kategorije pretrage

Kontrolirani uređaji i oprema

Pregled uređaja i opreme koja se kontrolira na tehničkom pregledu vozila
(izvodi iz Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, članak 21.)

Oznake motornih vozila:

L - mopedi, motocikli i četverocikli

M - osobni automobili i autobusi

N - teretni automobili

O - priključna vozila

T - traktori

Na redovnom tehničkom pregledu s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila te na izvanrednom tehničkom pregledu nadzornici provjeravaju sljedeće:

Dijelovi koji moraju biti provjereni: Nedostaci: Neispravnost uređaja je razlog za neprolazak TP: Kategorija vozila na kojoj se uređaj provjerava:
1. UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE
1.1 Kolo upravljača - iskrivljenost, napuknutost, pričvršćenost, pokidana obloga
- teško se pomiče
- prevelika zračnost, slobodni hod
DA M, N
1.2 Stup upravljača - pričvršćenost
- iskrivljenost
- laka pokretljivost
DA L, M, N
1.3 Prijenosni mehanizam upravljača - pričvršćenost
- zračnost (cvilenje, struganje ili lupanje)
- manžete
- zauljenost
DA M, N
1.4 Poluge i zglobovi upravljača - zračnost
- iskrivljenost
- poremećen trag kotača
DA M, N
1.5 Pojačalo sile zakretanja upravljača - funkcioniranje
- stanje elastičnih crijeva i remena
- zauljenje pumpe
- stanje elektromotora
DA M, N
1.6 Amortizer upravljača - stanje, pričvršćenost
- propuštanje ulja
DA L, M, N
1.7 Graničnik kuta zakretanja upravljača - puknut, iskrivljen
- mogućnost nagnječenja kabela i crijeva
DA L
1.8 Zakretno postolje priključnog vozila - zračnost postolja
- podmazanost
DA O
Uređaj za upravljanje ispituje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda uređaja za upravljanje može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti uređaja za upravljanje.
2. UREĐAJ ZA KOČENJE
2.1 Radna kočnica - efikasnost (koeficijent kočenja)
- razlika kočenja lijevo - desno
- skokovit porast sile kočenja
DA L, M, N, O
2.2 Pomoćna kočnica - efikasnost (koeficijent kočenja)
- razlika kočenja lijevo - desno
DA L, M, N, O
2.3 Parkirna kočnica - funkcionalnost
- stanje sajli (popucanost, zapletenost, korozija, svinutost, stanje žabica)
- upravljački mehanizam - stanje
DA O
2.4 Komanda radne kočnice - hod (prevelik ili premalen)
- jastučić protiv klizanja potrošen, nema ga ili je labav
- prevelika zračnost u zglobnim elementima
- prevelik otpor pokretanju
- propuštanje zraka
DA L, M, N
2.5 Komanda pomoćne kočnice - poluga iskrivljena, slomljena
- potršeni zupci za držanje
- otpuštanjem kočnice poluga se ne vraća samostalno u položaj "otkočeno"
- hod (prevelik ili premalen)
- propuštanje zraka
DA M, N
2.6 Elementi prijenosa sile kočenja (dijelovi zračnog kočnog sustava) - kruti cjevovod (iskrivljenost, učvršćenost, propusnost, korozija, spojne glave)
- elastična crijeva (učvršćenost, propusnost, ispucanost, bubrenje, spojne glave)
- kompresor (potrošnja ulja, vrijeme za postizanje tlaka)
- spremnici zraka (korodiranost, oštećenost, loša postavljenost)
- kontrolni manometri u kabini (funkcioniranje)
- regulator tlaka (funkcioniranje, nepravilno podešeni tlakovi, loša postavljenost)
- kočni cilindri (ne brtve, korodiranost, loša postavljenost)
- kočno polužje (iskrivljenost, korozija, nepodmazanost, funkcionalnost, loša postavljenost)
- regulacijski ventili (funkcionalnost, podešenost, propuštanje zraka, korozija, stanje polužja)
- elementi upravljanja i napajanja priključnog vozila (odziv i visina tlakova)
- elementi ABS sustava (el. vodovi, senzori, signal ABS lampice)
DA M, N, O
2.7 Elementi prijenosa sile kočenja (dijelovi hidrauličnog kočnog sustava) - kruti cjevovod (iskrivljenost, učvršćenost, propusnost, korozija, spojne glave)
