kategorije pretrage

I/7, broj: 146-1/99

Zagreb, 27/01/1999


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Ograničivač brzine – dodatna pojašnjenja

Dopisom Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 2145-1/98 od 09. prosinca 1998. godine sve stanice za tehnički pregled obaviještene su o novinama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (N.n. 59/98) koje stupaju na snagu od 01. siječnja 1999. godine. Među novinama nalazi se i obveza postojanja ograničivača brzine na određenim kategorijama vozila u Republici Hrvatskoj.

Međutim, kako se odredbe Pravilnika koje se odnose na ograničivač brzine pozivaju na međunarodne propise koji ne zahtijevaju ugradnju ograničivača brzine na vozila proizvedena prije 01. siječnja 1988. godine, a to u tekstu Pravilnika nigdje nije izravno rečeno, zatražili smo dodatno pojašnjenje od Ministarstva pomorstva, prometa i veza da li i u Republici Hrvatskoj treba primjenjivati ovu odredbu iz međunarodnih propisa. Odgovor Ministarstva pomorstva, prometa i veza dostavljamo vam i privitku prema kojem se ograničivač brzine ne mora ugraditi na vozila koja su proizvedena prije 01. siječnja 1988. godine.

Dakle, ograničivačem brzine u Republici Hrvatskoj od 01. siječnja 1999. godine moraju biti opremljena sljedeća motorna vozila:

  • autobusi i teretna motorna vozila (teretni automobili i radna vozila) koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj,
  • autobusi i teretna motorna vozila koja sudjeluju u međunarodnom cestovnom prometu, a proizvedena su nakon 01. siječnja 1988. godine i
  • teretna motorna vozila za prijevoz opasnih tvari, a proizvedena su nakon 01. siječnja 1988. godine.

Navedenim kategorijama vozila potrebno je zahtijevati naknadnu ugradnju ograničivača brzine ako prema podacima iz prometne dozvole ili iz tvorničkih podataka o vozilu premašuju sljedeće tehničke značajke:

AUTOBUSI Ako im je najveća dopuštena masa jednaka ili veća od 10 tona i ako im je najveća brzina veća od 105 km/h
TERETNA MOTORNA VOZILA Ako im je najveća dopuštena masa jednaka ili veća od 12 tona i ako im je najveća brzina veća od 90 km/h

Najmjerodavniji dokument iz kojeg se mogu pročitati ovi podaci je prometna dozvola ili knjižica vozila. Međutim kako su ovi dokumenti ponekad nesavjesno ispunjeni i ne pružaju punu informaciju o vozilu potrebno se pomoći i s drugim tehničkim (tvorničkim) podacima o vozilu. U slučaju da se ne može odrediti jedan od bitnih podataka (najveća dopuštena masa ili brzina) potrebno je kontaktirati Centar za vozila Hrvatske.

Prilikom određivanja koje vozilo mora naknadno ugraditi ograničivač brzine potrebno je da se zadovolje sva tri uvjeta:

  1. vozilo mora biti proizvedeno 1988. godine ili mlađe (1989., 1990. itd.) – podatak kontrolirati u prometnoj dozvoli u rubrici /11/ Godina proizvodnje,
  2. najveća dopuštena masa vozila mora biti jednaka ili iznad propisane najveće dopuštene mase – podatak kontrolirati u prometnoj dozvoli u rubrici /18/ Najveća dopuštena masa i
  3. najveća brzina vozila mora biti veća od propisane – podatak kontrolirati u prometnoj dozvoli u rubrici /19/ Maksimalna brzina.

Ako samo jedan od uvjeta nije zadovoljen vozilo ne mora ugraditi ograničivač brzine.

Sve ostalo što je rečeno prethodnim dopisom Centra za vozila Hrvatske vrijedi i dalje. To znači da naknadnu ugradnju ograničivača brzine može provesti proizvođač vozila (samo za vozila vlastite proizvodnje), proizvođač ograničivača ili od njega ovlašteni servis. U Republici Hrvatskoj postoji više ovlaštenih servisa za ugradnju ograničivača brzine raznih proizvođača s tendencijom porasta njihova broja.

Nakon ugradnje ograničivača, ovlašteni servis je dužan izdati odgovarajući certifikat o ugradnji ograničivača te postaviti (nalijepiti) odgovarajuću naljepnicu s osnovnom informacijom na koju brzinu je ograničivač podešen (85 km/h za teretna motorna vozila i 100 km/h za autobuse). Izgled naljepnice nije propisan ali se na njoj mora najmanje nalaziti brzina na koju je ograničivač podešen i mora biti nalijepljena u radnoj okolini vozača. Izgledi raznih naljepnica, kao i mnogo više informacija o samom ograničivaču mogu se pronaći u biltenu broj: 73.

Nadzornici tehničke ispravnosti dužni su na tehničkom pregledu kontrolirati postojanje i pričvršćenje ograničivača brzine na pumpi visokog tlaka. Nikava mjerenja ne treba provoditi. Također su se dužni uvjeriti u postojanje jasno istaknute naljepnice s podatkom na koju brzinu je podešen ograničivač brzine.

Ako nadzornik uputi vozilo na naknadnu ugradnju ograničivača, tada po povratku, nakon što se uvjeri u njegovo postojanje, pričvršćenost i postojanje odgovarajuće naljepnice, treba zahtijevati na uvid i certifikat o naknadnoj ugradnji ograničivača.

Ako na vozilu nedostaje ograničivač brzine, odnosno ako nema naljepnicu ili certifikat o naknadnoj ugradnji, vozilo je potrebno uputiti u ovlašteni servis.

Sa štovanjem,

 

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

 

Privitak 1

Kontakti