kategorije pretrage

I/2, broj: 317-1/99

Zagreb, 23/02/1999


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA- S V I M A -

PREDMET: Ovjera tehničke ispravnosti vozila i naplata naknada

Stanica za tehnički pregled vozila "Panex-mix" iz Ivanca zatražila je odgovore na neka pitanja iz njihove prakse.

Smatramo da su ta pitanja prisutna u radu i kod ostalih STP, radi jedinstvenog postupanja, odgovore na ta pitanja dostavljamo svim stanicama za tehnički pregled vozila.

1. Pitanje

Kako treba postupiti STP u slučajevima kada umjesto fizičke osobe vlasnika vozila zahtjev za ovjeru tehničke ispravnosti vozila podnosi druga fizička osoba uz predočenje osobne iskaznice ili punomoći vlasnika, a naknadno je nadležna PU ili PP vratila obrazac broj 2 Ovjera tehničke ispravnosti i produljenja valjanosti prometne dozvole, sa napomenom da je vlasnik vozila pokojni i da ne mogu unijeti ovjeru tehničkog pregleda u terminal.

Odgovor:

U slučajevima kada umjesto fizičke osobe kao vlasnika vozila zahtjev za ovjeru tehničke ispravnosti vozila podnosi druga fizička osoba, STP treba postupiti prema naputku Ministarstva unutarnjih poslova broj 511-01-42-29296/4-98 od 03.06.1998. godine i Centra za vozila Hrvatske broj 1015-1/98 od 16.06.1998. godine. Ako nadležna PU ili PP vrati ispravno popunjeni i ovjereni obrazac broj 2, STP će isti ponovno vratiti s popratnim dopisom i navesti da je u tom predmetu u cijelosti postupljeno prema naputku MUP-a i Centra za vozila Hrvatske. Na taj način je izvršena ispravna ovjera tehničke ispravnosti vozila i produljenje važenja prometne dozvole u STP.

2. Pitanje:

Kako treba STP postupiti kada je nadležna PU ili PP vratila obrazac broj 2. iz razloga navedenog u pitanju 1. a nakon toga stranka donese rješenje suda o nasljeđivanju i ovjera tehničke ispravnosti vozila u STP još važi.

Odgovor:

Preporučamo da se obave konzultacije s nadležnom PU ili PP i po dogovoru postupi.3.

U pravilu STP će postupiti kao u svakom drugom slučaju, kada se radi o promjeni vlasnika vozila kada ovjera tehničke ispravnosti vozila još važi. U tom slučaju STP će popuniti Registracijski list i označiti svrhu popunjavanja 4 i 6.

Ovjeru tehničke ispravnosti vozila odnosno prometne dozvole izvršit će do istog datuma, do kada je već izvršena ovjera kod ranijeg vlasnika (pokojnog). Ako je raniji vlasnik invalidna osoba a nasljednik nije, tada treba izvršiti naplatu naknade za uporabu javnih cesta razmjerno vremenu od dana izvršene promjene do dana važenja ovjerene tehničke ispravnosti vozila.

3. Pitanje:

Kada se naplaćuje naknada iz točke 22. "Naknada za djelomičnu uslugu iz točke 21" (kada se stranka upućuje s prometnom dozvolom u nadležnu PU ili PP).

Odgovor:

Naknada iz točke 22. "Naknada za djelomičnu uslugu" naplaćuje se u svim slučajevima kada stranka sa popunjenim registracijskim listom i prometnom dozvolom odlazi u nadležnu PU ili PP na ovjeru prometne dozvole. U tom slučaju naplaćuje se i naknada iz točke 24. Naknade za zamjenu i izdavanje nove prometne dozvole, te obrasci registracijskog lista i druge usluge ako su izvršene u STP.

4. Pitanje:

Što se naplaćuje u postupku izdavanja knjižice vozila kada je ista izgubljena ili ukradena.

Odgovor:

U pravilu postupak izdavanja knjižice vozila koja je vlasniku ukradena ili izgubljena provodi se u nadležnoj PU ili PP.

Ako u dogovoru sa PU ili PP stanica za tehnički pregled vozila vrši na osnovu potvrde PU ili PP ispisivanje knjižice vozila, tada može naplatiti samo naknadu po točki 25. Naknada za izdavanje knjižice vozila i cijenu za obrazac knjižice vozila.

Sa štovanjem,

 

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

Kontakti