati bočne izlaze za spašavanje sa svake strane autobusa i upisati ih u predviđeni prostor u kontrolnom listu. Broj se upisuje posebno za lijevu, a posebno za desnu stranu autobusa, npr: L - 3, D - 2 (s lijeve strane autobusa postoje 3 izlaza za spašavanje, a s desne 2).

7.1. Broj krovnih otvora za spašavanje.
Autobus predviđen za prijevoz do 50 osoba mora imati najmanje jedan krovni otvor, a za prijevoz više od 50 osoba, najmanje dva krovna otvora.

Uz svaki krovni otvor za spašavanje mora postojati uputstvo za otvaranje (rukovanje) krovnog otvora za spašavanje.

Potrebno je prebrojati krovne otvore za spašavanje i upisati ih u predviđeni prostor u kontrolnom listu.
8.1. Mogućnost provjere prisutnosti putnika u blizini vrata. DA NE
Autobus mora imati ugrađene optičke ili druge naprave (ogledalo i sl.) koje omogućavaju vozaču autobusa da sa svoga mjesta provjeri prisutnost putnika u izravnoj unutarnjoj ili vanjskoj blizini svih vrata za putnike.

Najčešće se za provjeru prisutnosti putnika u blizini vrata s vanjske strane autobusa koriste desni vanjski retrovizori.

Provjeru prisutnosti putnika u blizini vrata s unutarnje strane autobusa najčešće se izvodi ugradnjom retrovizora iznad stepenica za izlaz. Retrovizor mora biti ugrađen na takav način da vozaču omogući provjeru s vozačkog mjesta bez okretanja prema stražnjoj strani autobusa.
9.1. Sva vrata za putnike moguće je deblokirati, u slučaju opasnosti, iz vozila. DA NE
Sva vrata za putnike sa servo upravljanjem moraju biti izvedena na način da se mogu otvoriti iz vozila kada vozilo stoji i kada nisu zaključana.

Sklopka kojom se omogućava otvaranje vrata mora biti izvedena tako da:
 • premošćuje sva druga upravljanja,
 • je lako uočljiva i jasno prepoznatljiva kad se približi vratima i kad se stoji ispred vrata,
 • uzrokuje otvaranje vrata ili omogućava lako ručno otvaranje vrata.

Prilikom pregleda autobusa potrebno je provjeriti funkcionalnost sklopke koja se nalazi u vozilu.

U slučaju da je sklopka zaštićena napravom koja se može lako skinuti ili slomiti kako bi se omogućio pristup upravljanju u slučaju opasnosti, tada nije potrebno skidati zaštitu i provjeravati funkcionalnost sklopke.
10.1. Pokazno svjetlo za vrata sa servo upravljanjem. DA NE
Sva vrata za putnike sa servo upravljanjem moraju imati uključeno pokazno svjetlo koje mora biti u cijelosti vidljivo vozaču kada sjedi u položaju za vožnju, u svim uvjetima okolnog osvjetljenja, radi signaliziranja da neka vrata nisu potpuno zatvorena.

Pokazno svjetlo mora se upaliti svaki put kada se kruti dio vrata nađe između potpuno otvorenog položaja i 30 mm od potpuno zatvorenog položaja. Isto pokazno svjetlo može služiti za jedna ili više vrata.

Prilikom pregleda autobusa potrebno je provjeriti navedene zahtjeve.
11.1. Vozač može u svakom trenutku promijeniti smjer kretanja vrata. DA NE

Kad je predviđeno da vozač upravlja otvaranjem i zatvaranjem vrata za putnike putem servo upravljanja, vrata moraju biti takva, da vozač može u svakom trenutku promijeniti smjer kretanja vrata u fazi njihova zatvaranja ili otvaranja.

Prilikom pregleda autobusa potrebno je pokrenuti vrata. Dok se ista pokreću, još jednim pritiskom na istu tipku, vrata trenutno moraju promjeniti smjer kretanja.

12.1. Automatsko otvaranje vrata prilikom nailaska na prepreku. DA NE

Navedeni zahtjev provjerava se na način da se prilikom zatvaranja vrata između okvira vrata i samih vrata postavi čvrsti plastični ili drveni predmet. Kada se vrata prilikom zatvaranja oslone na čvrsti predmet, moraju se automatski otvoriti do krajnjeg otvorenog položaja.

