kategorije pretrage

I/7, broj: 1985-2/2000

Zagreb, 21/08/2000


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Periodični tehnički pregled kočnica VATROGASNIH VOZILA

Stupanjem na snagu Zakona o vatrogastvu (N.n. 106/99) od 01. siječnja 2000. godine vatrogasna vozila su prešla u vlasništvo Javnih vatrogasnih postrojbi općina ili gradova, osim određenog malog broja vozila (približno 30-tak vozila) koja su i nadalje ostala u vlasništvu Ministarstva unutarnjih poslova.

U dosadašnjoj praksi periodičnog tehničkog pregleda kočnica, sva vatrogasna vozila su bila izuzeta od pregleda kočnica jer su bila u vlasništvu Ministarstva unutarnjih poslova. Kako je prije spomenutim Zakonom promijenjen vlasnik nad vatrogasnim vozilima pa Ministarstvo unutarnjih poslova više nema neposredni nadzor nad održavanjem i internim provjerama tehničke ispravnosti ovih vozila, sva vatrogasna vozila koja svojim tehničkim karakteristikama podliježu specijalističkoj kontroli kočnica (svi autobusi, teretna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7.500 kg i priključna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7.500 kg), osim vatrogasnih vozila koja su i nadalje ostala u vlasništvu Ministarstva unutarnjih poslova, potrebno je podvrgavati periodičnom tehničkom pregledu kočnica od dana primitka ovog dopisa.

U privitku vam dostavljamo uputu Ministarstva unutarnjih poslova na temu periodični tehnički pregled kočnica vatrogasnih vozila.

Sa štovanjem,

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

Privitak

Uputa Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-14-7987/1.Z.Z. od 18. kolovoza 2000.

Kontakti