kategorije pretrage

I/7, broj: 683-1/99

Zagreb, 06/04/1999


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Baždarenja i kontrola tahografa koji nisu obvezni prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

Uputom Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 854-1/97 od 29. kolovoza 1997. godine, rukovodeći se načelom da svi ugrađeni dijelovi (obvezni ili neobvezni) moraju biti tehnički ispravni, zahtijevano je da vozila koja su opremljena tahografom, premda temeljem zahtijeva Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama ne moraju biti opremljena ovim mjernim instrumentom, moraju baždariti ugrađeni tahograf. Npr. riječ je o teretnim automobilima največe dopuštene mase manje od 3,5 tona (ako su prvi put registrirani nakon 01. siječnja 1996. godine).

Međutim, kako je u praksi bilo različitih mišljenja o ovoj uputi, zatražili smo mišljenje Ministarstva pomorstva prometa i veza koje nam je dostavilo dodatno pojašnjenje klasa: 011-01/99-03/16; urbroj: 530-04I-99-3 od 31. ožujka 1999. godine prama kome se tahograf ugrađen u motorna vozila čija je najveća dopuštena masa manja od 3,5 tona smatra neobveznim uređajem koji služi za interni nadzor poslodavcu i koji nije potrebno baždariti da bi se smatrao tehnički ispravnim. Dodatno pojašnjenje se dostavlja u privitku.

U skladu s rečenim pri tehničkom pregledu vozila opremljenim tahografom a da za takvu ugradnju ne postoji obveza temeljem Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama nije potrebno zahtijevati naknadno baždarenje tahografa.

Ovom uputom djelomično prestaje vrijediti uputa Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 854-1/97 od 29. kolovoza 1997. godine, poglavlje o tahografima.

Sa štovanjem,

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

Privitak 1

Kontakti