kategorije pretrage

I/7, broj: 2145-1/98

Zagreb, 09/12/1998


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama - novine koje stupaju na snagu od 01. siječnja 1999. Godine

Kao što je već više puta usmeno rečeno, pojedine novine Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama stupaju na snagu od 01. siječnja 1999. godine. Stoga je sada, neposredno pred ovaj datum, prava prilika da se još jednom skrene pozornost na obveze nadzornika tehničke ispravnosti vozila po spomenutom Pravilniku.

1.  Svjetlo odnosno svjetla za vožnju unatrag moraju biti ugrađena na svim motornim vozilima (na kategorijama M1, M2, M3, N1, N2 i N3) koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj od 01. siječnja 1999. godine. Na priključnim vozilima ova svjetla mogu ali i ne moraju postojati.

Svjetlo mora biti bijele boje i ako se ugrađuje kao jedno svjetlo preporučljivo je da bude smješteno u središnjoj simetrali vozila ili na desnoj strani vozila. Ako se ugrađuju dva svjetla potrebno ih je smjestiti simetrično u odnosu na uzdužnu vertikalnu ravninu simetrije vozila.

Nadzornici su i do sada pri svakom tehničkom pregledu bili dužni kontrolirati ispravnost ovog svjetla ako je ono bilo ugrađeno na vozilu. Od 01. siječnja 1999. godine, za motorna vozila koja pristupe prvoj registraciji, a nemaju ovo svjetlo, potrebno je zahtijevati njegovu naknadnu ugradnju. Svjetlo za vožnju unatrag smije se ugraditi na stražnjoj strani vozila tako da se donji rub svijetleće površine može postavi na najmanju visinu od 250 mm a gornji rub svijetleće površine na najvišu visinu od 1200 mm.

 

2. Stražnja maglenka odnosno maglenke također postaju obvezne za sva vozila (za kategorije M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3 i O4) koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj od 01. siječnja 1999. godine.

Na vozilu može postojati jedna ili dvije maglenke. Ako je na vozilu ugrađena samo jedna stražnja maglenka onda se ona mora nalaziti na lijevoj strani vozila (promatrajući vozilo otraga), odnosno može biti smještena u sredini stražnjeg kraja vozila (npr. novi Peugeot 206). Ako su na vozilu postavljene dvije stražnje maglenke onda one moraju biti smješteno simetrično u odnosu na uzdužnu vertikalnu ravninu simetrije vozila.

Nadzornici su i do sada pri svakom tehničkom pregledu bili dužni kontrolirati ispravnost ovog svjetla ako je ono bilo ugrađeno na vozilu. Od 01. siječnja 1999. godine, za motorna vozila koja pristupe prvoj registraciji, a nemaju ovo svjetlo, potrebno je zahtijevati njegovu naknadnu ugradnju. Stražnje maglenke smiju se ugraditi na stražnjoj strani vozila tako da se donji rub svijetleće površine može postavi na najmanju visinu od 250 mm a gornji rub svijetleće površine na najvišu visinu od 1000 mm.

Pri naknadnoj ugradnji stražnjih maglenki treba voditi računa da udaljenost između njih i postojećih stop svjetala na vozilu ne smije biti manja od 100 mm. Također, na instrument ploču treba ugraditi pripadajuću kontrolnu svjetiljku koja vozača treba obavještavati o uključenosti stražnje maglenke.

Električni spoj stražnje maglenke/maglenki treba biti izveden tako da se ne mogu uključiti dok na vozilu nisu uključena najmanje pozicijska svjetla. Ako su na vozilu ugrađene prednje maglenke onda se električni spoj stražnjih maglenki treba izvesti tako da se one ne mogu uključiti prije nego se uključe prednje maglenke. Stražnja maglenka mora imati nezavisan električni prekidač od bilo kojega drugog svjetla.

