kategorije pretrage

I/7, broj: 1704-1/98

Zagreb, 29/10/1998


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Određivanje godine proizvodnje vozila

Prilikom prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj jedan od važnijih podataka o vozilu koji treba odrediti je godina proizvodnje vozila. Temeljem dosadašnjih uputa Ministarstva unutarnjih poslova broj 511-01-42-58189/4-96 od 28. ožujka 1996. godine na temu "Utvrđivanje godine proizvodnje vozila, ovjera tehničke ispravnosti i produljenje valjanosti prometne dozvole – upute za rad" te dopisa Centra za vozila Hrvatske I/2, broj 330-1/96 od 05. travnja 1996. godine, utvrđeno je da se godina proizvodnje vozila određuje prvenstveno iz VIN oznake vozila, a ako se taj podatak ne može odrediti izravno iz VIN oznake, onda je godinu proizvodnje vozila potrebno odrediti uvidom u originalni račun o kupnji/prodaji vozila (za nova vozila), ili prometne dokumente (za rabljena vozila).

Međutim ovakav način rada nadzornicima je pričinjao poprilične probleme i kod novih i kod rabljenih vozila.

Kod novih vozila problem nastaje kada u tekućoj godini (npr. ove 1998. godine) prvom tehničkom pregledu pristupi vozilo sa šifrom u VIN oznaci da je prvi put proizvedeno sljedeće godine (npr. 1999. godine). Istovjetno novim vozilima događaju se primjeri na rabljenim vozilima kod kojih je prema šifri iz VIN oznake vozilo proizvedeno sljedeće godine u odnosu na godinu kad je prvi put registrirano. Npr. iz VIN oznake se moglo pročitati da je vozilo proizvedeno 1993. godine a iz stranih prometnih dokumenata je vidljivo da je prvi put pušteno u promet, to jest prvi put registrirano tijekom 1992. godine.

Ovakve situacije događaju se stoga što pojedini proizvođači vozila (koji postavljaju šifru godine proizvodnje vozila u VIN oznaci) već u zadnjem kvartalu ili čak polugodištu tekuće godine postavljaju oznaku godine proizvodnje za sljedeću godinu. Ovo se događa stoga što pojedini proizvođači unaprijed pretpostavljaju da vozila neće prodati u tekućoj godini (pa se namjerno postavlja šifra sljedeće kalendarske godine kako bi vozila i tada bila "upravo proizvedena") ili se promjena šifre u VIN oznaci pravda promjenom modela vozila, pa pojedini proizvođači tumače da u VIN oznaku ne postavljaju godinu proizvodnje vozila nego godinu modela vozila.

Iz rečenog se može zaključiti da ne postoji jednoznačan način određivanja godine proizvodnje (samo iz VIN oznake) već, ovisno o predmetu, treba postupati na sljedeći način:

    1. Ako NOVO VOZILO ima postavljenu šifru godine proizvodnje u VIN oznaci koja označava da je vozilo proizvedeno u tekućoj kalendarskoj godini (npr. 1998. godina) ili u prethodnim godinama (npr. 1997. godina), onda godinu proizvodnje treba odrediti prema VIN oznaci vozila.

    2. Ako NOVO VOZILO ima postavljenu šifru godine proizvodnje u VIN oznaci koja označava da je vozilo proizvedeno sljedeće godine (npr. vozilo se na prvoj registraciji pojavi 02.12.1998. godine a u VIN oznaci je kao godina proizvodnje postavljena 1999. godina), za godinu proizvodnje treba uzeti godinu prve registracije (u našem primjeru za godinu proizvodnje bit će uzeta 1998. godina).

Ako RABLJENO VOZILO ima postavljenu šifru godine proizvodnje u VIN oznaci koja označava da je vozilo proizvedeno "nakon" što se prvi put pustilo u promet (npr. u VIN oznaci je kao godina proizvodnje označena 1993. godina a iz stranih prometnih dokumenata je vidljivo da je vozilo prvi put registrirano tijekom 1992. godine), za godinu proizvodnje uzima se godina puštanja u promet, to jest prve registracije (u našem primjeru za godinu proizvodnje bit će uzeta 1992. godina).

Jednom tako utvrđena godina proizvodnje vozila ostaje za stalno i pri eventualnim kasnijim ispitivanjima vozila stvarna godina proizvodnje se ne mjenja – mada je u VIN oznaci šifra jedne godine kasnije.

  1. Ako vozilo (NOVO ili RABLJENO) u svojoj VIN oznaci nema postavljenu šifru godine proizvodnje vozila tada se godina proizvodnje određuje uvidom u dokumentaciju vozila i to račun o kupnji/prodaji vozila (za nova vozila), odnosno prometne dokumente (za rabljena vozila).

Ove upute vrijede pri određivanju godine proizvodnje u postupku provjere homologacijske podobnosti vozila kao i pri postupku prve registracije i tehničkog pregleda vozila.

Ovim uputama prestaju vrijediti sve prethodne upute Centra za vozila Hrvatske na ovu temu.

Sa štovanjem,

 

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

Kontakti