- elastična crijeva (učvršćenost, propusnost, ispucanost, bubrenje, spojne glave
- vakuum pumpa (oštečenost, korodiranost, spoj s motorom)
- regulacijski ventili (funkcionalnost, propuštanje ulja, korozija, stanje polužja)
- kočni cilindri (ne brtve, korodiranost, loša postavljenost,
- kočna tekućina (vrelište)
DA L, M, N, O
2.8 Elementi prijenosa sile kočenja (dijelovi mehaničkog kočnog sustava) - ispucalost sajli
- iskrivljenost ili puknuće prijenosnih poluga
DA L, M, N, O
2.9 Izvršeni kočni elementi - debljina kočnih pločica i pakni
- diskovi (izbrazdanost, napuknutost, površinska izgorenost, debljina vanjskog srha)
- doboši (ispucanost, zauljenost)
DA L, M, N, O
2.10 Spojne glave za kočnicu prikolice - propuštanje zraka
- ispucanost crijeva
- prikladna duljina crijeva
- stanje brtvi
DA M, N, O
Učinkovitost kočnica (koeficijenti kočenja i razlika sila kočenja lijevo - desno) provjerava se na uređaju iz članka 10. točke 1., a za vozila koja zbog svojih tehničkih karakteristika ne mogu biti ispitana na valjcima, učinkovitost kočnica (koeficijent kočenja) ispituje se pomoću uređaja iz članka 10. točke 15.
Ostali dijelovi uređaja za kočenje ispituju se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda uređaja za kočenje mogu se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti uređaja za kočenje.
3. UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU
3.1 Kratko svjetlo - podešenost,
- intenzitet, broj svjetala, boja, zamučenost stakla, korozija sjenila, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima
DA L, M, N
3.2 Dugo svjetlo - podešenost,
- intenzitet, broj svjetala, boja, zamučenost stakla, korozija sjenila, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima
DA L, M, N
3.3 Prednje svjetlo za maglu - podešenost,
- intenzitet, broj svjetala, boja, zamučenost stakla, korozija sjenila, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima
DA M, N
3.4 Pokretno svjetlo (reflektori za osvjetljavanje radova) - funkcioniranje NE M, N, O
3.5 Svjetlo za vožnju unatrag - intenzitet, boja, položaj, povezanost s mjenjačem, DA M, N, O
3.6 Prednja pozicijska svjetla - broj svjetala, boja, zamučenost stakla, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima DA L, M, N, O
3.7 Stražnja pozicijska svjetla - broj svjetala, boja, zamučenost stakla, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima DA L, M, N, O
3.8 Stražnje svjetlo za maglu - broj svjetala, boja, zamučenost stakla, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima DA M, N, O
3.9 Parkirna svjetla - broj, boja, učvršćenost NE M, N, O
3.10 Gabaritna svjetla - broj, boja, učvršćenost DA M, N, O
3.11 Svjetla registracijske tablice - broj, boja, učvršćenost NE L, M, N, O
3.12 Žuta rotacijska ili treptava svjetla - boja, učvršćenost, vidljivost sa svih strana vozila NE L, M, N, O
3.13 Plava ili crvena rotacijska ili treptava svjetla - boja, učvršćenost, vidljivost sa svih strana vozila
- smije li takvo vozilo biti opremljeno takvim svjetlom
DA L, M, N, O
3.14 Katadiopteri - broj, boja, oblik, učvršćenost, funkcioniranje DA L, M, N, O
3.15 Stop svjetla - broj, boja, učvrščenost, funkcioniranje DA L, M, N, O
3.16 Pokazivači smjera broj, boja, učvrščenost, funkcioniranje DA L, M, N, O
3.17 Uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera - funkcioniranje DA M, N, O
Podešenost dugog i kratkog svjetla i svjetala za maglu obavlja se na uređaju iz članka 10. točke 4.
Ostali svjetlosni uređaji ispituju se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda svjetlosnih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti pregledavanih svjetala.
4. UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST
4.1 Vjetrobran i druge staklene površine - neoštečenost, providnost, deformabilnost slike, funkcionalnost pokretnih prozora,
- postavljanje folija
DA L, M, N, O
4.2 Brisači i perači vjetrobrana - funkcioniranje, broj DA M, N
4.3 Retrovizori - učvrščenost, neoštečenost, funkcionalnost, broj DA L, M, N
Uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost ispituju se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda ovih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
5. SAMONOSIVA KAROSERIJA TE ŠASIJA S KABINOM I NADOGRADNJOM
5.1 Samonosiva karoserija - korozija, boja, mehanička oštećenja, izbočenost pojedinih elemenata na karoseriji, otvor za nalijevanje goriva, pričvršćenost svih elemenata na karoseriju DA L, M, N, O
5.2 Šasija - broj šasije
- korozija, boja, mehanička oštećenja, pričvršćenost svih elemenata na šasiju, stanje varova, zakovica, vijaka, deformacije
DA L, M, N, O
5.3 Kabina - korozija, boja, mehanička oštećenja, izbočenost pojedinih dijelova na karoseriji, pričvršćenost za šasiju, pričvršćenost drugih dijelova na kabinu DA M, N, O
5.4 Nadogradnja - korozija, boja, mehanička oštećenja, izbočenost pojedinih dijelova na karoseriji, pričvršćenost za šasiju, pričvršćenost drugih dijelova na nadogradnju (ljestve, arnjevi, stranice sanduka itd.) DA M, N, O
Stanje samonosive karoserije te šasije s kabinom i naogradnjom utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda ovih dijelova vozila može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
6. ELEMENTI OVJESA, OSOVINE, KOTAČI
6.1 Polužje ovjesa - stanje poluga, mehaničke deformacije, korozija
- dodirivanje poluga od elemente karoserije vozila
- zračnost i pričvrščenost stabilizirajučih poluga
DA L, M, N, O
6.2 Zglobovi ovjesa - stanje gumenih elemenata
- zračnost
DA L, M, N, O
6.3 Amortizeri - stanje zglobnih mjesta prihvata na ovjes i karoseriju
- zauljenost, potrošenost
- korozija, mehanička dotrajalost
DA L, M, N, O
6.4 Opruge - korozija
- mehanička oštećenja
- plastična deformacija
- učvršćenost na karoseriju i ovjes
- stanje gumenih dijelova zračnih jastuka
DA L, M, N, O
6.5 Glavina kotača - zračnost u ležajevima
- korozija
- stanje manžeta
DA L, M, N, O
6.6 Naplatci - korozija
- mehanička deformacija od udaraca
- napuknutost
- nedostajanje pojedinih vijaka za pričvrščenje na glavčinu
DA L, M, N, O
6.7 Gume - dubina gaznog sloja
- istovjetnost guma na istoj osovini
- odgovarajuće karakteristike guma za promatrano vozilo
- stanje bočnice gume
DA L, M, N, O
Stanje elemenata ovjesa, osovina i kotača utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda ovih dijelova vozila može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
7. MOTOR
7.1 Oslonci motora - stanje zglobnih elemenata ovjesa DA L, M, N
7.2 Zauljenost motora - zauljenost motora oko svih brtvi na motoru i mogučnost kapanja ulja na cestu DA L, M, N
7.3 Ispušni sustav - pričvršćenje, nepropusnost, mehanička oštećenost, usmjerenost ispušne cijevi, prednabijanje, toplinska i mehanička zaštita katalizatora, spojni kabeli lambda sonde, karakteristike ispuha za promatrano vozilo DA L, M, N
7.4 Usisni sustav - pričvršćenje, nepropusnost, filtar zraka, prednabijanje, cijev za odzračivanje kućišta motora, spojni kabeli senzora zraka DA M, N
7.5 Sustav za paljenje - pričvršćenje, stanje dijelova sustava, ispucanost visokonaponskih kabela, spoj visokonaponskih kabela sa svjećicama i razvodnikom, spojni kabeli senzora stanja motora DA L, M, N
7.6 Sustav za napajanje gorivom - pričvršćenje, stanje dijelova sustava, raspletenost sajli, spoj visokotlačnih vodova s pumpom i brizgaljkama, spojni kabeli senzora stanja motora
- nepropusnost spremnika goriva i svih vodova kojima gorivo prolazi
DA L, M, N
7.7 Razvodni mehanizam - zaštićenost od dodira, zauljenost, zategnutost , istrošenost DA M, N
