kategorije pretrage

I/7, broj: 446-1/2001

Zagreb, 09/03/2001


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila - EKO test

Uskoro, 18. travnja 2001. godine, započinje ispitivanje ispušnih plinova benzinskih motora - EKO test. Kako je propisano, do 01. siječnja 2003. godine, bez obzira na mjerne rezultate EKO testa, niti jednom vozilu s benzinskim motorom ne treba odbiti redovni tehnički pregled zbog ekološke nepodobnosti (izmjerenih rezultata).

Loš ili neispravan sastav ispušnih plinova nastaje kao posljedica lošeg izgaranja smjese u motoru, a vozač pri svakodnevnim vožnjama ove nepravilnosti najčešće ne može primjetiti u radu vlastitog motora. Eventualne nepravilnosti koje vozač može uočiti su otežano startanje motora, prekidanje u radu, povećana potrošnja goriva ili ulja, ali kemijski sastav ispušnog plina za svakog ostaje nepoznanica.

Prema ispitivanjima Centra za vozila Hrvatske svaki drugi automobil registriran u Republici Hrvatskoj ima neispravne ispušne plinove. Ovo je vrlo velik postotak neispravnosti i upravo je on bio glavni razlog da se s cjelovitim EKO testom ne započne odmah, nego je uveden prelazni period do 2003. godine.

U tom periodu vozačima čiji motori ispuštaju povećanu količinu promatranih ispušnih plinova ili čiji motori nepravilno rade treba savjetovati posjetu najbližem ovlaštenom servisu kako bi se otklonila uočena neispravnost, s uvijek jasno istaknutom napomenom da od 2003. godine takvo vozilo neće moći proći redovni tehnički pregled. Iz tog razloga se u privitku ovog dopisa dostavlja popis ovlaštenih servisa najzastupljenijih marki i opreme vozila u Republici Hrvatskoj.

Nažalost, velik broj navedenih ovlaštenih servisa nije opremljen odgovarajućom opremom za analizu sastava ispušnog plina (analizatorima ispušnih plinova). Uobičajena oprema koja postoji u ovlaštenim servisima su uređaji za dijagnozu elektroničkih komponenti na vozilima (multimetri, čitači kodova grešaka, i sl.), kojima se provjerava ispravan rad računala i senzora postavljenih po motoru vozila, ali rezultati ovog testiranja u velikom broju slučajeva ne mogu dati odgovor zašto su ispušni plinovi loši. Npr. na starim vozilima čiji su motori opremljeni rasplinjačem, uslijed loše podešene smjese gorivo/zrak koncentracija otrovnih plinova može biti previsoka, a da to nikakav uređaj osim analizatora ispušnih plinova ne može otkriti (niti se smjesa može podesiti bez analizatora). Nadalje, istrošenost katalizatora na novijim vozilima se ne može uočiti nikakvim elektroničkim instrumentima (jer svi senzori po vozilu ispravno rade), osim s analizatorom ispušnih plinova.

Stoga, svaka stanica treba upoznati lokalne servisere s EKO testom, načinom njegove provedbe i mjerodavnim mjernim rezultatima, a do osposobljenosti pojedinih servisera za ove radnje vozače treba upućivati samo u ovlaštene i najopremljenije servise (s analizatorm ispušnih plinova). To su prije svega servisi najvećih zastupnika vozila, pojedini veliki auto klubovi koji se bave podešavanjem motora, kao i ovlašteni servisi proizvođača elektroničkih komponenti na vozilima.

Nadalje, kako su pitanja iz područja EKO testa svakodnevna i ovom prilikom dajemo odgovore na neka u međuvremenu postavljena pitanja (pojedine stanice su uslijed svakodnevnog rada stekla prva iskustva, te su pismeno postavili nekoliko pitanja)

1. Obzirom da se kod REG-KAT motora vrše dva ispisa iz analizatora ispušnih plinova, koju izmjerenu temperaturu treba uzimati kao mjerodavnu i prepisivati je u računalo?

