kategorije pretrage

I/7, broj: 1246-1/00

Zagreb, 16/05/2000


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila - EKO test - dodatni načini mjerenja brzine vrtnje motora

U sklopu priprema za uvođenje ispitivanja ispušnih plinova motornih vozila - EKO testa, uočeno je da na pojedinim tipovima motora (benzinskim i dizelskim) nije moguće izmjeriti brzinu vrtnje motora uobičajenom mjernom opremom koja postoji uz svaki analizator ispušnih plinova (induktivna kliješta uz benzinske analizatore i piezodavač uz dizelske analizatore).

Na benzinskim motorima, u ovosnosti o izvedbi sustava za paljenje smjese, brzinu vrtnje nije moguće izmjeriti kad su npr. visokonaponski kabeli postavljeni ispod odgovarajuće polimerne zaštite ili je sustav za paljenje izveden tako da su visokonaponski svici (bobine) postavljeni neposredno iznad svjećica. Tada fizički nije moguće pristupiti visokonaponskim kabelima i izmjeriti brzinu vrtnje motora pomoću induktivnih kliješta. Ponekad je fizički moguće pristupiti visokonaponskim kabelima ali analizator pokazuje dvostruko veću brzinu vrtnje od očekivane (bobine s dvostrukim iskrama) što je također neodgovarajući mjerni podatak. Na dizelskim motorima, u ovisnosti o izvedbi sustava za napajanje gorivom, brzinu vrtnje nije moguće izmjeriti ako fizički nije moguće pristupiti visokotlačnim cijevima (polimerni zaštitni poklopci postavljeni oko motora) ili ove ne postoje zbog konstrukcijske izvedbe sustava za napajanje (sklop pumpa-brizgaljka izveden kao cijelina i Common Rail sustavi). Stoga je kod ovakvih sustava potrebno primijeniti neku od alternativnih metoda mjerenja brzine vrtnje motora dodatnim uređajima.

Na tržištu postoji cijeli niz univerzalnih uređaja koji alternativnim postupcima mjere brzinu vrtnje motora (mjerenjem buke, vibracija i sl.) ali su u tehničkoj praksi najrašireniju primjenu našli uređaji koji se spajaju na akumulator ispitivanog vozila i mjereći oscilaciju napona punjenja akumulatora posredno mjere brzinu vrtnje motora. Noviji tipovi analizatora serijski se opremaju ovakvim mjeračima brzine vrtnje a ne induktivnim kliještima ili piezodavačima.

Kako se u stanicama za tehnički pregled vozila nalaze svega 4 tipa analizatora ispušnih plinova (BOSCH, CARTEC, MAHA i TECNOTEST), ukratko će se opisati dodatni mjerači brzine vrtnje spomenutih proizvođača.

BOSCH BDM 282 (slika 1) je univerzalni uređaj koji se spaja na akumulator ispitivanog vozila i mjeri oscilaciju napona punjenja akumulatora te posredno mjeri brzinu vrtnje motora. Univerzalan je jer se na njega, pomoću induktivnih kliješta s analizatora može priključiti bilo koji benzinski analizator, a kupnjom odgovarajućega priključnog kabela za dizelski analizator moguće je mjeriti brzinu vrtnje i na bilo kojem dizelskom analizatoru (svaki benzinski analizator se priključuje pomoću vlastitih induktivnih kliješta na instrument, a dizelski analizatori se izravno spajaju s instrumentom). Kabeli za dizelske analizatore se posebno naručuju i nisu univerzalni već je za svaki tip dizelskog analizatora potrebno nabaviti odgovarajući priključni kabel.

 

Slika 1 –

Dodatni uređaj za mjerenje brzine vrtnje motora - BOSCH BDM 282>

1 – kućište uređaja; 2 – signalna LED lampica; 3 – spojni kabel do cigaretnog upaljača; 4 – adapter za spajanje na polove akumulatora; 5 – visokonaponski kabel na koji se postavljaju indukcijska kliješta za mjerenje brzine vrtnje na benzinskom analizatoru; 6 - odabir broja cilindara

CARTEC UDA 4000

je univerzalni instrument koji je potpuno istovjetan TECNOTEST CAPTO mod 2034 instrumentu (vidi opis i sliku kod TECNOTEST) samo što se u kompletu s njim dobije priključni kabel za spajanje na CARTEC dizelske analizatore. Kabeli za ostale dizelske analizatore (BOSCH, MAHA i TECNOTEST) se posebno naručuju i nisu univerzalni već je za svaki tip dizelskog analizatora potrebno nabaviti odgovarajući priključni kabel.

