kategorije pretrage

PODODJEL ZA TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJU

Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila Centra za vozila Hrvatske akreditirala je Hrvatska akreditacijska agencija kao inspekcijsko tijelo vrste C prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020 za provedbu redovnih, periodičnih i izvanrednih tehničkih pregleda cestovnih vozila te periodičnih tehničkih pregleda kočnica cestovnih vozila. Akreditacija vrijedi za lokaciju i postupke koji su navedeni u Potvrdi o akreditaciji HAA br. 6053.

Potvrda o akreditaciji dostupna je na www.akreditacija.hr

Kontakti