kategorije pretrage

I/7, broj: 947-1/99

Zagreb, 06/05/1999


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Ispitivanje kočnica na valjcima pojedinih "specijalnih" vozila

Temeljem upita iz stanica za tehnički pregled vozila kako ispitivati radnu i pomoćnu kočnicu na vozilima kao što su radni strojevi, traktori ili pojedina priključna vozila za predimenzionirane terete s kotačima smještenim uzduž cijele širine vozila i sl. dostavljamo sljedeće tumačenje:

Prije svega treba istaknuti da se kočnice vozila s prevelikim osovinskim pritiskom (npr. teški radni strojevi), s velikim dimenzijama kotača (npr. traktori), s rebrastom površinom guma (npr. traktori ili radni strojevi) ili s rasporedom kotača uzduž cijele širine vozila (neka priključna vozila i sl.) ne smiju ispitivati na valjcima.

Ovo stoga što za takva "specijalna" vozila ne postoji propisani koeficijent kočenja prema kojem bi se uspoređivali dobiveni mjerni podaci, ali i zbog profesionalne pažnje i brige za mjerne instrumente, u ovom slučaju valjke.

Postavljanjem vozila s velikim osovinskim pritiskom valjci su izloženi opasnosti od mehaničkog oštećenja. Premda su gotovo sve izvedbe novih valjaka za ispitivanje teških vozila izvedene za osovinske pritiske iznad 100 kN (10 tona) opterećivanje valjaka do njihovih graničnih vrijednosti treba izbjegavati. Ovo posebno kod višeosovinskih radnih strojeva (s tri i više osovina) s krutim ovjesom (lisnate opruge) i velikim kotačima, gdje se postavljanjem takvog vozila na valjke (valjci su redovno izdignuti iznad površine poda STP) postiže trenutno veće osovinsko opterećenje od onog kojim vozilo opterećuje ravnu cestu. Stoga svaki nadzornik treba biti upoznat s podatkom do kojeg osovinskog pritiska smije opteretiti valjke u svojoj STP te izbjegavati ispitivanje vozila na njima s trenutno velikim osovinskim opterećenjem.

Ispitivanje kočnica traktora na valjcima također nije primjereno. Prije svega pogonski (kočeni) traktorski kotači su relativno velikih dimenzija (takvi kotači ne sjedaju u valjke nego na njih) pa se već pri malim silama kočenja (zbog nekočene prednje osovine) događa da traktor biva izbačen iz valjaka. Još važnije je da traktorske gume imaju rebrastu površinu. Rebra pri kotrljanju kotača po valjcima izazivaju udarna opterećenja na valjke pri čemu je najopterećenija fina i skupa mjerna elektronika.

Naravno da niti vozila s kotačima smještenim uzduž cijele širine vozila fizički nije moguće ispitati na valjcima, jer to onemogućuju kotači smješteni u sredini vozila.

Stoga u svim ovakvim slučajevima vozila treba ispitati na suhoj, vodoravnoj i asfaltiranoj cesti vizualnim pregledom na sljedeći način: Izvršne kočne elemente svakoga kočenog kotača vizualno treba provjeriti. Kako je za pretpostaviti da to na kanalu u STP nije moguće zbog nemogućnosti prijelaza vozilom preko tehnološke linije (zbog valjaka), nadzornik to mora obaviti na cesti zavlačeći se pod vozilo i kontrolirajući potrošenost bubnjeva i kočnih obloga te stanje kočnih ključeva i kočnih vodova (instalacije) smještene pod vozilom. Saginjanjem (čučenjem) pokraj vozila i gledanjem iz daljine ne obavlja se kvalitetna kontrola već je potrebno podvući se pod vozilo (uprljati ruke) i iz neposredne blizine provjeriti stanje navedenih dijelova. Za to vrijeme vlasnik vozila može stisnuti papučicu kočnice kako bi se nadzornik uvjerio u stvarno funkcioniranje kočnih elemenata. Svu kontrolu potrebno je obaviti bez skidanja ili rastavljanja bilo kojeg dijela vozila, odnosno kočnog sustava.

Nakon toga na vozilu je potrebno provjeriti učvršćenost pojedinih dijelova (ili tereta na vozilu) jer će se ispitivanje kočnica obaviti kočenjem na cesti. Ako je vozilo samo djelomično opterećeno nekim teretom ili su na njemu neki neučvršćeni dijelovi, ispitivanje se ne provodi zbog opasnosti od ozljeda ispitivača ili oštećenja vozila. Ispitivanje treba provesti dva puta.

Pri prvoj vožnji, vozilom mora upravljati vlasnik vozila uz prethodne upute nadzornika. Vozilo se ubrza do što veće brzine (brzinu treba procijeniti s obzirom na vrstu vozila i mogućnosti slobodnog terena na kom se ispitivanje provodi) a zatim se snažno koči pri čemu spojka mora biti odvojena (stisnuta). Za vrijeme kočenja ne smiju se vršiti nikakve korekcije upravljačem već isti treba samo pridržavati u pravcu. Nadzornik za to vrijeme promatra vozilo odotraga i uočava jesu li kočeni kotači blokirali istodobno (moguće najčešće samo kod traktora) i da li vozilo usporava pravocrtno bez zanošenja.

U drugoj vožnji, vozilom mora upravljati nadzornik koji pri kočenju mora osjetiti opterećenje na upravljaču (uslijed eventalnog zanošenja), trešnju papučice kočnice uslijed potrošenih kočnih elemenata (ili elemenata ovjesa) kao i sveukupni osjećaj sigurnosti pri kočenju.

Mjerenje treba ponoviti za radnu i pomoćnu kočnicu zasebno. U slučaju samo nekog nedostatka tehnički pregled, makar i pri ovako subjektivnom ocjenjivanju treba odbiti.

Mjerač usporenja (decelerometar) nije moguće koristiti pri ispitivanju radnih strojeva ili traktora i to najčešće uslijed nedostatka prostora za smještaj tog instrumenta i uslijed neprimjereno malih brzina koje se mogu razviti s takvim vozilima. Osim toga ne postoji propisani koeficijent usporenja koje ovakva vozila moraju postići pri kočenju.

Mjerač usporenja moguće je upotrijebiti pri mjerenju priključnih vozila. Opis takvog načina ispitivanja prikazan je u stručnom biltenu broj 55 u poglavlju 8. Ispitivanje usporenja na priključnim vozilima i ovdje se neće posebno ponavljati.

Nakon ovako provedenog ispitivanja kočnica u zapisnik o tehničkom pregledu, u rubriku "PRIMJEDBA" rukom se upisuje ocjena. Npr. moguće je upisati ovakav ili sličan tekst: "Vizualnom provjerom utvrđena ispravnost kočnica". Ako su za vrijeme ispitivanja kočeni kotači blokirali treba unijeti i tu primjedbu npr: "Kočeni kotači blokiraju istodobno"; kao i stanje ceste na kom je ispitivanje obavljeno npr. "Asfalt suh". Naravno, u rubrike o silama kočenja ništa se ne upisuje.

Sa štovanjem,

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

Kontakti