 

3.  Od 01. siječnja 1999. godine ograničivač brzine postaje obvezan za autobuse i teretna motorna vozila (teretne automobile i radna vozila) koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj, za autobuse i teretna motorna vozila koja sudjeluju u međunarodnom cestovnom prometu i za teretna motorna vozila za prijevoz opasnih tvari. Navedenim kategorijama vozila potrebno je zahtijevati naknadnu ugradnju ograničivača brzine ako prema podacima iz prometne dozvole ili iz tvorničkih podataka o vozilu premašuju sljedeće tehničke značajke:

AUTOBUSI Ako im je najveća dopuštena masa jednaka ili veća od 10 tona i ako im je najveća brzina veća od 105 km/h.

mnajveća dopuštena >= 10 tona i v > 105 km/h

TERETNA MOTORNA VOZILA Ako im je najveća dopuštena masa jednaka ili veća od 12 tona i ako im je najveća brzina veća od 90 km/h

mnajveća dopuštena >= 12 tona i v > 90 km/h

 

Naknadnu ugradnju ograničivača brzine može provesti proizvođač vozila (samo za vozila vlastite proizvodnje), proizvođač ograničivača ili od njega ovlašteni servis. U Republici Hrvatskoj postoji više ovlaštenih servisa za ugradnju ograničivača brzine raznih proizvođača. U privitku vam dostavljamo njihov trenutni popis.

Nakon ugradnje ograničivača, ovlašteni servis je dužan izdati odgovarajući certifikat o ugradnji ograničivača te postaviti (zalijepiti) odgovarajuću naljepnicu s osnovnom informacijom na koju brzinu je ograničivač podešen (85 km/h za teretna motorna vozila i 100 km/h za autobuse). Izgled naljepnice nije propisan ali se na njoj mora najmanje nalaziti brzina na koju je ograničivač podešen i mora biti zaljepljena u radnoj okolini vozača. Izgledi raznih naljepnica, kao i mnogo više informacija o samom ograničivaču mogu se pronaći u biltenu broj: 73. Primjer certifikata o naknadnoj ugradnji ograničivača brzine dostavljamo u privitku.

Nadzornici tehničke ispravnosti dužni su na tehničkom pregledu kontrolirati postojanje i pričvršćenje ograničivača brzine na pumpi visokog tlaka. Nikava mjerenja ne treba provoditi. Također su se dužni uvjeriti u postojanje jasno istaknute naljepnice s podatkom na koju brzinu je podešen ograničivač brzine.

Ako nadzornik uputi vozilo na naknadnu ugradnju ograničivača, tada po povratku, nakon što se uvjeri u njegovo postojanje, pričvršćenost i postojanje odgovarajuće naljepnice, treba zahtijevati na uvid i certifikat o naknadnoj ugradnji ograničivača.

Ako na vozilu nedostaje ograničivač brzine, odnosno ako nema naljepnicu ili certifikat o naknadnoj ugradnji, vozilo je potrebno uputiti u ovlašteni servis.

 

4.  Na osobnim automobilima koji se prvi put registriraju nakon 01. siječnja 1999. godine ili na osobnim automobilima, koji su već registrirani ali se od navedenog datuma prvi put ugrađuje kuka za vuču priključnog vozila, kuka mora biti izvedena tako da se "spojna lula" lako može skinuti i da se nakon skidanja "lule" duljina vučnog vozila ne mijenja (EURO kuka).

"Spojna lula" mora se moći rastavljati na razne načine (npr. brzim spojkama s osiguračima ili vijčanim spojem) ali uvijek tako da se nakon skidanja ne promijeni duljina vučnog vozila.

Podatak o tome jesu li već registrirana vozila imala od prije ugrađenu kuku potrebno je potražiti u prometnoj dozvoli u rubrici "Kuka DA – NE". Međutim, kako su stanice relativno neuredno bilježile ovaj podatak u prometne dokumente, velika je vjerojatnost da će se na tehničkom pregledu pojaviti određen broj vozila koja imaju ugrađenu kuku, koja je neodgovarajućeg oblika, a u prometnim dokumentima im piše da kuka na vozilu ne postoji. U takvim slučajevima treba se poslužiti mehaničarskim iskustvom te se uvjeriti je li kuka otprije ugrađena na vozilo. Ako je kuka otprije ugrađena tada takvim vozilima, prvu godinu dana od uvođenja ove obveze (do 01. siječnja 2000. godine), treba na uobičajen način u rubriku "Napomena" ispravljati podatak o postojanju kuke na vozilu.

