kategorije pretrage

NEVAŽEĆA OKRUŽNICA ZAMIJENJENA SA OKRUŽNICOM


I/7, broj: 409-1/96

Zagreb, 10/05/1996


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Tehnički pregled vozila za prijevoz pčela na terenu

Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (N.n. broj 9/93), članak 12, određeno je da se tehnički pregled vozila može obavljati izvan objekta stanice za tehnički pregled vozila, ako se unaprijed zna da vozila zbog dimenzija, težine ili drugih opravdanih razloga ne mogu ući u objekt stanice. Tada se tehnički pregled može obaviti na mjestu gdje se vozilo nalazi (gradilište i dr.) uz odobrenje policijske uprave na čijem se području obavlja tehnički pregled.

Ovu mogučnost obavljanja tehničkog pregleda vozila na terenu stanice, među ostalim, koriste prilikom tehničkog pregleda vozila za prijevoz pčela i sl. Međutim, postoji određena nedorečenost kako u terenskim uvjetima, kad je vozilo slabo ili uopće nepokretno, kvalitetno ispitati sve uređaje i opremu na vozilu, bez instrumenata koji postoje u stanici za tehnički pregled vozila.

Stoga do daljnjega, prilikom tehničkog pregleda vozila na terenu, treba ispitivati sve uređaje i opremu koja prema Pravilniku o tehničkim pregledima vozila podliježe pregledu, ali kako to nije moguće jednako kvalitetno obaviti kao u stanicama za tehničke preglede vozila, uvijek treba u Zapisnik o tehničkom pregledu vozila, u rubriku Napomena, dopisati tekst da je tehnički pregled obavljen na terenu.

Prilikom tehničkog pregleda vozila za prijevoz pčela na terenu, problem je u slaboj pokretljivosti ovih vozila zbog opasnosti uznemiravanja pčela na njima. Stoga je do daljnjeg, uz suglasnost nadležnih organa, potrebno izvršiti samo funkcionalnu kontrolu rada kočnica (provjeriti da li u spremniku zraka za kočnice ima dovoljno tlaka zraka, kočiti te vizualno provjeriti pod vozilom da li se pokreću kočni ključevi na kotačima i sl.). Također je moguće zamoliti vlasnika vozila da lagano pokrene vozilo i blago zakoči, kako bi se vidjelo da li se vozilo zaustavlja.

Istu ovakvu kontrolu treba napraviti i na Periodičnom tehničkom pregledu kočnica, kada se zahtjeva ispitivanje koeficijenta kočenja vozila (druga strana Zapisnika o periodičnom tehničkom pregledu kočnica), dok se energetske i funkcionalne vrijednosti kočnica (prva strana Zapisnika o periodičnom tehničkom pregledu kočnica), mogu i moraju ispitati kao u stanici za tehnički pregled vozila.

Nakon završenog tehničkog pregleda na terenu, uvijek je u rubriku Napomena, na odgovarajućem zapisniku, potrebno upisati tekst::"Tehnički pregled izvršen na terenu". Ovim tekstom objašnjava se zašto je ovjeren tehnički pregled a istovremenu su neke rubrike na Zapisniku (npr. one gdje se upisuju kočne sile), ostale prazne.

Također treba naglasiti da vozila koja se nalaze na terenu, a pri tome se više mjeseci ne kreću (npr. pčelarska vozila) ili koja se ne kreću cijelu godinu (npr. radna vozila koja stoje uz nafne platforme), nije potrebno podvrgavati preventivnim tehničkim pregledima sve dok se ne uključe u promet. Prije prvog uključenja u promet vlasnici ovih vozila dužni su izvršiti preventivni tehnički pregled.

Ovakav način tehničkog pregleda vozila na terenu moguće je primjeniti i na druga vozila (npr. radna vozila stacionirana uz bušeću naftnu platformu itd.), koja su slabo ili nikako pokretljiva a nalaze se na terenu

Sa štovanjem!

 

D I R E K T O R

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

NEVAŽEĆA OKRUŽNICA ZAMIJENJENA SA OKRUŽNICOM


Kontakti