kategorije pretrage

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE

Zagreb, Ilica 15/1
http:\\www.cvh.hr
I/1, br. 427-1/2009
Zagreb, 18.2.2009

STANICAMA ZA REDOVNE TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA
- koje vrše ispitivanje vozila -
- S V I M A -

Predmet: Pregled autobusa prema zahtjevima Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca

U Narodnim novinama broj 20/09 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca. Navedeni Pravilnik objavljen je 13.02.2009. godine, a stupa na snagu 21.02.2009. godine.

Budući da je u novom Pravilniku došlo do izmjena u odnosu na već provedenu obuku, odnosno pregled vozila, izrađen je novi kontrolni list koji je prilagođen novoj proceduri koju je potrebno provoditi prilikom pregleda vozila.

Prilikom pregleda autobusa potrebno je provesti kompletnu proceduru koja je vrijedila do sada, uz dodatnu provjeru sljedećih stavki:

- Sva sjedala moraju imati naslon za glavu.
Na svim sjedalima mora biti ugrađen i naslon za glavu. Ako je naslon sjedala dulji od 680 mm smatra se da je naslon za glavu integriran u sam naslon sjedala.

- Sigurnosni pojas mora biti ugrađen na svim sjedalima.
Na svim sjedalima moraju biti ugrađeni sigurnosni pojasevi. Prilikom pregleda autobusa nadzornik je dužan provjeriti ispravnost svih pojaseva.

- Na svim sjedalima moraju biti nasloni za ruke.
Na svim sjedalima mora postojati naslon za ruku na strani prema hodniku autobusa. Naslon ne mora biti pomičan.

Potrebno je obaviti i fotografiranje autobusa. Obavezno se mora fotografirati:

  • autobus u dvije dijagonale (s prednje lijeve i stražnje desne strane ili s prednje desne i stražnje lijeve strane),
  • prednja i stražnja strana autobusa s ispravno postavljenim znakom za prijevoz djece,
  • sigurnosna sklopka namijenjena za smanjenje opasnosti od požara nakon zaustavljanja vozila,
  • signalna lampa za ABS uređaj,
  • izvedba instalacije za napajanje pogonskog motora gorivom kojom je osigurano da u slučaju bilo kakvog curenja goriva iz instalacije i spojnih elemenata, gorivo ne curi niti kapa po cijevima ispušnog sustava ili ostalim ugrijanim dijelovima, već slobodnim padom istječe na površinu kolnika,
  • bočne izlaze za spašavanje sa svake strane vozila,
  • krovni otvor za spašavanje (jedan ili dva ovisno o broju putničkih sjedala),
  • izlaz za spašavanje na stražnjoj strani autobusa.

Isto tako potrebno je fotografirati i sve detalje za koje se smatra da su bitni za rješavanje predmeta.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti