Hrvatska akreditacijska agencija

Hrvatska akreditacijska agencija akreditirala je:

Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila Centra za vozila Hrvatske d.d. lokacija STP Institut, prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020 kao inspekcijsko tijelo vrste C, za provedbu tehničkih pregleda vozila te periodičnih tehničkih pregleda kočnica cestovnih vozila,

Pododjel za posebna ispitivanja Centra za vozila Hrvatske d.d. kao inspekcijsko tijelo vrste A prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020 za inspekciju ADR vozila i cisterni za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu,

Mjeriteljski laboratorij Centra za vozila Hrvatske d.d. kao inspekcijsko tijelo vrste C prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020 za inspekciju zakonitih mjerila,

Mjeriteljski laboratorij Centra za vozila Hrvatske d.d. prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za umjeravanje mjerila tlaka, umjeravanje mjerila kočne sile po obodu kotača cestovnih vozila, umjeravanje mjerila za mjerenje kemijskog sastava ispušnih plinova motora cestovnih vozila s vanjskim izvorom paljenja, umjeravanje mjerila za mjerenje zamućenosti ispušnih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem, umjeravanje radnih etalona zamućenosti ispušnih plinova, umjeravanje uređaja za umjeravanje regloskopa i umjeravanje regloskopa,

Laboratorij za homologacijska ispitivanja Centra za vozila Hrvatske d.d. prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za homologacijska ispitivanja.

Potvrde o akreditaciji dostupne su na www.akreditacija.hr.

KONTAKTI