kategorije pretrage

I/7, broj: 603-1/2001

Zagreb, 28/03/2001


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Naknada za EKO test

U Narodnim novinama broj 23 od 23. ožujka 2001. godine objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknada za tehnički pregled i registraciju vozila i poslove koji su s tim povezani. Sve izmjene i dopune odnose se na naknade vezane uz provedbu EKO testa.

Prema navedenoj Odluci naknade za provedbu EKO testa iznose:

  NAKNADA PDV UKUPNO
DIZEL 59.84 13.16 73.00
BEZ-KAT 32.79 7.21 40.00
REG-KAT 61.48 13.53 75.01

Navedeni iznosi naknada bit će aktivirani u informatičkom programu od 18. travnja 2001. od kada započinje provedba EKO testa.

U privitku se dostavlja kopija navedene Odluke kao i obrazloženje iste. Nadalje, dostavljaju se Izmjene i dopune normativa rada i drugih normi za rad stanica za tehnički pregled vozila koje su nadopuna postojećih normativa objavljenih u stručnom biltenu 84, te Izmjene i dopune Uputa o primjeni i strukturi naknada te ukupni iznosi naknada za tehnički pregled i registraciju vozila i poslove koji su s tim povezani.

 Sa štovanjem!

 D I R E K T O R:
Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Kontakti