kategorije pretrage

I/7, broj: 1193-1/2001

Zagreb, 20/06/2001


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila - EKO test - Ormar za zagrijavanje benzinskih analizatora

Dopisom Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 1677-1/2000 od 03. srpnja 2000. godine stanice su obavještene o potrebi lokalnog zagrijavanja analizatora ispušnih plinova kada se temperature okoline spuste ispod približno 5°C i kada pojedini analizatori prestaju s radom uslijed niske temperature okoline.

U međuvremenu je EKO test započeo, a termin početka EKO testa je bio u relativno povoljnom (toplom) godišnjem periodu kada niske temperature nisu ometale njegovu provedbu. Međutim, nadolazeće ljeto će vrlo brzo proći, a jesen će već u listopadu donijeti prve niske temperature kada pojedini analizatori neće moći raditi. Stoga još jednom naglašavamo svim stanicama za tehničke preglede vozila da je do toga perioda potrebno riješiti problem temperature radne okoline samog analizatora.

Kao što je već spomenutim dopisom rečeno najbolji (i najskuplji) način je grijanje cijelog radnog prostora tehnoloških linija. Međutim tek rijetke stanice imaju mogućnost zagrijavanja tehnoloških linija i malo je vjerojatno da će ovo rješenje biti primjenjeno u ovom trenutku.

Drugi način je jednostavniji (jeftiniji), a sastoji se od lako pokretnog, lokalno zagrijavanog ormara u koji se smješta cijeli benzinski analizator ispušnih plinova. Prototip takvog ormara izrađen je u Centru za vozila Hrvatske, a svojim dimenzijama namijenjen je za smještaj TECNOTEST benzinskog analizatora na standardnom tvorničkom stalku.

Tehnički opis, fotografije prototipnog ormara, radionički nacrti za izradu ormara i najniža ponuda koju je Centar za vozila Hrvatske dobio za izradu ovog ormara dostavljeni su spomenutim dopisom. Međutim tada, a i danas, radi jednostavnosti ovog posla, preporučujemo stanicama da ove ormare izrade u vlastitoj režiji. U odnosu na prototipnu verziju ormara smatramo da treba učiniti samo sitne preinake i to:

 

  • Električnu grijalicu (kalorifer) treba postaviti s unutarnje strane ormara - na taj način nije potrebno ugrađivati dodatni termostat u unutarnjosti ormara koji bi uključivao/isključivao kalorifer jer je svaki kalorifer opremljen vlastitim termostatom za regulaciju rada.
  • S unutarnje strane ormara treba postaviti najmanje dvije utičnice i to za priključenje analizatora i priključenje samog kalorifera. Za ovo je najbolje upotrijebiti kupovni produžni kabel s više utičnica na svom završetku koje se mogu vijcima pričvrstiti na ormar. Na ovaj način osigurava se veća manipulativnost analizatora i ormara.
  • Odzračni otvor na jednoj bočnoj stranici ormara nije potrebno izvoditi jer će u praksi ormar biti češće otvoren nego zatvoren, pa će prozračivanje ormara biti dovoljno i bez ovog dodatnog odzračnog otvora.

Pogled na prototipni ormar s postavljenim TECNOTEST 488 analizatorom na tvorničkom stalku Smještaj rozete i kalolifera na prototipnom ormaru. Preporučujemo da se kalolifer smjesti u unutarnjost ormara i da se rozeta za prozračivanje ne ugrađuje

Radna temperatura svih analizatora koji se koriste u stanicama u Hrvatskoj je od 5 do 40°C. Ako se temperatura okoline spusti ispod + 5°C ne znači da će svi analizatori nužno stati s radom (zasigurno će stati samo pojedini TECNOTEST analizatori), već će analizatori nastaviti s radom do određene niže temperature, a mjerni rezultati više neće biti u potpunosti pouzdani.

Poneke stanice su već izradile vlastitu kutiju za zagrijavanje analizatora, ali su u odnosu na prototipnu napravile ormar s vlastitim dnom na koji se postavi analizator. Ovakva izvedba je također moguća, ali radi lakšeg rukovanja s analizatorom na njegovu vlastitom stalku, izvedbu ormara bez dna smatramo povoljnijim rješenjem. Ovo stoga što će uobičajeni način rada s analizatorom biti takav da se analizator i kalorifer uključe rano ujutro dok još nema vozila u stanici. Analizator će se nakon nekoliko minuta zagrijati na potrebnu radnu temperaturu, pa će se s njim najlakše raditi ako se cijeli izvuče iz ormara (na vlastitim kolicima), dovuče do vozila i izvrši potrebno mjerenje (ovo je pogotovo bitno pri mjerenju REG-KAT motora). Po završetku mjerenja analizator se opet može odgurati u ormar na dogrijavanje.

Također je vrlo važno u ormar postaviti i cijev za uzimanje uzorka ispušnog plina, kao i temperaturnu sondu, kako se u cijevi ne bi kondenzirala voda i kako bi temperaturna sonda mjerila realnu temperaturu u kojoj se nalazi analizator.

Detaljnije informacije i radioničke nacrte ormara za zagrijavanje su već poslate u stanice u već prije spomenutoj okružnici, a moguće ih je pronaći i na internet adresi www.cvh.hr u poglavlju "službene obavijesti" pod okružnicom I/7, broj: 1677-1/2000 od 03. srpnja 2000. godine.

Još jednom naglašavamo da je ormar za zagrijavanje potrebno dovršiti do prvih jesenskih dana kako zbog prvih niskih temperatura ne bi došlo do zastoja u radu pojedinih stanica.

Sa štovanjem!

D I R E K T O R:
Stipo Lozić-Baškarad dipl.ing.

Kontakti