Stanje motora utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda motora može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
8. BUKA VOZILA
8.1 Buka u mirovanju vozila s upaljenim motorom - pretjerana buka ispušnog ili usisnog sustava motora DA L, M, N
Ocjena buke vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Ako se posumnja da vozilo ispušta veću količinu buke od propisane ispitivanje buke treba provesti na prikladnom (propisanom) prostoru van objekta stanice za tehnički pregled pomoću uređaja iz članka 10. točka 9.
9. ELEKTRO UREĐAJI I ELEKTRO INSTALACIJE
9.1 Elektropokretač - ispravan rad bez metalnih zvukova
- pričvršćenost
DA L, M, N
9.2 Generator - iskrenje
- gašenje kontrolne lampice nakon starta motora
- stanje remena
DA L, M, N
9.3 Akumulator - pričvršćenost
- nepropusnost
- nekorodiranost el. spojeva
- postojanje oduška van prostora za putnike
DA L, M, N
9.4 Kontakt brava - ispravno funkcioniranje
- mehaničko oštečenje
DA L, M, N
9.5 Električni vodovi - izoliranost
- uredna položenost po vozilu
- eventualna rastopljenost izolacije
DA L, M, N
Ocjena elektro uređaja i instalacije vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda motora može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
10. PRIJENOSNI MEHANIZAM
10.1 Spojka - hod papučice spojke
- stanje papučice spojke
- proklizavanje
DA L, M, N
10.2 Mijenjač - stanje, pričvršćenost, zauljenost DA L, M, N
10.3 Vratila, diferencijal i poluvratila - zračnost u zglobovima
- stanje manžeta
- mehanička deformacija
- stanje spojki
- zauljenost diferencijala
- pričvršćenost
DA L, M, N
10.4 Lanac, lančanici, remen, remenice - zračnost
- stanje prstenova lanca
- istegnuće
- stanje zubaca
- podmazanost
- pričvršćenost
DA L
Ocjena prijenosnog mehanizma utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda prijenosnog mehanizma može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
11. KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI
11.1 Brzinomjer s putomjerom - funkcioniranje DA L, M, N
11.2 Kontrolna plava lampa za dugo svjetlo - funkcioniranje DA L, M, N
11.3 Sirena - funkcioniranje DA L, M, N
11.4 Tahograf i li nadzorni uređaj (euro tahograf) - da li je obavljeno ispitivanje DA M, N
11.5 Ograničivač brzine - postojanje na vozilu sukladno propisima DA M, N
11.6 Svjetlosni ili zvučni signal pokazivača smjera - funkcioniranje DA L, M, N
11.7 Ostali signalni uređaji za kontrolu rada pojedinih mehanizama ugrađenih na vozilu - funkcioniranje DA L, M, N, O
Ocjena kontrolnih i signalnih uređaja utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda kontrolnih i signalnih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
12. ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST)
12.1 Ispušni sustav - pričvršćenje, nepropusnost, mehanička oštećenost, usmjerenost ispušne cijevi, prednabijanje, toplinska i mehanička zaštita katalizatora, spojni kabeli lambda sonde NE M, N
12.2 Usisni sustav - pričvršćenje, nepropusnost, filtar zraka, prednabijanje, cijev za odzračivanje kućišta motora, spojni kabeli senzora zraka NE M, N
12.3 Sustav za paljenje - pričvršćenje, stanje dijelova sustava, ispucanost visokonaponskih kabela, spoj visokonaponskih kabela sa svjećicama i razvodnikom, spojni kabeli senzora stanja motora NE M, N
12.4 Sustav za napajanje gorivom - pričvršćenje, stanje dijelova sustava, raspletenost sajli, spoj visokotlačnih vodova s pumpom i brizgaljkama, spojni kabeli senzora stanja motora NE M, N
12.5 Razvodni mehanizam - zaštićenost od dodira, zauljenost, zategnutost i zadnja izmjena zupčastog remena NE M, N
12.6 BEZ-KAT vozila - ispitivanje volumenskog sadržaja ugljičnog monoksida (CO) u ispušnom plinu na brzini vrtnje praznog hoda - prevelik CO DA M, N
