kategorije pretrage

I/2, broj: 684-1/98.

Zagreb, 13/05/1998


STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Datum valjanosti prometne dozvole

U prilogu dostavljamo vam naputak Ministarstva unutarnjih poslova broj 511-01-42-29296/3-98 od 11.05.1998. godine.

Ovim naputkom kao što je navedeno, mijenja se točka 7. uputa broj 511-01-43-8073/5-1993 od 12.05.1993. godine. Upute se nalaze u priručniku Upute za poslove tehničkih pregleda i registracije vozila II izdanje (Centar za vozila Hrvatske, travanj 1996) na stranici 2.

Prema navedenom točka 7. sada glasi:

U rubriku "Podaci o tehničkom pregledu i valjanosti prometne dozvole" u prometnoj dozvoli upisuje se datum izvršenih tehničkih pregleda (npr. 18.05.1998).

U rubriku "Dozvola vrijedi do" upisuje se točan dan, mjesec i godina u kojem istiće valjanost redovnog tehničkog pregleda (za koje vrijeme su plaćene i propisane obveze npr. 18.05.1999). Ukoliko datum obveznog osiguranja istiće prije isteka važenja redovnog tehničkog pregleda, upisuje se datum isteka osiguranja sa police osiguranja od automobilske odgovornosti. (npr. istek police je 15.05.1999. u rubriku "Dozvola vrijedi do" upisuje se 15.05.1999. a ne 18.05.1999. do kada važi tehnički pregled vozila).

Za privremeno registrirana vozila u rubriku "Dozvola vrijedi do" upisuje se datum do kada vrijedi privremena registracija (isto kao i do sada), odnosno do kada je odobren privremeni uvoz (npr. 18.08.1998.) i do tada moraju biti plaćene sve obveze.

Na naljepnici o važenju tehničke ispravnosti vozila "znak kojim se označava rok valjanosti tehničkog pregleda" buši se kao i do sada mjesec važenja iz prometne dozvole i broj STP koja je ovjeru izvršila kako je to u uputama navedeno.

Za nova vozila koja se registriraju redovni tehnički pregled vrijedi 24 mjeseca, u prometnoj dozvoli u rubriku "dozvola vrijedi do" upisuje se datum isteka osiguranja sa police osiguranja od automobilske odgovornosti.

Za lake prikolice također se upisuje u karton tehničke ispravnosti lake prikolice u rubriku "vrijedi do" točan dan, mjesec i godina u kojem ističe valjanost tehničkog pregleda (svake tri godine od prvog tehničkog pregleda).

Naputak Ministarstva da se u prometnoj dozvoli, što znači i u registracijskom listu i obrascu broj 2 ovjera tehničke ispravnosti i produljenja valjanosti prometne dozvole, upisuje točan dan, mjesec i godina u kojem istiće valjanost redovnog tehničkog pregleda počinje se primjenjivati od 18. svibnja 1998. godine.

Navedena promjena sa ispisom datuma bit će instalirana u programu i automatski će se aktivirati od 18. svibnja 1998. godine. Za eventualne informacije obratite se direktno službi održavanja programa (FIST, Internet).

Stanice za tehničke preglede vozila koje koriste vlastita programska rješenja potrebno je da također usklade svoje programe sa navedenom promjenom.

Srdačno vas pozdravljamo.

 

D I R E K T O R :

Stipo Lozić-Baškarad, dipl.ing.

u.z.

 

Prilog: 1

 

Kontakti