kategorije pretrage

I/7, broj: 854-1/97

Zagreb, 29/08/1997


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Tehnički pregled vozila opremljenih uređajima koji nisu obvezni prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

Vrlo često iz stanica za tehnički pregled vozila postavljaju se upiti kako postupiti na tehničkom pregledu vozila koje na sebi ima određene uređaje bitne za sigurnost prometa na cestama, uređaji su neispravni ali istodobno nisu niti obvezni prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama. Najčešće je riječ o postojanju raznih svjetala na vozilu, postojanju desnog vozačkog zrcala, postojanju kuke i pripadajućih električnih priključaka uz kuku, postojanju tahografa, postojanju ABS uređaja, postojanju zračnih jastuka i sličnih sigurnosnih uređaja.

Svako vozilo je osim obveznim uređajima opremljeno cijelim nizom dodatnih uređaja koji povećavaju sigurnost prometa na cestama. U praksi se događa da zakonodavstva pojedinih država određene sigurnosne elemente na vozilu tek nakon dugogodišnje upotrebe i dokazivanja u praksi proglase obveznim. Međutim i prije obvezne primjene pojedinih uređaja njihovo postojanje na vozilu obvezuje vlasnike vozila da ih drže u ispravnom stanju.

U načelu, prilikom tehničkog pregleda vozila treba postupati tako da sve ono što se nalazi na vozilu, bilo da je riječ o obveznom ili neobveznom uređaju prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, treba biti u ispravnom stanju. Navest će se nekoliko karakterističnih primjera.

SVJETLA NA VOZILU

Na vozilu dodatno mogu biti ugrađena razna svjetla kao što je treće stop svjetlo, prednja svjetla za maglu, dodatno ugrađena duga svjetla i dr. Funkcionalnost ovih svjetala treba obvezno kontrolirati na tehničkom pregledu a zbog neispravnosti pojedinog svjetla vozilo mora biti proglašeno neispravnim.

Posebnu pažnju treba obratiti na svjetla koja vlasnici vozila samostalno ugrađuju na vozila odnosno na svjetla koja nisu dio tvorničke serijske opreme vozila. Kod takvih svjetala pažnju treba obratiti na položaj na kojem su postavljena kao i na način njihova rada.

Dodatno stop svjetlo (treće stop svjetlo) mora biti postavljeno simetrično u odnosu na središnjicu vozila, a donji rub trećeg stop svjetla mora biti postavljen iznad zamišljene horizontalne linije povućene kroz gornje rubove standardnih stop svjetala. Pri tome treba obratiti pozornost na najmanju visinu (razmak između donjeg ruba trećeg stop svjetla i površine ceste) na koju se treće stop svjetlo smije postaviti i koja iznosi 850 mm. Stop svjetla moraju svjetliti kontinuirano odnosno ne smiju biti ugrađena nikakva trčeća ili trepčuća svjetla.

Dodatno stop svjetlo je vrlo važan uređaj aktivne sigurnosti na vozilu te njegovo postojanje na vozilu uz istodobnu nefunkcionalnost može izazvati zbunjujuće situacije na cesti. Iz tog razloga, ako se na tehničkom pregledu utvrdi da dodatno stop svjetlo ne radi ili radi neispravno, vozilo treba proglasiti tehnički neispravnim.

Prednja svjetla za maglu, odnosno njihov donji rub, ne smije biti postavljen niže od 250 mm od površine ceste. Udaljenost vanjskog ruba prednjih svjetala za maglu od bočno najizbočenije točke vozila ne smije biti veći od 400 mm. Također gornji rub prednjih maglenki ne smije biti postavljen više od zamišljene horizontalne linije povućene kroz gornje rubove glavnih svjetala. Prednja svjetla za maglu moraju biti spojena tako da se mogu upaliti tek nakon što se upale najmanje pozicijska svjetala na vozilu.

Na tehničkom pregledu treba kontrolirati ispravnost ovih svjetala te ako su neispravna vozilo treba proglasiti tehnički neispravnim.

Dodatna duga svjetla mogu se postaviti samo na ona vozila koja imaju dva glavna svjetla jer je broj glavnih svjetala na motornim vozilima ograničen i može biti dva ili četiri.

Na tehničkom pregledu potrebno je kontrolirati ispravnost dodatnih dugih svjetala te u slučaju neispravnosti vozilo treba proglasiti tehnički neispravnim.

Ostala svjetla na vozilu koje pojedini vlasnici naknadno ugrađuju na vozilo (stražnje svjetlo za maglu - ako je jedno mora biti na lijevoj strani automobila i mora biti udaljeno najmanje 100 mm od stop svjetla, svjetlo za vožnju u nazad i sl.) također treba kontrolirati i u slučaju njihove neispravnosti vozilo treba proglasiti tehnički neispravnim.