Onu s prvog ispisa. REG-KAT motori se ispituju u dva režima rada motora, pa se rade i dva ispisa mjernih rezultata s dvije izmjerene temperature mjerenja (pojedini analizatori ispisuju samo jednu temperaturu izmjerenu na početku mjerenja pa kod njih ne postoji ovaj problem). REG-KAT motori se prvo ispituju na povišenoj brzini vrtnje (n=2500-3000 min-1) i kako već pri ovom mjerenju motor treba biti zagrijan na radnu temperaturu, onda ovu temperauru treba uzeti kao mjerodavnu i prepisati je u računalo.

2. Kako postupiti s vozilom REG-KAT tipa (ima lambda sondu) kada je stranka uslijed raspada katalizatora isti odstranila i na njegovo mjesto postavila obični ispušni lonac (ili ispušnu cijev)?

Izvađen katalizator će za posljedicu imati mjerne rezultate iznad graničnih područja. Na povišenom hodu vrijednost CO će biti malo iznad 0,3%, a na praznom hodu vrijednost CO će biti malo viša od 0,5%. Također će i vrijednost HC biti blago povišena (iznad 100 ppm). Pri tome će vrijednost faktora zraka biti u normalnim granicama odnosno od 0,97 do 1,03. Na osnovu ovakvih mjernih rezultata nadzornik ne može sa sigurnošću utvrditi da li je katalizator potrošen ili je izvađen (osim kada se to vizualno može uočiti), što nije niti bitno za EKO test. Bitno je utvrditi da su izmjerene vrijednosti iznad dozvoljenih granica i zaključiti da li vozilo ima ispravne ispušne plinove.

Do 2003. godine u slučaju loših mjernih rezultata ne treba ništa poduzimati (osim upozoriti stranku i uputiti je u servis), a od 2003. stranka će kvar morati popraviti izmjenom katalizatora ili postavljanjem novog katalizatora na mjestu izvađenog.

3. Što napraviti kada nije moguće izmjeriti brzinu vrtnje motora ili temperaturu motora (uslijed kvara termometra na analizatoru) ili uslijed toga što proizvođač umjesto ulja kao mjesto mjerenja temperature navodi rashladnu tekućinu?

Ponekad temperaturu motora uistinu neće biti moguće izmjeriti. Uslijed kvara termometra ili zbog potrebe mjerenja temperature vode u motoru, nadzornik se sam može uvjeriti u dovoljnu zagrijanost motora. Ovo se može provjeriti po položaju termometra u kabini vozila ili motor treba grijati do uključenja ventilatora na hladnjaku vozila (ako isti ima električno pokretanje pa se započne okretati u točno određenom trenutku). U ovakvim slučajevima nadzornik se subjektivno uvjerava da je motor zagrijan, a pretpostavljenu temperaturu mora zapisati na ispis iz analizatora ispušnih plinova.

Na isti način se može riješiti i problem nemogućnosti mjerenja brzine vrtnje motora. Ako na ispitivanom vozilu nije moguće izmjeriti točnu brzinu vrtnje motora onda se treba pomoći okretomjerom postavljenim u vozilo ili subjektivno ocjeniti kojom brzinom vrtnje se okreće ispitivani motor. Brzinu vrtnje također treba rukom dopisati na ispis iz analizatora ispušnih plinova.

Problem nemogućnosti mjerenja brzine vrtnje motora posebno će biti prisutan za vrijeme kišnih dana kada je u zraku velika količina vlage. Posebno tada, a i inače, treba voditi računa da su induktivna kliješta suha, a mjesto na kojem se kliješta postavljaju na visokonaponske kabele treba dobro obrisati.

Naravno, u slučaju kvara bilo kojeg dijela analizatora u što kraćem roku treba obavjestiti Tehničku službu Centra za vozila Hrvatske.

4. Kako postupiti s vozilom kojem je vlasnik spojio ventilator da se stalno okreće, pa se ne može postići radna temperatura?

