kategorije pretrage

I/7, broj: 1383-1/2001

Zagreb, 17/07/2001


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila - EKO test - vježbanje ispitivanja dizelskih motora

Kao što je poznato, ispitivanje ispušnih plinova dizelskih motora započinje 18. travnja 2002. godine. Premda ovaj datum može izgledati vrlo dalek, vrijeme do početka ovog ispitivanja proći će brzo. Stoga preostalo vrijeme treba iskoristiti za vježbanje ispitivanja dizelskih motora.

Dakle, obvezuje se svaki nadzornik tehničke ispravnosti vozila da najmanje jednom tjedno (a po želji i češće), u trenucima kada u stanicama nema velike gužve (najbolje pred kraj radnog vremena) izvrši ispitivanje stupnja zacrnjenja ispušnog plina dizelskog motora koji se tada zatekne u stanici na redovnom tehničkom pregledu. Dobivene rezultate ispitivanja potrebno je ispisati iz analizatora i na uobičajeni način sačuvati uz pripadajući zapisnik o redovnom tehničkom pregledu.

Zbog rizičnosti samog ispitivanja, do godišnjeg seminara na kojem će još jednom biti ponovljena tehnologija ispitivanja dizelskih motora, "laka vozila" ne treba ispitivati, već vježbanje treba obavljati isključivo na "teškim vozilima" čiji motori rade na nižim brzinama vrtnje, a razvodni mehanizmi su pokretani lancem ili zupčanicima. Pojedine stanice već odavno rade ova ispitivanja za potrebe izdavanja Anexa II, kao dokaza da vozilo pripada skupini "zelenijih i sigurnih vozila".

Prije samog ispitivanja vozila, vlasnika treba obvezno upoznati s načinom ispitivanja (naglasiti da se motor mora ubrzati do najveće brzine vrtnje) i zamoliti ga za dopuštenje da se na njegovom vozilu obavi ispitivanje ispušnih plinova.

Za vrijeme ovog vježbanja uz mjerenje stupnja zacrnjenja ispušnog plina, svakako treba pokušati izmjeriti brzinu vrtnje motora i temperaturu ulja u motoru, kao što će se uistinu raditi na "pravom" EKO testu od slijedeće godine. Mjerenje stupnja zacrnjenja na ovim motorima treba obaviti čak i ako se brzina vrtnje ili temperatura ulja ne mogu izmjeriti. Ovo stoga da se na vrijeme uoče svi mogući problemi koji će od slijedeće godine nastupiti pri mjerenju ispušnih plinova, a mogu se očekivati sljedeće problematične situacije:

  • Temperaturne sonde su prekratke da bi se kroz vodilicu uvukle u motor do ulja -potrebno je nabaviti dulju temperaturnu sondu za "teška vozila";
  • U katalogu za EKO test navedena je temperatura vode, a ne ulja kao mjesto mjerenja -voda se ne smije mjeriti zbog opasnosti od opekotina, već uvijek treba pokušati mjeriti temperaturu ulja;
  • U katalogu za EKO test navedena je temperatura ulja, ali se ista teško ili nikako ne može postići -mjerenje zacrnjenja treba nastaviti uvijek, pa i u ovom slučaju kad se uoči da je temperatura ulja stabilna i da više ne raste;
  • Visokotlačne cijevi između VT pumpe i brizgaljki su različitog promjera od promjera piezo davača za mjerenje brzine vrtnje -brzinu vrtnje treba mjeriti pomoću indirektnog mjerača brzine vrtnje (spajanjem na akumulator [12V] ili akumulatore [24V] ili nekim drugim načinom);
  • Ne postoji mogućnost spajanja indirektnog mjerača brzine vrtnje i dizelskog analizatora -potrebno je nabaviti kabel za spajanje indirektnog mjerača brzine vrtnje i postojećeg dizelskog analizatora;
  • Ne mogu se dobiti svi rezultati stupnja zacrnjenja već računalo samo neprekidno vraća mjerenje na početak -prevelik je pojas rasipanja rezultata;
  • itd.

Molimo nadzornike koji se za vrijeme vježbanja susretnu s ovakvim ili sličnim pitanjima i problemima da se obrate u Centar za vozila Hrvatske jer su njihova iskustva vrlo dragocjena za uspostavu što kvalitetnije tehnologije ispitivanja dizelskih motora.

Rezultati EKO testa, sukladno dosadašnjim uputama nemaju utjecaja na ispravnost vozila na tehničkom pregledu. Tijek ispitivanja dizelskih motora treba provoditi sukladno AUTODATA katalozima i uputama opisanim u stručnom biltenu broj 87. Mjeriti treba sve bitne parametre za EKO test (brzinu vrtnje motora, temperaturu ulja i stupanj zacrnjenja ispušnog plina).

Na ovaj način, svakodnevnim vježbanjem tijeka EKO testa do samog službenog početka ispitivanja, svi nadzornici bi trebali dobro uvježbati ispitivanje ispušnih plinova, a istodobno će se praktično provjeriti kompletiranost i pouzdanost svakog pojedinog dizelskog analizatora ispušnog plina.

Sa štovanjem!

D I R E K T O R:
Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Kontakti