kategorije pretrage

I/7, broj: 038-2/96

Zagreb, 26/02/1996


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Kontrola ispravne ovjere tahografa

U Centar za vozila Hrvatske je stiglo više pitanja vezanih uz kontroliranje ispravne ovjere tahografa, pa ovim dopisom dajemo slijedeće upute:

1. Kako postupiti na tehničkom pregledu ukoliko neka od zahtijevanih naljepnica nije zaljepljena, a ostale jesu?

Ukoliko nedostaje bilo koja od zahtijevanih markica odnosno žigova (ovjerni žig sa znakom istokračne vage, naljepnica s oznakom stalnice "k", naljepnica sa značajkama vozila i ovjerni žig za kliješta), smatra se da vozilo nema ispravno baždaren tahograf, te se takvom vozilu ne može ovjeriti tehnički pregled.

2. Kako postupiti na tehničkom pregledu kada neka od naljepnica na sebi nema zaštitnu, prozirnu foliju?

Sve naljepnice koje se lijepe u unutrašnjost tahografa izrađuju se od trajnog samoljepljivog papira, pa se ne moraju posebno zaštićivati prozirnim folijama. Pojedini mjeriteljski laboratoriji postavljaju prozirne folije iz estetskih odnosno marketinških razloga.

Ukoliko vozilo pristupi tehničkom pregledu, bez zaštitnih folija na zahtijevanim markicama tahografa, ovjera tahografa može se obaviti.

3. Kako postupiti na tehničkom pregledu kada na naljepnici sa značajkama vozila nedostaje žig mjeriteljskog laboratorija?

Žig mjeriteljskog laboratorija mora biti otisnut na desnoj strani spomenute naljepnice, te ukoliko nedostaje, tehnički pregled se ne može ovjeriti.

4. Kako postupiti u slučaju kada je na naljepnici sa značajkama vozila napisan datum ugradnje tahografa 22.01.96., i istovremeno postavljen ovjerni žig sa znakom istokračne vage na kojoj je otisnuta 95. godina?

Mjeriteljski laboratoriji dužni su, prilikom baždarenja tahografa, nalijepiti sve nove naljepnice. Na ovjernom žigu sa znakom istokračne vage mora se nalaziti godina u kojoj je obavljeno baždarenje tahografa, pa se u konkretnom slučaju, ako je baždarenje obavljeno 22.01.96., na ovjernom žigu sa znakom istokračne vage mora nalaziti 96. godina.

Ukoliko se godine baždarenja ne poklapaju na ovim naljepnicama, vozilu se ne smije ovjeriti tehnički pregled.

5. Kako postupiti na tehničkom pregledu kada su na raznim spojnim mjestima transmisije tahografa postavljeni razlićiti zaštitni žigovi za kliješta?

Smisao ove kontrole jeste da jedna ovlaštena osoba (mjeriteljski laboratorij) odgovara za kompletan sklop tahografa, te nakon njegovog baždarenja nitko ne smije naknadno vršiti prepravke i radove na tahografu, te samo ta mjesta naknadno ovjeriti svojim zaštitnim žigom za kliješta. Ukoliko se vrše neki radovi na tahografu, odnosno njegovoj transmisiji, potrebno je izvršiti novo kompletno baždarenje tahografa, nalijepiti nove naljepnice i postaviti nove zaštitne žigove na sva spojna mjesta transmisije tahografa.

Ukoliko vozilo na raznim mjestima transmisije tahografa ima postavljene razlićite zaštitne žigove, ne može mu se izvršiti ovjera tehničkog pregleda.

6. Kako postupiti ako je radi kvara na pojedinom dijelu uređaja (sajla, adapteri, kutnici i dr.) i popravka odnosno zamjene istog, došlo do uništenja zaštitnih plombi? Treba li se i tko treba takvo mjesto ovjeriti zaštitnom plombom?

Ukoliko je potrebno izvesti neke naknadne radove na tahografu, to može izvesti svatko tko zna popravljati tahovgraf, ali baždarenje tahografa može obavljati samo ovlašteni mjeriteljski laboratorij (popis do sada ovlaštenih mjeriteljskih laboratorija šaljemo vam u prilogu ovog dopisa). Pri tome mjeriteljski laboratorij prilikom svakog baždarenja odnosni provjere ispravnosti rada tahografa, mora postaviti nove, odnosno zamijeniti sve stare naljepnice i zaštitne žigove.

Tehnička ispravnost se može ovjeriti samo onom vozilu čiji je tahograf uredno obilježen svim zahtijevanim naljepnicama i ćija su sva spojna mjesta na transmisiji tahografa ovjerena žigovima za kliješta. Pri tome oznaka laboratorija na ovjernom žigu sa znakom istokračne vage u obliku naljepnice, mora biti istog mjeriteljskog laboratorija kao i oznaka na žigu koji se utiskuje pomoću kliješta.

U prilogu vam dostavljamo shematski prikaz tahografa i pripadajuće transmisije s izgledom svih naljepnica i žigova za kliješta kao i popis mjeriteljskih laboratorija ovlaštenih za ovjeravanje i ugradnju tahografa.

Sa štovanjem,

 

DIREKTOR:

Stipo Lozić-Baškarad,dipl.inž.

 

Kontakti