U ovom slučaju dok je motor rasterećen (uvjeti provođenja EKO testa) najvjerojatnije se neće moći postići radna temperaura motora. Do 01. siječnja 2003. godine treba izmjeriti sadržaj ispušnih plinova s temperaturom koja se može postići i upozoriti vlasnika da takvo tehničko rješenje (zbog nemogućnosti postizanja radne temperature) od navedenog datuma neće biti tolerirano. Također treba upozoriti vlasnika da takav motor radi uvijek u pothlađenom području, te zbog nedostatka temperaturne regulacije troši previše goriva, a i mehanička potrošnja dijelova motora je povećana.

5. Treba li "rušiti" vozilo na redovnom tehničkom pregledu kada se na analizatoru pokaže vrijednost od npr 9,99% CO?

Ne, do 01. siječnja 2003. godine. U prijelaznom periodu do navedenog datuma neće biti vraćeno niti jedno vozilo na redovnom tehničkom pregledu zbog izmjerenih rezultata na EKO testu. Do tada vlasnika odnosno vozača samo treba savjetovati da vozilo odvede ovlaštenom serviseru i popravi kvar. Također ga treba upozoriti da od 2003. godine takvo vozilo neće proći EKO test tj. tehnički pregled.

6. Da li je normalno da na pojedinim vozilima iz ispušnih cijevi izlazi voda i kako to utječe na analizator ispušnih plinova?

Voda u vidu vodene pare je produkt svakog izgaranja, pa i onog u motorima. Efekt curenja vode iz ispuha je moguće primjetiti na svim motorima kada su ispušne cijevi još hladne, pa se para pretvara u vodu i izlazi kroz ispuh. Iz ispušnog sustava motora opremljenog katalizatorom moguće je primjetiti dodatnu povećanu količinu vode iz ispuha, što je također normalno jer se jedan dio plinova kemijskom reakcijom u katalizatoru pretvara u vodenu paru, a dok su ispušne cijevi hladne para se opet kondenzira u vodu.

Ovi "vodeni" efekti nestaju u trenutku kada se katalizator i ispušne cijevi zagriju na dovoljnu temperaturu, pa se para ne stigne ohladiti do izlaza iz ispušnih cijevi, te iz ispuha stvarno izlazi kao vodena para (u početku je to dim bijele boje koji dodatnim zagrijavanjem postaje potpuno proziran), a ne voda.

Kondenzirana vodena para odnosno voda je stvarno problematična za analizatore ispušnih plinova, odnosno ubrzano prlja (vlaži) filtre kroz koji prolazi ispušni plin, a zatim uništava i dijelove samog analizatora. Stoga za vrijeme cijelog radnog vremena treba voditi računa o sadržaju vode u filtrima i po potrebi ih mijenjati (pojedini stari filtri se mogu sušiti). Nakupljena voda u analizatoru ispušnih plinova može biti vrlo problematična na početku radnog dana ako je temperatura okoline ispod nule, pa se voda smrznula u analizatoru. Tada pri pokretanju analizatora mogu nastupiti i mehanička oštećenja. Stoga je na početku svakog radnog dana poželjno predgrijavanje analizatora u ormaru za lokalno zagrijavanje analizatora ili na neki drugi način.

Kako bi se smanjio utjecaj vode na analizatore, ne treba stavljati sonde analizatora u ispušnu cijev dok vozilo nije zagrijano, a vlasnike vozila treba zamoliti da ne gase motore svojih vozila dok čekaju ispred stanice.

7. Što savjetovati vlasniku vozila kada se brojke na digitalnom pokazivaču analizatora nikada ne mogu umiriti, već se zadnja ili čak predzadnja znamenka pokaznika neprekidno mijenjaju?

Problem digitalnog prikaza mjernih rezultata je u neprekidnoj promjeni zadnjih znamenki promatrane vrijednosti. Ovo je karakteristika vrlo točnog digitalnog prikaza vrijednosti i u onim područjima koji nemaju praktičnu primjenu. Npr. ništa nam ne znači ako se sadržaj CO u ispušnom plinu stalno mijenja između vrijednosti od 1,35 do 1,55 % ako je granična vrijednost za ispitivano vozilo 2,0 %. U takvim slučajevima ne treba čekati stabilizaciju izmjerene vrijednosti na točno određenu brojku (ona neće nikad nastupiti) već uočiti period u kojem se izmjerene vrijednosti kreću i izvršiti ispis rezultata u bilo kojem trenutku unutar uočenog perioda.