12.7 REG-KAT vozila - ispitivanje volumenskog sadržaja ugljičnog monoksida (CO) u ispušnom plinu pri povišenoj brzini vrtnje i pri brzini vrtnje praznog hoda. Izračun faktora zraka lambda na povišenoj brzini vrtnje - prevelik CO
- neodgovarajuć faktor zraka lambda
DA M, N
12.8 DIZEL - ispitivanje srednjeg stupnja zacrnjenja ispušnog plina - prevelik srednji stupanj zacrnjenja DA M, N
EKO TEST se sastoji od vizualne kontrole nabrojenih uređaja te mjerenjem sastava ispušnog plina na uređajima iz članka 10. točka 12. i 13. Način mjerenja ispušnih plinova ovisi o vrsti ugrađenog motora u vozilo. Prilikom obavljanja EKO TESTA može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
Izmjerene i izračunate vrijednosti ispušnog plina se uspoređuju s posebno pripremljenim proizvođačkim podacima za EKO TEST, a ako proizvođački podaci nisu poznati, izmjerene i izračunate vrijednosti se uspoređuju s propisanim vrijednostima.
Od 01.listopada 2004. godine ne smije se ovjeriti tehnički pregled vozila ako se na EKO testu utvrdi da vozilo ne zadovoljava propisane uvjete.
13. UREĐAJ ZA SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA
13.1 Mehanička spojka - mehanička potrošenost, korodiranost
- postojanje dodatnog osigurača
- pričvršćenost za vučno vozilo
DA M, N, O
13.2 Električni priključak spojke - ispravna električna spojenost
- funkcioniranje
DA M, N, O
Ocjena uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika.
Prilikom pregleda električnog priključka na vučnom vozilu koristi se uređaj iz člnaka 10. točke 19., a može se koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede.
14. OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA
14.1 Unutrašnjost kabine, sjedala i prostora za putnike - izbočenost pojedinih oštrih predmeta
- kvaliteta i čvrstoća sjedala
- unutarnja rasvjeta
- rasvjeta instrument table
DA L, M, N
14.2 Uređaj za ventilaciju kabine i vjetrobrana - grijanje i hlađenje kabine (funkcioniranje) DA M, N
14.3 Vrata vozila - zatvaranje
- brtvljenje
DA M, N, O
14.4 Pokretni prozori i krovovi - zatvaranje
- brtvljenje
DA M, N, O
14.5 Brave - postojanje i funkcioniranje
- mehanička oštečenost
DA M, N, O
14.6 Izlazi za slučaj opasnosti - označenost
- nezagrađenost od pojedinih predmeta
DA M, N, O
14.7 Blatobrani - postojanje
- učvršćenostkorozija
DA L, M, N, O
14.8 Branici - postojanje
- učvršćenost
- korozija
DA M, N, O
14.9 Sigurnosi pojasevi - postojanje
- funkcioniranje kopči pojaseva
- neoštečenost pojaseva
- funkcioniranje brzih spojki pojaseva
DA M, N
14.10 Dodatne komande za vozilo kojim upravlja osoba s tjelesnim nedostacima - postojanje
- ispravno funkcioniranje
DA L, M
14.11 Kontrola ispravnosti ograničivača brzine na mopedima opremljenim varijatorskim elementima transmisije - ispravno funkcioniranje DA L
Ocjena ostalih uređaja i dijelova vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda ostalih uređaja i dijelova može se koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede.
Ocjena ispravnosti ograničivača brzine na mopedima opremljenim varijatorskim elementima transmisije (točka 14.11) obavlja se na uređaju iz članka 10. točka 20. Stanice za tehnički pregled započet će s ispitivanjem brzine mopeda na redovnom tehničkom pregledu od 01. siječnja 2006. godine.
15. OPREMA VOZILA
15.1 Aparat za gašenje požara - postojanje
- provjera roka do kada vrijedi ispitivanje
DA M, N
15.2 Sigurnosni trokut - postojanje
- provjera ispravnosti
DA M, N
15.3 Kutija prve pomoći - postojanje i urednost materijala DA M, N
15.4 Klinasti podmetači - postojanje DA N
15.5 Čekić za razbijanje stakla u slučaju nužde - postojanje DA M
