kategorije pretrage

I/7, broj: 185-1/98

Zagreb, 19/02/1998


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Periodični tehnički pregled kočnica

Iz stanica za tehničke preglede vozila pristigli su upiti za dodatnim tumačenjem koja vozila moraju pristupiti periodičnom tehničkom pregledu kočnica. Također postoji zahtjev za dodatnim tumačenjem da li sva vozila koja zatraže pregled vozila za dobivanje međunarodne licencije moraju obaviti periodični tehnički pregled kočnica.

Temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama (N.n. 59/96), preventivni tehnički pregledi, a time i periodični tehnički pregledi kočnica, obavljaju se na sljedećim vozilima:

 • vozilima koja se daju u najam (rent a car);
 • vozilima kojima se obavlja ospsobljavanje kandidata za vozače;
 • vozilima kojima se obavlja taksi prijevoz;
 • autobusima;
 • teretnim vozilima za prijevoz opasnih tvari;
 • teretnim vozilima čija najveća dopuštena masa prelazi 7500 kg i
 • priključnim vozilima čija najveća dopuštena masa prelazi 7500 kg.

Pod pojmom "teretno vozilo" podrazumjevaju se teretni automobili i radna vozila.

Iznimno, preventivnim tehničkim pregledima, a time i periodičnim tehničkim pregledima kočnica ne podliježu sljedeća vozila:

 • lake prikolice;
 • prikolice za stanovanje (karavana - kamp-prikolica);
 • prikolice traktora;
 • vozila preuređena za prijevoz pčela;
 • vozila za zabavne radnje;
 • vozila radionice;
 • teretna vozila čija je najveća dopuštena masa 7500 kg i manja i
 • priključna vozila čija je najveća dopuštena masa 7500 kg i manja.

Ovim odredbama Zakona neki osobni i kombinirani automobili (rent a car vozila, auto škole, taxi vozila) također moraju obavljati periodični tehnički pregled kočnica. Navedene kategorije vozila (osobni i kombinirani automobili) opremljeni su takvim kočnim sustavom da su im radnje kod periodičkog tehničkog pregleda kočnica identične radnjama koje se obavljaju kod redovnog tehničkog pregleda. Stoga kod ovih kategorija vozila, pri redovnom tehničkom pregledu, ako je vozilo ispravno, treba ovjeriti obje rubrike Kartona izvršenih pregleda vozila (Periodični pregled i Pregled kočnica). Pri tome se naplaćuje samo redovni tehnički pregled.

Rokovi obavljanja periodičnih tehničkih pregleda propisani su Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (N.n.9/93 i 69/96) i glase:

 • vozila do dvije godine starosti, svakih 12 mjeseci od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica 12 mjeseci;
 • vozila od dvije do sedam godina starosti, svakih šest mjeseci od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica 12 mjeseci;
 • vozila starija od sedam godina, svaka tri mjeseca od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica 12 mjeseci;
 • vozila za prijevoz opasnih tvari, svaka dva mjeseca od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica svakih 12 mjeseci.

Napomena:

U Zbirci propisa o tehničkim pregledima, ispitivanju i registraciji vozila, u izdanju Centra za vozila Hrvatske iz lipnja 1997., (strana 251.) u Pravilniku o tehničkim pregledima vozila, članak 30., stavak 1, greškom je ispuštena četvrta točka koja glasi:

 • vozila za prijevoz opasnih tvari, svaka dva mjeseca od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica svakih 12 mjeseci

Također je potrebno naglasiti da se nova vozila (prema uputi Ministrastva unutarnjih poslova broj: 511-01-42-58189/4-96 od 28. ožujka 1996. godine pod pojmom "novo vozilo" podrazumjeva se vozilo koje nije bilo u uporabi, koje nije bilo registrirano i ako nije starije od godinu dana) ne podvrgavaju periodičnom tehničkom pregledu kočnica prije prvog tehničkog pregleda, odnosno prije prve registracije vozila.

Ako vozilo koje temeljem hrvatskih propisa ne podliježe obvezi obavljanja periodičnih tehničkih pregleda kočnica zatraži pregled vozila za dobivanje međunarodne licencije, nije mu potrebno obavljati periodični tehnički pregled kočnica.

Npr. u stanici se za dobivanje međunarodne licencije pregledava teretni automobil najveće dopuštene mase 7 tona. Takvom vozilu nije potrebno obavljati periodični tehnički pregled kočnica jer se taj pregled u Republici Hrvatskoj obavlja samo za teretne automobile najveće dopuštene mase veće od 7,5 tona.

Ovim dopisom svi prethodni dopisi Centra za vozila Hrvatske, (I/7, broj: 603-1/96 od 24. lipnja 1996. godine i I/7, broj: 745-1/96 od 21. kolovoza 1996. godine) na temu koja vozila i u kojim rokovima moraju pristupiti periodičnim tehničkim pregledima kočnica, prestaju vrijediti.

Sa štovanjem,

 

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

 

Kontakti