kategorije pretrage

I/1, broj: 1185-1/98

Zagreb, 10/07/1998


STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Utvrđivanje identiteta vlasnika vozila

Nakon dostavljenog vam naputka Ministarstva unutarnjih poslova broj 511-01-42-29296/4-98 od 03. 06. 1998. godine koji smo dostavili dopisom broj 1015-1/98 od 16. 06. 1998. godine, što se odnosi na utvrđivanje identiteta vlasnika vozila u postupku podnošenja zahtjeva za ovjeru tehničke ispravnosti vozila, nekolicina stanica za tehnički pregled vozila (STP) postavila je pitanje:

Da li se propisani postupak utvrđivanja identiteta vlasnika vozila provodi na isti način i u slučaju kada vlasnik vozila ili neka druga osoba dođe u STP sa već popunjenim i ovjerenim registracijskim listom ili obrascem broj 2. Ovjera tehničke ispravnosti i produljenje valjanosti prometne dozvole za izdavanje prometne dozvole, i knjižice vozila odnosno ovjeru tehničkog pregleda vozila u prometnoj dozvoli (produljenje valjanosti prometne dozvole).

Odgovor je sljedeći: U postupku kada se vrši naknadna ovjera tehničkog pregleda u prometnoj dozvoli i produljenje valjanosti prometne dozvole na osnovu ovjerenih obrazaca registracijskog lista i obrasca broj 2, te priloženim dokazima o plaćenim obvezama, STP ne provodi propisani postupak utvrđivanja identiteta vlasnika vozila, jer je to već provedeno u postupku tehničkog pregleda vozila i ovjeravanja navedenih obrazaca.

Sa štovanjem,

 

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

Kontakti