kategorije pretrage

I/7, broj: 1677-1/2000

Zagreb, 03/07/2000


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila - EKO test - idejno rješenje ormara za zagrijavanje analizatora

U prethodnim obavijestima Centra za vozila Hrvatske stanice su informirane da bi početak provedbe EKO testa, nakon izmjene odgovarajućih pravnih akata, mogao biti u studenom 2000. godine. To znači da će početak provedbe EKO testa biti u hladnijim danima koji, ako se temeperature okoline spuste ispod približno 5°C zaustavljaju rad benzinskih analizatora ispušnih plinova.

Da podsjetimo, nemogućnost mjerenja ispušnih plinova znači i nemogućnost obavljanja redovnoga tehničkog pregleda. Stoga je benzinskom analizatoru ispušnog plina potrebno osigurati minimalno zahtijevanu radnu temperaturu.

Ovo je moguće izvesti na različite načine. Svakako je najbolji (i naskuplji) način grijanje cijeloga radnog prostora tehnoloških linija. Međutim, tek rijetke stanice imaju mogućnost zagrijavanja tehnoloških linija, a nije realno očekivati niti brzu naknadnu ugradnju ovih sustava.

Drugi način je jednostavniji (jeftiniji), a sastoji se od lako pokretnog, lokalno zagrijavanog ormara u koji se smješta cijeli benzinski analizator ispušnih plinova. Prototip takvog ormara izrađen je u Centru za vozila Hrvatske, a svojim dimenzijama namijenjen je za smještaj TECNOTEST benzinskog analizatora na standardnom tvorničkom stalku.

Šasija (okvir) prototipnog ormara izrađena je od standardnih čeličnih cijevi kvadratnog presjeka 30 × 30 na koje je lijepljenjem, sa stražnje, gornje i na bočne stranice pričvršćen čelični lim debljine 1,0 mm (lim se za šasiju može spojiti zavarivanjem ili pop zakovicama). Lijepljenje je bolji postupak spajanja od zavarivanja jer su na taj način izbjegnute moguće deformacije pri zavarivanju relativno velikih (a tankih) limenih površina što bi u konačnici cijelom ormaru dalo neprofesionalan izgled. Upravo zbog što profesionalnijeg izgleda ormara, rubovi limova su (nakon bojenja) prekriveni aluminijskim L profilom dimenzija 15 × 10. L profil je spojen aluminijskim pop zakovicama ali je poželjnije da i on bude lijepljen. Ormar je postavljen na kotače (koji su ekscentrično zakretni oko vertikalne osi) koji omogućuju lako pomicanje ormara po terenu. Poželjno je da su kotači od gume a ne od tvrde plastike.

Prednja strana prototipnog ormara je dvodijelna i zatvorena je pleksiglasom (zbog prozirnosti). Dvodijelnost je izvedena stoga što je pri svakodnevnom radu potrebno skinuti samo gornji pleksiglas (izvlači se prema gore), a donji se skida samo u slučaju potrebe izvlačenja cijelog analizatora iz grijanog ormara. Oba pleksiglasa se s gornje strane umeću u aluminijske U profile dimenzija 10 × 10 mm. Profili su zalijepljeni na šasiju ormara i zatvoreni s donje strane.

Ormar se grije električnom grijalicom (kaloliferom) postavljenom bočno pri dnu ormara. Grijalica ima ugrađeni termostat (još bolje je termostatski element izvaditi i postaviti ga u unutarnjost ormara na visinu samog analizatora). Također je poželjno s unutarnje strane ormara ugraditi više utičnica (npr. 3) sa standardnim produžnim kabelom kako bi se osiguralo nesmetano priključenje svih električnih potrošača (grijalica + analizator + jedna slobodna utičnica). Na prototipnom ormaru ovo nije ugrađeno što se pokazalo kao nedostatak.

Na bočnim stranicama ormara (izravno na šasiju) zavarene su ručke za lakše povlačenje ormara i postavljeno je više oblikovanih nosača za namatanje kabela i senzora analizatora ispušnih plinova. Na jednoj bočnoj stijenki ormara postavljen je odzračni otvor za izlaz zraka iz ormara kad je ovaj u potpunosti zatvoren. Čelični dijelovi ormara su kvalitetno obojeni bojom prema želji.

