kategorije pretrage

I/7, broj: 790-1/2001

Zagreb, 26/04/2001


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Vatrogasna vozila - periodični tehnički pregledi i posjedovanje tahografa

Kao što je poznato, stupanjem na snagu Zakona o vatrogastvu (N.n. 106/99) od 01. siječnja 2000. godine vatrogasna vozila su prešla u vlasništvo Javnih vatrogasnih postrojbi lokalne uprave i samouprave, osim određenog (manjeg) broja vozila koja su i nadalje ostala u vlasništvu Ministarstva unutarnjih poslova.

Na taj način su gotovo sva vatrogasna vozila došla u skupinu vozila koja podliježu preventivnim tehničkim pregledima, a time i periodičnim tehničkim pregledima kočnica, o čemu su stanice za tehnički pregled obavještene dopisom Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 1985-2/2000 od 21. kolovoza 2000. godine.

Kako je u međuvremenu odlučeno da će u budućim zakonskim aktima (Zakonu o sigurnosti prometa na cestama) ova vozila biti izuzeta od periodičnih pregleda, Ministarstvo unutarnjih poslova je donijelo tumačenje i uputu koju dostavljamo u privitku, a kojom se sva vatrogasna vozila (osim autobusa) oslobađaju obveze obavljanja preventivnog tehničkog pregleda u smislu članka 264. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (periodični tehnički pregledi i periodični tehnički pregledi kočnica). Također se vatrogasna vozila (osim autobusa) oslobađaju obveze posjedovanja nadzornog uređaja tahografa.

Ovim dopisom prestaje vrijediti dopis Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 1985-2/2000 od 21. kolovoza 2000. godine.

 Sa štovanjem!

 D I R E K T O R:
Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Kontakti