DESNO VOZAČKO ZRCALO

Desno vozačko zrcalo je obvezno za sve kategorije motornih vozila osim za mopede, motocikle i osobne automobile. Međutim, danas gotovo svi proizvođači vozila u sve svoje modele (osim onih izuzetno jeftinih) ugrađuju desno vozačko zrcalo. Ono je svakako vrlo važan dio sigurnosti cestovnog prometa te ako je jednom ugrađeno na vozilo treba biti u ispravnom stanju.

Ako se na tehničkom pregledu ustanovi da je desno vozačko zrcalo neispravno (puknuta površina zrcala, puknuto kučište zrcala ili je zrcalo loše pričvršćeno za karoseriju vozila), vozilo treba proglasiti tehnički neispravnim.

KUKA I ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK PRIKOLICE

Ako je na vozilu ugrađena kuka za vuču prikolice onda to mora biti evidentirano u prometnim dokumentima vozila. Ako u prometnim dokumentima nije zabilježena kuka, a na vozilu se ista nalazi, vozilo je, prema Pravilniku o ispitivanju vozila, potrebno uputiti na snimanje radi ispitivanja.

Na tržištu se susreću kuke s rastavljivim zglobom kod kojih se, nakon ugradnje kuke i skidanja "vučne lule s kuglom" ne mjenjaju vanjske dimenzije vozila. U tom slučaju vozilo nije potrebno upučivati na ispitivanje, već je postojanje kuke potrebno evidentirati u prometnim dokumentima u rubrici napomena.

Uz kuku se obvezno mora nalaziti priključak za električnu signalizaciju prikolice čiju je ispravnost potrebno provjeriti na tehničkom pregledu. Ako se prilikom pregleda utvrdi da je priključak neispravan ili da nedostaje, vozilo se proglašava tehnički neispravnim

TAHOGRAF

Prema Pravilniku o tehničkim ujetima vozila u prometu na cestama tahografom, među ostalim, moraju biti opremljeni teretni automobili i radna vozila ako im je najveća dopuštena masa veća od 3500 kg i ako su prvi put registrirana u Republici Hrvatskoj nakon 08. rujna 1995. godine. Međutim, u praksi, na cesti, susreću se vozila s najvećom dopuštenom masom manjom od 3500 kg koja imaju ugrađen tahograf.

Kod takvih vozila, rukovodeći se načelom da svi ugrađeni dijelovi (obvezni ili neobvezni) moraju biti tehnički ispravni, treba zahtjevati baždarenje tahografa prema važećim propisima u Republici Hrvatskoj. Vlasnik vozila, umjesto baždarenja tahografa isti može izgraditi iz vozila ali u tom slučaju, ako u vozilu ne postoji drugi brzinomjer, umjesto tahografa mora ugraditi brzinomjer s putomjerom i svjetiljkom za osvjetljavanje.

ABS, ASR, ZRAČNI JASTUK

Postojanje ovih uređaja na vozilima nije obvezno (osim ABS uređaja za neka vozila prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama) ali njihovo postojanje na vozilu uvelike doprinosi boljoj aktivnoj (ABS i ASR) i pasivnoj (zračni jastuk) sigurnosti vozila.

U stanicama za tehnički pregled vozila nije moguće ispitivati funkcionalnost ovih uređaja ali su sva vozila opremljena signalnim lampicama na komandnoj tabli vozila koima se vozač upozorava da pojedini uređaj nije ispravan. Lampice pojedinih važnih uređaja na vozilu pale se prije pokretnja motora vozila (dok se ključ kontakt brave nalazi u položaju za start), odnosno gase se nekoliko sekundi nakon paljenja motora vozila ili nakon što vozilo dostigne određenu brzinu kretanja (npr. kod ABS uređaja).

Ako prilikom pregleda vozila pomoću lampica utvrdite neispravnost pojedinog sigurnosnog uređaja, vozilo je potrebno proglasiti tehnički neispravnim te ga uputiti u ovlašteni servis na popravak utvrđenog kvara.

Ovdje navedeni primjeri mogućih grešaka na neobveznim uređajima vozila sigurno nisu i jedini. Kao zaključak ove teme ponovit ćemo već rećeno: Prilikom tehničkog pregleda vozila, odnosno uređaja na njemu, treba postupati tako da sve ono što se nalazi na vozilu, bilo da je riječ o obveznom ili neobveznom uređaju prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, treba biti u ispravnom stanju.

Sa štovanjem,

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

Kontakti