kategorije pretrage

I/3, broj: 1075-1/96

Zagreb, 16/12/1996


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Vrsta, veličina i količina vatrogasnih aparata kojima moraju biti opremljena neka motorna vozila (izmjene i dopune)

U Narodnim novinama broj: 103/96 od 06. prosinca 1996. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata. Ovaj Pravilnik stupio je na snagu 14. prosinca 1996. godine.

Donesene izmjene i dopune, u dijelu koji je bitan za tehnički pregled vozila, odnose se na dvije stvari:

  1. Periodični pregled vatrogasnog aparata označava se bušenjem rupa na naljepnici za ovjeru periodičnog pregleda aparata. Do sada su se bušile rupe koje su označavale mjesec i godinu kada je izvršen periodični pregled aparata. Stupanjem na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata, periodični pregled vatrogasnog aparata označavat će se bušenjem rupa na mjesecu i godini do kada vrijedi periodični pregled vatrogasnog aparata. Izgled naljepnice kao i rokovi periodičnih pregleda aparata ostali su nepromjenjeni.

  2. Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata promjenjena je vrsta, veličina i potreban broj vatrogasnih aparata obzirom na vrstu motornog vozila. Prikaz vrste, veličine i potrebnog broja vatrogasnih aparata, obzirom na vrstu motornog vozila dat je u tablici na slijedećoj stranici.

Tablica je prepisana iz Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata a kako su u njoj korišteni izrazi za vrstu vozila kojih nema u nomenklaturi vozila potrebno je dodatno objašnjenje. Pod pojmom "kombi vozilo" podrazumjeva se kombinirani automobil, a pod pojmom "kamion" podrazumjeva se teretni automobil.

VRSTA VOZILA

VRSTA I
VELIČINA
APARATA

BROJ
KOMADA

1. Osobni automobil za javni prijevoz

prah ABC - 2 kg

1

2. Osobni automobili u vlasništvu pravnih osoba, obrtnika i tijela državne uprave koji služe u prijevozu za vlastite potrebe

prah ABC - 1 kg

1

3. Kombi vozila, vozila registrirana za više od 5 osoba i tramvajska motorna kola

prah ABC - 2 kg

1

4. Autobusi javnog gradskog prometa i kamioni do 2,5 t nosivosti

prah ABC - 3 kg

1

5. Međugradski autobusi i kamioni preko 2,5 t nosivosti

prah ABC - 6 kg

1

6. Kamioni s prikolicom i tegljači

prah ABC - 6 kg

2

Ovim uputama prestaje vrijediti okružnica Centra za vozila Hrvatske III/7, broj: 270-1/95 od 16. ožujka 1995. godine.

Sa štovanjem!

 

D I R E K T O R

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

 

Kontakti