kategorije pretrage

I/7, broj: 1305-1/00

Zagreb, 22/05/2000


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila - EKO test - dodatni mjerači temperature ulja u motoru

Pojedini benzinski analizatori ispušnih plinova u stanicama za tehnički pregled vozila koji su nabavljani prije više godina nemaju potrebne dodatke za nesmetano izvođenje EKO testa. Benzinskim analizatorima nedostaju induktivna kliješta za mjerenje brzine vrtnje motora, pisači za ispis rezultata mjerenja, proračun faktora zraka (lambda vrijednost) i mjerači temperature ulja u motoru.

Stanice za tehnički pregled su za nekompletne benzinske analizatore nabavile originalnu dodatnu opremu (induktivna kliješta i pripadajuće pisače), a tehnička služba Centra za vozila Hrvatske je sve analizatore koji nisu imali mogućnost proračuna faktora zraka, opremila dodatnim računalom koje računa lambda vrijednost i ispisuje je na ispisu (na analizatoru ne postoji displej s prikazom faktora zraka). Međutim, prema našoj evidenciji pojedini benzinski analizatori (npr. TECNOSTEST 481) još uvijek nemaju mjerače temperature ulja u motoru, a kako je riječ o relativno zastarjelim analizatorima, ne postoji originalni termometar koji bi se priključivao direktno na analizator. Stoga je potrebno nabaviti nezavisni termometar pomoću kojeg bi se dokazala zagrijanost motora (ulja) na zahtjevanu temeraturu prije izvođenja EKO testa.

Centar za vozila Hrvatske je u dogovoru s tvrtkom EL-UR iz Zagreba izradio prototip nezavisnog termometra (slika 1) odgovarajućih tehničkih karakteristika (sonda postavljena na kraj elastičnog bužira s tuljkom za podešavanje duljine dijela sonde koja ulazi u motor, te odgovarajućeg temperaturnog područja od -20 do +150°C). Termometar se umeće nezavisno od analizatora u motor s kojim nije spojen (pa time nema niti ispisa temperature).

Dakle, stanice koje na svom benzinskom analizatoru nemaju sondu za mjerenje temperature ulja i na analizator nije moguće postaviti originalni termometar, dužne su se opremiti ovakvim ili sličnim nezavisnim termometrom.

Za dodatne informacije o termometrima možete se obratiti tehničkoj službi Centra za vozila Hrvatske (gosp. Poljančić) ili ih direktno nabaviti na sljedećoj adresi: EL-UR d.o.o., Bukovačka 306, 10000 Zagreb

tel. 01/3886669; 3872290, fax. 01/3872290

Sa štovanjem!

D I R E K T O R

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Kontakti