8. Što savjetovati vlasnika vozila kada se vozilo obzirom na zahtjeve EKO testa može proglasiti ispravnim, ali se na osnovu preostalih mjernih vrijednosti uočava da nešto drugo nije u redu s vozilom?

Vrijednosti koje izmjeri analizator ispušnih plinova daju mnogo više podataka o stanju motora nego što se to zahtjeva na EKO testu. Da li je motor mehanički potrošen, da li su ventili loše podešeni, da li je paljenje dobro, da li se negdje povlači višak zraka u motor ili ispuh itd., sve su to podaci koje je na osnovu dijagnostičarskog iskustva moguće iskoristiti i savjetovati stranku da poduzme određene aktivnosti.

Mnogi od raznih savjeta su dati u biltenu 87, a ovom prilikom se dostavljaju propisane granične vrijednosti ispušnih plinova za EKO test i uobičajene servisne vrijednosti ispušnih plinova za benzinske motore kao i tumačenje mjernih rezultata.

9. Treba li na analizatoru ispušnih plinova biti podešen sat i datum?

Mora, jer se ovi podaci ispisuju i na ispis pri svakom ispitivanju ispušnih plinova. Vrijeme EKO testa se mora približno poklapati s vremenom redovnog tehničkog pregleda, te će se na taj način vršiti kontrola eventaulnih nepravilnosti pri izvođenju EKO testa.

Način podešavanja sata na analizatoru ispušnih plinova nalaze se u svim priručnicima za rad s analizatorom.

10. Koja je najpovoljnija procedura rukovanja s ispitnim uređajem CARTEC CET 2000 B?

Ovaj uređaj ima nekoliko osnovnih izbornika za rad. Mjerenje na njemu se može provoditi na više načina, ali preporučujemo da se ispitivanje obavlja u osnovnom izborniku "Mjerenje 4" tako da se odmah nakon ulaska u ovaj izbornik pozove mjerenje temperature s tipkom "P" postavljenom s prednje strane instrumenta. Nakon što se analizatoru odgovori da je sonda postavljena u motor i da se motor zagrijao na zahtjevanu temperaturu (postignuta temperatura će poslije biti ispisana na pisaču analizatora), opet se vraćamo u osnovni izbornik "Mjerenje 4" i nastavljaju se propisana mjerenja.

Mjerenje temperature u izborniku "Mjerenje 4" odvijalo bi se na sljedeći način:

11. Smije li se mala zelena elipsasta naljepnica lijepiti na prometnu dozvolu?

Ne. Naljepnica se smije lijepiti samo na prozirne najlonske korice prometne dozvole. Moguće je da stranka do sljedeće godine uništi ili izgubi korice, ali u takvim slučajevima naljepnica neće postojati, pa će se takvim vozilima (ako pristupe tehničkom pregledu u nekoj drugoj stanici) obavezno trebati obaviti predpregled kako bi se utvrdilo kojoj kategoriji vozila pripada.

12. Kada će biti instalirani programi za EKO test?

U najvećem broju stanica programi su već instaliran,i ali nisu aktivirani. Aktivirani su u svega nekoliko stanica prema izričitom zahtjevu istih. Programi će u svim stanicama koje imaju jedan od programa Centra za vozila Hrvatske biti aktivirani 18. travnja 2001. godine. To, na žalost, onemogućuje nadzornike da vježbaju proceduru unošenja rezultata EKO testa, ali će u sljedećim tjednima biti dostavljene detaljne pisane upute o načinu rada ovog dijela informatičkog programa.

Stanice s vlastitim informatičkim riješenjem moraju se samostalno pobrinuti za doradu programa prema odavno dostavljenim uputama.

Sa štovanjem!

D I R E K T O R:
Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Kontakti