 

5.  Na osobnim automobilima prvi put registriranim u Republici Hrvatskoj nakon 01. siječnja 1999. godine moraju postojati sigurnosni pojasevi na svim sjedećim mjestima.

Sigurnosni pojasevi postavljeni na prednjim bočnim sjedalima moraju biti izvedeni kao pojasevi u tri točke vezivanja, a sva ostala sjedala u vozilu mogu imati sigurnosne pojaseve izvedene u najmanje dvije točke vezivanja.

Svim osobnim automobilima koja se pojave na prvoj registraciji nakon navedenog datuma, a nemaju ugrađene sigurnosne pojaseve (npr. na stražnjim sjedalima), potrebno je zahtijevati njihovu naknadnu ugradnju. Također je na tehničkom pregledu potrebno provjeravati mogućnost priključenja svih sigurnosnih pojaseva za pripadajuće kopče.

6.  Motorna i priključna vozila koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj nakon 01. siječnja 1999. godine, a koja se zbog konstrukcijskih razloga ne mogu kretati brzinom većom od 30 km/h moraju biti obilježena znakom za označavanje "sporih vozila" prikazanim na slici desno.

Na vozilu može biti postavljen najmanje jedan takav znak i to tako da promatrajući vozilo straga u odnosu na uzdužnu vertikalnu ravninu simetrije vozila, znak mora biti s lijeve strane vozila. Ako se postavljaju dva znaka na vozilo onda se mora osigurati njihova simetričnost u odnosu na uzdužnu vertikalnu ravninu simetrije vozila. Znak se ne smije postavljati na visini manjoj od 250 mm (do donjeg ruba znaka) i ne višoj od 1500 mm (do gornjeg ruba znaka), mjereći od zemlje do rečenog ruba.

 

Teretna motorna vozila najveće dopuštene mase veće od 12000 kg (teretni automobili i radna vozila), osim tegljača namijenjenih za vuču poluprikolica, koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj nakon 01. siječnja 1999. godine, moraju biti označena znakom ili znakovima za označavanje "teških vozila" prikazanim na slici desno.

Znakovi za označavanje "teških vozila" moraju biti izvedeni zebrasto s naizmjeničnim kosim žutim retroreflektirajućim i crvenim fluorescentnim pojasevima.

 

Priključna vozila (prikolice i poluprikolice) najveće dopuštene mase veće od 10000 kg ili priključna vozila kojima duljina (uključujući duljinu vučne rude), bez obzira na najveću dopuštenu masu, prelazi 8 m, a koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj nakon 01. siječnja 1999. godine moraju biti označena znakom ili znakovima za obilježavanje "dugih vozila" prikazanim na slici desno.

Znakovi za označavanje "dugih vozila" moraju biti izvedeni sa žutom retroreflektirajućom pozadinom i crvenim fluorescentnim rubom.

 

Na vozilu (motornom vozilu s oznakama "teškog vozila" ili priključnom vozilu s oznakama "dugog vozila") smije postojati jedan, dva ili četiri znaka, ovisno o slobodnom prostoru na vozilu za ugradnju ovih znakova. Bez obzira na broj postavljenih znakova na vozilo uvijek je preporučljivo osigurati njihovu simetričnost u odnosu na uzdužnu vertikalnu os simetrije vozila.

Znakovi za obilježavanje "dugih i teških vozila" moraju biti postavljeni na visini ne manjoj od 250 mm (do donjeg ruba znaka) i ne višoj od 2100 mm (do gornjeg ruba znaka) mjereći od zemlje do rečenog ruba znaka.

Motorna i priključna vozila koja su već registrirana u Republici Hrvatskoj, a pripadaju jednoj od kategorija "sporih, teških ili dugih vozila", moraju biti označena ovim znakom ili znakovima do 01. siječnja 2000. godine. Naknadno ugrađivani znakovi ne moraju biti homologiranog tipa.

Ostale vrste vozila (npr. zglobni autobusi se uobičajeno označavaju znakovima za "duga vozila" i sl.) ne smiju biti obilježeni ovim znakovima te na tehničkom pregledu treba zahtijevati njihovo skidanje s vozila kojima ovi znakovi ne pripadaju.

Izgled, boje i točne dimenzije ovih znakova prikazani su u privitku Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama.

 

Sa štovanjem,

 

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

Kontakti