13.1. Svi izlazi za slučaj opasnosti označeni su natpisom. DA NE


Svi izlazi za slučaj opasnosti (bočni prozori, stražnji prozor, krovni otvori i ako postoje vrata za izlaz u slučaju opasnosti) moraju biti označeni natpisom «Izlaz u slučaju opasnosti» ili sličnim, na unutrašnjoj i vanjskoj strani vozila.

Postupak upravljanja vratima za slučaj opasnosti i svim izlazima za slučaj opasnosti mora biti označen na unutrašnjoj i vanjskoj strani vozila prepoznatljivim simbolom ili jasnim natpisom.

Jasne upute koje se odnose na radni postupak moraju biti postavljene na izlazu za slučaj opasnosti ili u njegovoj blizini.
14.1. Hodnik i stube su pokriveni protukliznim materijalom. DA NE

Hodnik i stube autobusa moraju biti pokriveni protukliznim materijalom.

14.2. Rubovi stuba svijetle su kontrastne boje. DA NE
Rubovi stuba moraju biti takvi da se opasnost od spoticanja svede na najmanju mjeru i da su svijetle kontrastne boje.
15.1. Postoje najmanje dva sjedala namijenjena osobama s invaliditetom i označena kao takva. DA NE
U autobusu moraju biti postavljena najmanje dva sjedala namijenjena osobama s invaliditetom i označena kao takva. Moraju biti smještena u djelu vozila koji je najpogodniji za ulaženje i najbliži sjedalu vozača.
16.1. Unutarnja električna rasvjeta. DA NE

Unutarnja električna rasvjeta mora biti predviđena za osvjetljenje:

 • svih prostora za putnike i zglobne sekcije kod zglobnog autobusa,
 • svih stuba,
 • prilaza svakom izlazu,
 • svih mjesta gdje ima prepreka.
17.1. Postoje prečke i rukohvati za olakšan ulazak i izlazak iz vozila na vratima za putnike. DA NE
Prečke i rukohvati moraju biti izrađeni na način da olakšavaju ulazak i izlazak iz vozila.

Prečke i rukohvati moraju biti čvrsti, odgovarajućih dimenzija i položaja. Moraju biti kontrastno obojeni i ne smiju biti klizavi.
18.1. Postoji zaštitna ograda oko otvora stubišta na mjestima na kojima postoji opasnost da putnik koji sjedi bude gurnut naprijed u otvor stubišta kao posljedica naglog kočenja. DA NE
Na mjestima na kojima postoji opasnost da putnik koji sjedi bude gurnut naprijed u otvor stubišta, kao posljedica naglog kočenja, mora biti ugrađena zaštitna ograda oko otvora stubišta.

Nakon što je obavljen pregled autobusa i popunjene sve stavke kontrolnog lista, potrebno je skenirati sljedeće dokumente:

 • zahtjev za pregled autobusa
 • kontrolni list
 • prednju i stražnju stranu prometne dozvole
 • dokaz o uplati.

Potrebno je obaviti i fotografiranje autobusa. Obavezno se mora fotografirati autobus u dvije dijegonale (s prednje lijeve i stražnje desne strane ili s prednje desne i stražnje lijeve strane) te ulazi u autobus na način da su jasno vidljivi nasloni za ruke na sjedalima koja se nalaze u pravcu ulaznih ili izlaznih vrata.

Isto tako potrebno je fotografirati i sve detalje za koje se smatra da su bitni za rješavanje predmeta.

Nakon obavljenog fotografiranja potrebno je prebaciti fotografije u predmet te zaključiti predmet i sa svim ostalim dokumentima proslijediti ga u Centar za vozila Hrvatske.

Početak primjene novog pravilnika predviđen je odmah po ishođenju suglasnosti na visinu naknade za izdavanje potvrde od strane nadležnog Ministarstva, o čemu ćete biti pravovremeno obavješteni putem «Poruke dana» informatičkog sustava u STP.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE:
Ida Laić, dipl.oec.

Popis stanica za tehnički predmet koji rade pregled autobusa prema zahtjevima Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca

Kontakti