kategorije pretrage

I/2, broj: 1255-1/99

Zagreb, 14/06/1999


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Utiskivanje broja šasije za lake prikolice nastale samogradnjom

U prilogu dostavljamo vam dopis Ministarstva unutarnjih poslova broj 511-01-42-32428/1-99 od 10.06.1999. godine u kojem je navedeno da se za lake prikolice nastale samogradnjom ne primjenjuje uputa Ministarstva unutarnjih poslova broj 511-01-42-14962/1-95 od 14.04.1999. za utiskivanje broja šasije.

Kod lakih prikolica koje su nastale samogradnjom broj šasije određuje stanica za tehnički pregled vozila na način kako je to objašnjeno u obavijesti Centra za vozila Hrvatske broj 445-98/II-6 od 18.12.1998. godine.

 

Sa štovanjem,

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

Privitak: 1
(dopis MUP-a RH broj: 511-01-42-32428/1-99 od 10.6.1999.)

TEKST PRIVITKA:

PREDMET: Utiskivanje broja šasije na vozilu - pojašnjenje

 

U svezi upita Centra za vozila Hrvatske, a glede pojašnjenja u svezi utiskivanja broja šasije za lake prikolice nastale samogradnjom, daje se slijedeće pojašnjenje:

Uputom o postupanju ovog Ministarstva broj: 511-01-42-14962/1-95 od 14.4.1999. godine utvrđen je način naknadnog utiskivanja broja šasije na vozilima te su određena nadležna tijela koja to mogu načožiti.

Lake prikolice nastale samogradnjom nisu vozila na koja se odnosi navedena uputa, te je izdavanje naloga za utiskivanje broja šasije i nadalje u nadležnosti Centra za vozila Hrvatske.

Kontakti