15.6 Rezervne žarulje - postojanje DA M, N
15.7 Rezervni kotač - postojanje, stanje
- postojanje opreme koja zamjenjuje rezervni kotač
DA M, N, O
Ocjena opreme vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda opreme vozila može se koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede.
Nadzornik je dužan upozoriti vozača na eventualne nedostake u opremi vozila.
16. REGISTRACIJSKE PLOČICE I OZNAKE
16.1 Registracijske pločice - postojanje, originalnost, neoštećenost, ugradnja DA L, M, N, O
16.2 Ploče za »teška vozila« - postojanje, originalnost, neoštećenost, ugradnja DA N
16.3 Ploče za »duga vozila« - postojanje, originalnost, neoštećenost, ugradnja DA O
16.4 Ploče za »spora vozila« - postojanje, originalnost, neoštećenost, ugradnja DA L, M, N, O
Ocjena registracijskih pločica i oznaka utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda registracijskih pločica i oznaka može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
17. PLINSKA INSTALACIJA
17.1 Spremnik plina - usklađenost s posebnim propisima
- oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
DA L, M, N
17.2 Armatura spremnika plina - usklađenost s posebnim propisima
- oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
DA L, M, N
17.3 Priključak za punjenje - usklađenost s posebnim propisima
- oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
DA L, M, N
17.4 Priključak za pražnjenje - usklađenost s posebnim propisima
- oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
DA L, M, N
17.5 Višesmjerni ventil - usklađenost s posebnim propisima
- oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
DA L, M, N
17.6 Pokazivač količine plina - usklađenost s posebnim propisima
- oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
DA L, M, N
17.7 Pročistač plina - usklađenost s posebnim propisima
- oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
DA L, M, N
17.8 Isparivač plina - usklađenost s posebnim propisima
- oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
DA L, M, N
17.9 Regulator tlaka - usklađenost s posebnim propisima
- oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
DA L, M, N
17.10 Ventil plina - usklađenost s posebnim propisima
- oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
DA L, M, N
17.11 Ventil tekućeg goriva - usklađenost s posebnim propisima
- oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
DA L, M, N
17.12 Vodovi visokog tlaka (VT) - usklađenost s posebnim propisima
- oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
DA L, M, N
17.13 Vodovi niskog tlaka (NT) - usklađenost s posebnim propisima
- oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
DA L, M, N
17.14 Vodovi sredstva za grijanje - usklađenost s posebnim propisima
- oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
DA L, M, N
17.15 Električni uređaji i instalacije - usklađenost s posebnim propisima
- oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
DA L, M, N
17.16 Lambda sonda - oštećenost, nepropusnost, učvršćenost DA L, M, N
17.17 Regulator količine plina - usklađenost s posebnim propisima
- oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
DA L, M, N
17.18 Elektronički uređaj za lambda kontrolu - oštećenost, nepropusnost, učvršćenost DA L, M, N
17.19 Mješač plina - usklađenost s posebnim propisima
- oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
DA L, M, N
17.20 Brizgaljke plina - usklađenost s posebnim propisima
- oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
DA L, M, N
Ocjena plinske instalacije utvrđuje se pomoću uređaja iz članka 10. točke 22. kao i subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda plinske instalacije može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

Kontakti