Laboratorij za homologacijska ispitivanja

Laboratorij za homologacijska ispitivanja je ispitni laboratorij koji se bavi ispitivanjem sklopova, uređaja i opreme vozila te značajki vozila prema homologacijskim propisima.

AKREDITIRANO PODRUČJE

Laboratorij za homologacijska ispitivanja akreditirala je Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za homologacijska ispitivanja vozila. Akreditacija vrijedi za postupke koji su navedeni u Potvrdi o akreditaciji HAA br. 1038.

Potvrda o akreditaciji dostupna je na www.akreditacija.hr.

KONTAKTI