kategorije pretrage

I/7, broj: 1283-1/2001

Zagreb, 03/07/2001


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila - EKO testprivremeno izvješće

Na osnovu rezultata ispitivanja ispušnih plinova motornih vozila iz svih stanica za tehnički pregled vozila izrađeno je privremeno izvješće o emisiji ispušnih plinova hrvatskog voznog parka. Izvješćem su obuhvaćeni samo benzinski motori.

Rezultati dobiveni ovom analizom samo su potvrdili očekivanja i prethodne provjere u kojima se sumnjalo da je velika većina motornih vozila ekološki nepodobna, odnosno da se u zrak ispušta znatno veća količina štetnih ispušnih plinova od one koja bi se ispuštala da su svi motori podešeni i da rade s optimalnim podešenjem. Čišći zrak, odnosno manje zagađenje iz benzinskih motora može se očekivati tek nakon 2003. godine, kada će nepodešena vozila biti sankcionirana (tehnički pregled im se neće ovjeriti), a ne samo upozorena na uočeni nedostatak, kako se to radi sada u prijelaznom periodu.

U privitku se dostavlja privremeno izvješće o emisiji ispušnih plinova iz vozila sa benzinskim motorima.

Sa štovanjem!

D I R E K T O R:
Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

 

Kontakti