kategorije pretrage

I/7, broj: 125-1/2001

Zagreb, 19/01/2001


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila - EKO test

U Narodnim novinama broj 2/2001 od 10. siječnja 2001. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila kojeg vam dostavljamo u privitku.

Sve objavljene izmjene i dopune odnose se na provedbu posebnog ispitivanja ispušnih plinova motornih vozila - EKO testa.

Napisanim odredbama Pravilnika propisano je koja vozila podliježu obvezi, a koja su oslobođena obveze EKO testa. Nadalje je propisano pomoću kojih uređaja se obavlja EKO test, te da se isti provodi za vrijeme svakog redovnog tehničkog pregleda, osim za nova vozila. Navedeni su uređaji koji se uz mjerenje moraju vizualno moraju kontrolirati na vozilu, te da se pregled istih odvija bez bilo kakvih zahvata u motor - bez rastavljanja dijelova.

Sve nove odredbe u potpunosti su suglasne s načinom i tehnologijom provođenja EKO testa opisanoj u posebnoj uputi Centra za vozila Hrvatske: "Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila - EKO test" iz siječnja 2000. godina objavljenoj kao stručni bilten broj 87. Navedena uputa odprije je dostavljena svim nadzornicima tehničke ispravnosti vozila.

U objavljenom Pravilniku navedeni su rokovi od kada se primjenjuje EKO test:

  1. 18. siječnja 2001. godine Pravilnik stupa na snagu - objavljen je 10. siječnja 2001. godine, a stupa na snagu 8 dana od dana objave
  2. Od 18. travnja 2001. godine započinje primjena Pravilnika za benzinske motore - primjena započinje istekom roka od 90 dana od dana stupanja na snagu.
  3. Od 18. travnja 2002. godine započinje primjena Pravilnika za dizelske motore - primjena započinje istekom roka od godine dana od dana početka primjene.
  4. Do 01. siječnja 2003. godine moći će se ovjeriti redovni tehnički pregled vozila s benzinskim motorom ako ne zadovoljava uvjete EKO testa.
  5. 5. Do 01. siječnja 2004. godine moći će se ovjeriti redovni tehnički pregled vozila s dizelskim motorom ako ne zadovoljava uvjete EKO testa.

U narednim danima (90 dana) svaka stanica za tehnički pregled dužna je izvršiti zadnje pripreme prije početka ovog ispitivanja (provjera ispravnosti postojećih i nabavka novih uređaja, nabavka dodatnih mjerača brzine vrtnje motora i temperature ulja u motoru, opremanje s odsisima ispušnih plinova i ako je potrebno izrada ormarića za lokalno zagrijavanje mjernih instrumenata). Također se još jednom obvezuju svi nadzornici tehničke ispravnosti da ponove i uvježbaju postupke ispitivanja ispušnih plinova na vozilima koja već sada redovno pristupaju redovnom tehničkom pregledu.

Stručna organizacija će u skladu s planiranim u predstojećem vremenu (90 dana) instalirati informatičke programe po stanicama, dostaviti potrebne obrasce za evidenciju EKO testa i dostaviti kataloge tehničkih podataka za EKO test. Također će se u međuvremenu donijeti svi potrebni akti potrebni za propisno odvijanje EKO testa.

Stanice će redovno biti izvještavane o svim aktivnostima stručne organizacije.

Sa štovanjem!

D I R E K T O R

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Privitak: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

Kontakti