kategorije pretrage

I/7, broj: 2475-1/2001

Zagreb, 10/12/2001


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Tahograf - izmjene u načinu označavanjatahografa nakon godišnjeg ispitivanja

U Narodnim novinama broj 65/2001 od 18. srpnja 2001. godine objavljen je Pravilnik o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa. Pravilnik je temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama donijelo ministarstvo pomorstva, prometa i veza, a odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se od 01. siječnja 2002. godine.

U otprije objavljenim pravilnicima koje je objavio Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, tahograf je prestao biti mjerilo u zakonskom mjeriteljstvu.

Novim Pravilnikom, u odnosu na dosadašnji način rada, ispitivanje i označavanje ispravnih tahografa nije doživjelo značajnije promjene, a svi dosadašnji ovlašteni mjeriteljski laboratoriji za tahografe postaju ovlaštena ispitna mjesta.

Najvažnija novost za stanice za tehnički pregled vozila je što se u odnosu na dosadašnju praksu od 01. siječnja 2002. godine ne postavlja godišnja markica Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo. To je bila naljepnica (markica) s istokračnom vagom, žute boje, koja je na sebi imala godinu, broj ovlaštenog laboratorija i serijski broj markice.

Temeljem novog Pravilnika, sam tahograf se označava samo s dvije naljepnice, a rastavljiva mjesta transmisije tahografa se žigosaju na dosadašnji način. Riječ je o sljedećim naljepnicama i žigovima:

 1. Naljepnica sa značajkama bitnim za uporabu tahografa koja je osigurana odgovarajućom zaštitnom folijom. Naljepnica je prikazana na sljedećem crtežu:  Prema novom Pravilniku, na ovoj naljepnici upisuje se datum do kada vrijedi ispitivanje tahografa, a ne datum kada je izvršeno baždarenje tahografa kako je bilo do sada. Svi ostali podaci na naljepnici su isti kao i prije.
  Ova naljepnica mora biti zaštićena prozirnom zaštitnom folijom prikazanom na sljedećem crtežu:  Naljepnica zajedno sa zaštitnom folijom mora se skidati nakon svakog ispitivanja tahografa.

 2. Naljepnica za označavanje stalnice "k" tahografa (samo za elektronske tahografe) koja je osigurana odgovarajućom zaštitnom folijom. Naljepnica je prikazana na sljedećem crtežu:  I ova naljepnica mora biti zaštićena prozirnom zaštitnom folijom prikazanom na sljedećem crtežu:

 3. Žig za utiskivanje svih rastavljivih pozicija transmisije tahografa. Žig je prikazan na sljedećem crtežu:

Nadzornici su za vrijeme svakog redovnog i preventivnog tehničkog pregleda dužni iskontrolirati postojanje navedenih naljepnica i odgovarajućih zaštitnih folija za naljepnice. Također su dužni kontrolirati da li je naljepnicu sa značajkama za uporabu tahografa postavilo isto ispitno mjesto kao i žig žigosanje svih rastavljivih pozicija u transmisiji tahografa.

Ako na tahografu nedostaje bilo koja naljepnica s odgovarajućom zaštitnom folijom, ako nedostaje sama zaštitna folija, ako na nekoj poziciji nedostaje žig za utiskivanje, ako je na naljepnici sa značajkama bitnim za uporabu tahografa istekao datum do kada vrijedi ispitivanje tahografa, ako je žig za žigosanje postavilo jedno ispitno mjesto, a naljepnicu drugo ispitno mjesto, onda u svim navedenim slučajevima vozilo treba proglasiti tehnički neispravnim i uputiti ga na otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Sa štovanjem!

D I R E K T O R:
Stipo Lozić-Baškarad dipl.ing.

Kontakti