kategorije pretrage

I/7, broj: 144-1/97

Zagreb, 19/02/1997


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Tehnički pregled i registracija vozila za prijevoz pčela

Centru za vozila Hrvatske obratio se Pčelarski savez Hrvatske sa zamolbom da se na zadovoljavajući način riješi još uvijek aktualna problematika redovnih tehničkih pregleda i registracije vozila za prijevoz pčela.

Pčelarski savez istaknuo je sljedeće probleme:

  1. Redovni tehnički pregled vozila za prijevoz pčela na terenu
  2. Registracija vozila za prijevoz pčela kojima se iz prometnih dokumenata ne vidi da je riječ o takovim vozilima.

U riješavanju navedenih problema pčelara treba postupati na sljedeći način:

ad 1) Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (N.n. broj 9/93), članak 12, određeno je da se tehnički pregled vozila može obavljati izvan objekta stanice za tehnički pregled vozila, ako se unaprijed zna da vozila zbog dimenzija, težine ili drugih opravdanih razloga ne mogu ući u objekt stanice. Tada se tehnički pregled može obaviti na mjestu gdje se vozilo nalazi (gradilište, livada i dr.) uz odobrenje policijske uprave na čijem se području obavlja tehnički pregled.

Ovu mogućnost obavljanja tehničkog pregleda vozila na terenu može se koristiti i za obavljanje redovnog tehničkog pregleda vozila za prijevoz pčela. Međutim, postoji određena nedorečenost kako u terenskim uvjetima, kad je vozilo slabo ili nikako pokretno, kvalitetno ispitati sve uređaje i opremu na vozilu, bez instrumenata koji postoje u stanici za tehnički pregled vozila.

Stoga do daljnjega, prilikom redovnog tehničkog pregleda vozila na terenu, treba ispitivati sve uređaje i opremu koja prema Pravilniku o tehničkim pregledima vozila podliježe pregledu, a uređaje, odnosno funkcionalnost pojedinih uređaja na vozilu koja se ne može kontrolirati na terenu (npr. ispušni plinovi ili podešenost svjetala) treba ispitati samo vizuelnim pregledom. Kako vizuelni pregled nije kvalitetan kao onaj na uređajima u stanici za tehnički pregled, uvijek treba u Zapisnik o tehničkom pregledu vozila, u rubriku Napomena, dopisati tekst da je tehnički pregled obavljen na terenu.

Prilikom redovnog tehničkog pregleda vozila za prijevoz pčela na terenu, problem je u slaboj pokretljivosti ovih vozila zbog opasnosti uznemiravanja pčela na njima. Stoga je do daljnjeg, potrebno izvršiti samo funkcionalnu kontrolu rada kočnica (provjeriti da li u spremniku zraka za kočnice ima dovoljno tlaka zraka, kočiti te vizualno provjeriti pod vozilom da li se pokreću kočni ključevi na kotačima i sl.). Također je moguće zamoliti vlasnika vozila da lagano pokrene vozilo i blago zakoči, kako bi se vidjelo da li se vozilo zaustavlja.

Nakon završenog redovnog tehničkog pregleda na terenu, uvijek je u rubriku Napomena, u zapisniku o tehničkom pregledu vozila, potrebno upisati tekst: "Tehnički pregled izvršen na terenu". Ovim tekstom objašnjava se zašto je ovjeren redovni tehnički pregled a istovremenu su neke rubrike na zapisniku (npr. one gdje se upisuju kočne sile), ostale prazne.

ad 2) Prilikom registracije teretnog automobila s oblikom karoserije - tegljač, priključnih vozila s oblikom karoserije prikolica ili poluprikolica, koji će služiti isključivo za pčelarske potrebe, potrebno je u rubrici "Napomena", u registracijskom listu, prometnoj dozvoli i knjižici vozila, upisati tekst "VOZILO ZA PRIJEVOZ PČELA". Na taj način jasno će se razlikovati vozila za prijevoz pčela od ostalih vozila a pčelari će moći ostvariti popust prilikom plaćanja naknade za korištenje cesta. Tekst "VOZILO ZA PRIJEVOZ PČELA" potrebno je zapisati također u rubriku "Napomena" u obrascu broj dva prilikom svakog produljenja valjanosti prometne dozvole.

Za teretne automobile s oblikom karoserije - furgon nije potrebno ništa dopisivati u "Napomenu" jer kod takvih vozila postoji osnovna namjena vozila "Za prijevoz pčela"

Kako bi dokazali da se s teretnim automobilom s oblikom karoserije - tegljač, kao i priključnim vozilima koriste samo u svrhu prijevoza pčela, vlasnici moraju od Pčelarskog saveza Hrvatske ili od svog pčelarskog udruženja donijeti potvrdu kojom dokazuju da im vozilo - tegljač služi isključivo za prijevoz pčela.

Sa štovanjem,

 

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

Kontakti