kategorije pretrage

I/2, broj: 694-1/98

Zagreb, 15/05/1998


STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Ovjera tehničkog pregleda vozila

Našim dopisom broj 684-1/98 od 13.05.1998. godine dostavili smo vam naputak u svezi upisivanja točnog datuma u kojem istiće valjanost tehničkog pregleda vozila.

Ovaj naputak primjenjuje se i prilikom ovjere periodičnog tehničkog pregleda vozila u Kartonu izvršenih pregleda vozila u rubrici "vrijedi do ___". Od 18. svibnja 1998. godine upisuje se dan, mjesec i godina do kada vrijedi obavljeni periodični tehnički pregled.

Rokovi u kojima se vozila podvrgavaju periodičnim tehničkim pregledima se utvrđuju sukladno odredbama članka 30. Pravilnika o tehničkim pregledima vozila i računaju od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda vozila.

Srdačno vas pozdravljamo.

 

D I R E K T O R :

Stipo Lozić-Baškarad, dipl.ing.

Kontakti