kategorije pretrage

NEVAŽEĆA OKRUŽNICA ZAMIJENJENA SA OKRUŽNICOM


I/7, broj: 414-1/99

Zagreb, 08/03/1999


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Označavanje roka valjanosti preventivnog tehničkog pregleda

Iz stanica za tehničke preglede vozila relativno često se postavljaju upiti do kojeg datuma treba izvršiti ovjeru preventivnog tehničkog pregleda kada redovni tehnički pregled ističe prije roka na koji bi se produljio preventivni pregled i kako postupati na redovnim tehničkim pregledima vozila koja imaju obvezu obavljanja i preventivnih pregleda?

Kako je riječ o pitanjima bitnim za rad svih stanica za tehnički pregled vozila, odgovore na ovakva pitanja dostavljamo svima:

Ako preventivnom pregledu pristupi vozilo kojemu redovni tehnički pregled ističe prije roka na koji bi se produljio preventivni pregled (npr. 4 godine staro vozilo pristupi pregledu 05.03.1999. godine a redovni pregled mu ističe 15.04.1999. godine) tada valjanost preventivnog pregleda treba produljiti samo do roka valjanosti redovnog pregleda (u našem primjeru do 15.04.1999. godine, premda su za vozilo staro 4 godine rokovi obavljanja preventivnih pregleda svakih 6 mjeseci).

Ovo stoga što je Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila, člankom 30., propisano da se rokovi obavljanja preventivnih pregleda uvijek računaju od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda. Nadalje, istim Pravilnikom, člankom 33., propisano je ako se periodični pregled vozila (osim periodičnog tehničkog pregleda kočnica) vremenski podudara s redovnim godišnjim pregledom, izvršit će se samo redovni godišnji pregled s tim da se u knjižici vozila ovjeri redovni i periodični pregled.

Također je vrlo važno naglasiti da je dužnost svake stanice za redovni tehnički pregled pri obavljanju redovnog tehničkog pregleda, uz ovjeru prometne dozvole (naravno, ako je vozilo ispravno), ovjeriti i karton preventivnih pregleda prema propisanom roku (u našem primjeru ako se redovni tehnički pregled obavi 15.04.1999. godine karton preventivnih pregleda treba produžiti do 15.10.1999. godine - 6 mjeseci od redovnog tehničkog pregleda).

Ovjera i obavljanje preventivnog pregleda obavljenog za vrijeme redovnog godišnjeg pregleda se ne naplaćuje jer su sve radnje preventivnog pregleda sadržane i moraju se obaviti u sklopu redovnog tehničkog pregleda.

Sa štovanjem,

 

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

NEVAŽEĆA OKRUŽNICA ZAMIJENJENA SA OKRUŽNICOM


Kontakti