kategorije pretrage

I/7, broj: 1321-1/00

Zagreb, 24/05/2000


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Periodični tehnički pregled kočnica - proračun koeficijenta kočenja pomoću valjaka

Temeljem zahtjeva Pravilnika o modernizaciji stanica za tehnički pregled vozila, sve su stanice za redovni tehnički pregled u Republici Hrvatskoj opremljene novim tipovima valjaka za kontrolu kočnica (s tipnim odobrenjem).

Dodatno su svi valjci, na kojima se vrši periodični tehnički pregled kočnica, opremljeni računalnim programom koji omogućuje ispitivanje zračne kočne instalacije istodobnim praćenjem kočne sile i vrijednosti tlaka zraka u kočnim cilindrima (pZ), odnosno komandnog tlaka zraka (pM). Ovi programi omogućuju ocjenu zračnih kočnica obzirom na masu vozila i obzirom na najveću dopuštenu masu vozila.

Stoga, od 01. lipnja 2000. godine, pri periodičnom tehničkom pregledu kočnica vozila sa zračnom kočnom instalacijom, kočnice obvezno treba ispitivati koristeći računalo u valjcima, odnosno ispitivanje treba provoditi istodobno mjereći sile kočenja i tlakove pM i pZ. Nakon ispitivanja mora se napraviti ispis dobivenih rezultata mjerenja koji se priklama uz drugu stranicu službenog zapisnika o periodičnom tehničkom pregledu kočnica. Tablicu na drugoj stranici zapisnika više nije potrebno popunjavati. Proračun koeficijenata kočenja bez korištenja računala u valjcima, odnosno ručnim crtanjem dijagrama, od navedenog datuma više se ne smije upotrebljavati.

Zahtjevani ispisi iz pojedinih tipova valjaka dobivaju se pozivom sljedećih programskih poglavlja:

BOSCH - ispis broj 2

CARTEC - ispis broj 0

MAHA - u izborniku pisača izabire se "Ispitna knjižica"

Ispise iz računala treba raditi u dvije kopije. Jednu kopiju treba čuvati u pismohrani STP, a drugu kopiju (naravno uvijek s pripadajućim zapisnikom) dostavljati u Centar za vozila Hrvatske - Tehnički odjel; Margaretska 1.

Pri tome se ispravnim smatraju samo ona vozila koja, uz zadovoljavanje karakteristika kočnica upisanih na prvoj strani službenog zapisnika, zadovoljavaju sljedeće kočne parametre:

  • Koeficijent kočenja radne kočnice obzirom na masu vozila veći od zakonskog minimuma (z >3 45 % - za teretna vozila i autobuse; z >3 40 % - za priključna vozila), osim kada svi kotači blokiraju što se evidentira u zapisniku;
  • Koeficijent kočenja radne kočnice obzirom na najveću dopuštenu masu vozila veći od zakonskog minimuma (z >3 45 % - za teretna vozila i autobuse; z >3 40 % - za priključna vozila). Blokada kotača na valjcima pri proračunu ovog koeficijenta nema utjecaja na rezultat (koeficijent).
  • Koeficijent kočenja pomoćne kočnice obzirom na masu vozila veći od zakonskog minimuma (z >3 20 % - za teretna vozila i autobuse). Osim kada svi kotači blokiraju što se evidentira u zapisniku;
  • Razlika sila kočenja na kotačima iste osovine ne smije biti veća od 25 % (vrijedi za radnu kočnicu), odnosno 30 % (vrijedi za pomoćnu kočnicu). Razlika se provjerava samo pri najvećim silama kočenja.

Nejednolikost sile kočenja na kotaču ("ovalnost") također treba ispitivati. No, kako se ovo ispitivanje provodi uz znatan utjecaj iskustva nadzornika na dobivene rezultate, do daljnjeg vozilima ne treba odbijati periodični tehnički pregled kočnica zbog prevelike "ovalnosti".

Svim ostalim vozilima koja podliježu periodičnom tehničkom pregledu kočnica, a nemaju zračnu kočnu instalaciju (kombinacija zrak - hidraulika ili hidraulična kočna instalacija sa ili bez servo pojačala sile kočenja) također treba izvršiti ispis rezultata mjerenja. Kako na ovim instalacijama nije moguće obaviti mjerenje obzirom na najveću dopuštenu masu vozila, ocjenu ispravnosti kočnica treba provesti samo obzirom na masu vozila.

U slučaju kada vozilo ne prođe ispitivanje kočnica zbog nedovoljnog koeficijenta kočenja ili prevelike razlike lijevo desno na nekoj osovini, pri drugom (ponovljenom) ispitivanju potrebno je napraviti cjelokupno ispitivanje na valjcima (ne samo jedne osovine na kojoj je prije uočena greška) i novi ispis također priložiti uz zapisnik o periodičnom tehničkom pregledu kočnica.

Ovim načinom rada ispitivanje kočnica postaje objektivnije i uz manji utjecaj načina rada nadzornika na rezultate ispitivanja, te se izjednačuje kriterij rada među stanicama.

 

Sa štovanjem!

D I R E K T O R

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Kontakti