MAHA ROTOPHON (slika 2) je uređaj koji mjerenjem zvučnih valova iz ispušne cijevi vozila (ili buke u prostoru motora) mjeri brzinu vrtnje motora. Također ga je moguće spojiti na akumulator vozila pa mjereći oscilaciju napona punjenja akumulatora (istodobno s mjerenjem buke) još brže mjeri brzinu vrtnje motora. Nažalost nije univerzalan već služi samo kao dodatni mjerač brzine vrtnje za MAHA dizelske analizatore. S analizatorom ispušnih plinova se spaja pomoću kabela. Kabel za spajanje na akumulator vozila kao i pripadajući stalak za mjerenje ne spadaju u osnovnu opremu uređaja već ih je potrebno naručiti odvojeno.

Slika 2

– Dodatni uređaj za mjerenje brzine vrtnje motora - MAHA ROTOPHON 1>

1 – oznaka broja cilindara; 2 - oznaka načela rada; A - mikrofon; B - priključak za akumulator; C - oznake signala mjerenja; D - taster za podešavanje (početak mjerenja); E - taster za izbor načina mjerenja; F - taster za izbor broja cilindara motora; G - priključni kabel; H - MAHA MDO 2

I - priključni kabel za spoj s akumulatorom (dodatna oprema); J - stalak (dodatna oprema)

TECNOTEST CAPTO mod 2034 (slika 3) je još jedan univerzalni uređaj koji se spaja na akumulator ispitivanog vozila i mjeri oscilaciju napona punjenja akumulatora te posredno mjeri brzinu vrtnje motora. Univerzalan je jer se na njega, pomoću induktivnih kliješta s analizatora može priključiti bilo koji benzinski analizator, a kupnjom odgovarajućega priključnog kabela za dizelski analizator moguće je mjeriti brzinu vrtnje i na bilo kojem dizelskom analizatoru (svaki benzinski analizator se priključuje pomoću vlastitih induktivnih kliješta na instrument, a dizelski analizatori se izravno kabelski spajaju s instrumentom). Kabel za spajanje bilo kojeg TECNOTEST dizelskog analizatora se dobije u kompletu s uređajem dok je za bilo koji drugi tip dizelskog analizatora potrebno posebno naručiti odgovarajući priključni kabel.

 

Slika 3 – Dodatni uređaj za mjerenje brzine vrtnje motora - TECNOTEST CAPTO mod 2034>1 – spoj s dizelskim analizatorom; 2 – spoj s benzinskim analizatorom; 3 – indukcijska kliješta benzinskog analizatora; 4 – kabel za indukcijska kliješta; 5 – prekidač za početak mjerenja; 6 - odabir broja cilindara motora; 7 - priključak ulaznog signala s akumulatora; 8 - međusklop; 9 - priključni kabel za spoj na akumulator (ili alternator); 10 - priključak za dizelski kabel; 11 - priključni kabel za spoj na cigaretni upaljač; 12 - signalne lampica (zelena i crvena); 13 - preklopnik 1/4 za induktivna kliješta; 14 - dizelski kabel

Dakle, sve stanice za tehnički pregled vozila moraju imati barem jedan od ovdje prikazanih dodatnih mjerača brzine vrtnje motora kako bi mogle bilo kojem automobilu izmjeriti brzinu vrtnje motora. Kako je trenutno predviđeno da se uvođenje EKO testa odvija stupnjevito, odnosno da se prvo započne s provedbom EKO testa benzinskih motora, a za godinu dana i dizelskih motora, prvo dakle treba nabaviti uređaj za dodatno mjerenje brzine vrtnje benzinskih motora i istodobno voditi računa da se u budućnosti takav uređaj može spojiti i na vlastiti dizelski analizator.

 

Sa štovanjem!

D I R E K T O R

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Kontakti