kategorije pretrage

I/7, broj: 585-1/00

Zagreb, 07/03/2000


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Tehnički pregled vozila B kategorije na kojima se obučavaju kandidati za vozače

Iz stanica za tehnički pregled vozila upitani smo za tumačenje da li se na redovnom ili preventivnom tehničkom pregledu smije ovjeriti tehnička ispravnost osobnom automobilu koji služi za potrebe autoškola, a stariji je od 7 godina. Naime, Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon, objavljenim u Narodnim novinama broj 30/98 od 05. ožujka 1998. godine, u 9. članku predviđeno je da vozilo kojim se obučavaju kandidati za B kategoriju vozila ne može biti starije od 7 godina. Ova odredba se primjenjuje od 01. siječnja 2000. godine.

U privitku Vam dostavljamo tumačenje Ministarstva unutarnjih poslova na postavljeno pitanje iz kojeg je vidljivo da je stanica dužna ovjeriti redovni i preventivni tehnički pregled (naravno, ako je vozilo tehnički ispravno) bez obzira na godine starosti vozila.

 

Sa štovanjem!

D I R E K T O R

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Privitak: Odgovor MUP-a o tehničkom pregledu vozila na kojima se obučavaju kandidati za vozače


 

Tekst privitka:

Predmet: Tehnički pregled vozila na kojima se obučavaju kandidati za vozače, odgovor na upit

 

Sveza vaš dopis broj: 440-1/2000. od 21. veljače 2000.

U svezi vašeg upita broj i datum iz sveze mišljena smao da je stanica za tehnički pregled vozila, na zahtjev stranke, dužna obaviti kako redovni tako i preventivni tehnički pregled vozila koje dolazi u stanicu, pa tako i vozila koje je preuređeno za obučavanje kandidata za vozače "B" kategorije bez obzira na godine starosti.

Napominjemo da je provedba odredbi Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon ("Narodne Novine", broj:98/94., 42/95., 30/98. i 53/98.) u nadležnost Ministarstva prosvjete i športa.

Kontakti