kategorije pretrage

PODODJEL ZA TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJU

Centar za vozila Hrvatske d.d. Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, lokacija: Stanica za tehnički pregled „Institut“ akreditirano je inspekcijsko tijelo prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 6053.

Kontakti