kategorije pretrage

NEVAŽEĆA OKRUŽNICA

I/7, broj: 268-2/99

Zagreb, 17/02/1999


STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Registracija traktora, traktorskih prikolica i poluprikolica - NAPUTAK

U prilogu dostavljamo vam Naputak Ministarstva unutarnjih poslova broj 511-01-42-2112/2-99 od 11.02.1999. godine u svezi registracije traktora, traktorskih prikolica i poluprikolica u slučajevima kada nema dokaza o vlasniku, radi postupanja.

Posebno ukazujemo na slučajeve kada na vozilu nije utisnut broj šasije, tada je potrebno da se vlasnik obrati nadležnoj Policijskoj upravi radi dobivanja potvrde za utiskivanje broja šasije. Također, ako nisu poznati svi tehnički podaci o vozilu za registraciju potrebno je provesti postupak ispitivanja vozila.

 

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

 

Privitak 1 (dopis Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-42-2112/2-99 od 11.02.1999.)

 

TEKST PRIVITKA:

PREDMET: Registracija traktora, traktorskih prikolica i poluprikolica - NAPUTAK

Obzirom na postojeći problem u svezi registracije traktora, traktorskih prikolica i poluprikolica, a u slučajevima kada se stranke obraćaju sa zahtjevima za registraciju istih, a ne posjeduju dokaze o vlasništvu (zagubljeni, uništeni, nedostupni i dr.) dajemo slijedeći NAPUTAK:

1. Svi posjednici traktora, traktorskih prikolica i poluprikolica mogu izvršiti registraciju istih ukoliko su proizvedeni do 31.12.1994. godine.

2. Osoba koja podnosi zahtjev za registraciju, mora priložiti pismenu izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika, kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da je jedini vlasnik traktora, odnosno priključnog vozila.

3. Pored svoje pismene izjave, podnositelj zahtjeva za registraciju mora priložiti i pismenu izjavu jednog svjedoka ovjerenu od strane javnog bilježnika, koji je pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavio da mu je osobno poznato da je podnositelj zahtjeva za registraciju traktora, odnosno priključnog vozila, jedini vlasnik.

4. U pismenim izjavama iz točke 2. i 3. ovog Naputka, moraju biti navedeni identifikacijski podaci (marka, tip, broj šasije i godina proizvodnje) traktora, odnosno priključnog vozila.

5. Registraciju obaviti sukladno odredbi članka 6. Pravilnika o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila ("Narodne novine", broj 12/93 i 22/93) s tim što dokaz o vlasništvu zamijenjuje citirane izjave.

NEVAŽEĆA OKRUŽNICA

Kontakti