kategorije pretrage

III/7, broj: 270-1/95

Zagreb, 16/03/1995


STANICAMA ZA REDOVNE TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNE TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Vrsta, veličina i količina vatrogasnih aparata kojim moraju biti opremljena neka motorna vozila

Na osnovu upita koji dolaze iz stanica za tehnički pregled dostavljamo vam obavjest koja vozila moraju biti opremljena vatrogasnim aparatima, koja vrsta aparata mora biti postavljena na pojedinom vozilu, kao i veličinu i broj potrebnih aparata.

Prema Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata koji je objavljen u Narodnim novinama broj 35/94, vatrogasni aparati koji se nalaze u motornim vozilima moraju se podvrgavati periodičnom pregledu najmanje jednom godišnje, a kontrolnom ispitivanju svake pete godine. Kod aparata starijih od 15 godina, kontrolno ispitivanje potrebno je obavljati svakih dvije godine.

Nakon izvršenog periodičnog pregleda (najmanje jednom godišnje) ovlaštena osoba dužna je u ovjernu naljepnicu žute boje, koja se postavlja na aparat, izbušiti rupe na odgovarajućim mjestima kojima se označava mjesec i godina izvršenog pregleda kao i šifra osobe koja je izvršila pregled.

Ove naljepnice postavljat će se umjesto dosadašnjih etiketa prilikom prvog slijedećeg periodičnog pregleda vatrogasnih aparata.

Izgled naljepnice kojom se ovjerava periodični pregled i kontrolno ispitivanje prikazan je na slijedećoj slici:

Vatrogasnim aparatima moraju biti opremljeni osobni automobili kojima se obavlja javni prijevoz (TAXI vozila), kombi vozila, teretna vozila i svi autobusi.

Vrsta i veličina kao i potreban broj vatrogasnih aparata obzirom na vrstu motornog vozila, prikazan je u slijedećoj tablici:

VRSTA VOZILA

VRSTA APARATA

VELIČINA
APARATA

BROJ
KOMADA

1.

Osobni automobili kojima se obavlja javni prijevoz u cestovnom prometu (TAXI vozila) i kombi vozila

prah ABC
ili
halon

2 kg

1

2.

Gradski i prigradski autobusi i teretna motorna vozila do 2,5 tona nosivosti.

prah ABC

3 kg

1

3.

Linijski (turistički) autobusi i teretna motorna vozila do 10 tona nozivosti

prah ABC

6 kg

1

4.

Teretna motorna vozila iznad 10 tona nosivosti i sva teretna motorna vozila predviđena za vuču priključnog vozila

prah ABC

6 kg

2

Sa štovanjem,

 

DIREKTOR

Stipo Lozić-Baškarad dipl. inž.

 

Kontakti