Premda su na prototipnom ormaru prednja vrata otvaraju tako da se pleksiglas podiže prema gore, moguće su i drugačije izvedbe vrata. Npr. moguća je izvedba krilnih vrata (također od pleksiglasa zbog prozirnosti) s tim da se i ova vrata mogu jednostavnim podizanjem prema gore potpuno skinuti. Još bolja (i najskuplja) izvedba je ako se ugrade rolo vrata koja se jednostavno podižu prema gore. Nedostatak ove izvedbe je u neprozirnosti prednje stijenke i nešto povećanim dimenzijama ormara (za smještaj rolo vrata).

Centar za vozila Hrvatske je najnižu ponudu za izradu ormara dobio od firme "STROJOTRANS" iz Krapinskih Toplica (Klokovec 27, tel. 049/232085; fax. 049/232885; gosp. Franjo Čavlek). Ponuda je izrađena temeljem idejnih nacrta (koje i vama dostavljamo) i iznosi priližno 4.700,00 kn + PDV (za smještaj TECNOTEST analizatora na tvorničkom stalku). Ovaj iznos smatramo previsokim jer je cijena osnovnog materijala oko 1.500,00 kn, a ostalo je vrijednost rada. Stoga smatramo da je najpovoljnije da stanice same izrade ormar. Ako netko iz stanica ima mogućnost izrade ovog ormara po manjoj cijeni molimo da obavijesti CVH kako bi s time upoznali i ostale stanice.

Pri izradi ormara (ili naručivanju) svakako treba voditi računa o visini i širini analizatora na postojećem stalku u stanici te prilikom izrade/narudžbe visinu ormara prilagoditi postojećem analizatoru (npr. CARTEC analizatori su opremljeni još višim i širim tvorničkim stalcima pa je visinu o širinu ormara potrebno dodatno povećati).

U privitku se dostavljaju fotografije prototipnog ormara u koji je smješten TECNOSTEST analizator na tvorničkom stalku. Također se dostavljaju radionički nacrti po kojima je izrađen prototipni analizator kao i pogledi na ormare s drugačijim vratima od prototipnog (s krilnim zatvaranjem i s rolo vratima).

Sa štovanjem,

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

 

IZGLED PROTOTIPNOG ORMARA ZA ZAGRIJAVANJE ANALIZATORA
Pogled na prototipni ormar s postavljenim TECNOTEST 488 benzinskim analizatorom na tvorničkom stalku. Pogled na lijevu stranu ormara s namotanim kabelima za mjerenje brzine vrtnje motora i temperature ulja u motoru. Pogled na desnu stranu ormara s namotanim kabelom i sondom za uzimanje uzorka ispušnog plina. Na ovoj strani vidljivi su električna grijalica (kalolifer) i rešetka za izlaz zraka.
IZGLED PROTOTIPNOG ORMARA ZA ZAGRIJAVANJE ANALIZATORA
- skidanje kliznih vrata u slučaju potrebe izvlačenja analizatora iz ormara
Prednja stranica ormara izvedena je od dvodijelnog prozirnog pleksiglasa. Da bi se ormar otvorio prvo je potrebno skinuti gornja vrata. Sa skinutim gornjim vratima analizator će najčešće raditi jer ovaj položaj omogućava nesmetan pristup instrumentu u ormaru. Da bi se analizator potpuno izvukao iz ormara potrebno je skinuti i donja (veća) vrata od plelksiglasa.
Vrata se na prototipnom ormaru skidaju izvlačenjem prema gore.
Izvlačenje instrumenta (npr. prilikom mjerenja REG-KAT motora kada analizator mora biti uz vrata vozača) moguće je tek skidanjem gornjih i donjih vrata ormara.
Analizator se u ormaru nalazi na vlastitim kotačima i stalku.

  Uređaji
Dimenzije [mm] Tecnotest 481 i 488 Bosch ETT 8.55 Cartec CET 2000 B
a 640 730 920
b 1340 1110 1670
c 670 730 750
d 700 790 980
e 1370 1140 1700
f 730 790 810
g 820 660 900
h 665 755 -
i 1310 1080 1640
j 663 753 -
k 540 470 -
l 760 600 -
m 1300 1070 -

Kontakti