kategorije pretrage

I/8, broj: 2605-1/2001

Zagreb, 21/12/2001


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Naljepnica za označavanje roka valjanosti tehničkog pregleda

Obzirom da je dosadašnja naljepnica za označavanje roka valjanosti tehničkog pregleda omogućavala označavanje sifre stanice za tehnički pregled bušenjem jednog ili dva odgovarajuća polja do najvećeg broja 129, naljepnice koje će se koristiti od 2002. godine izmjenjene su, kako bi se omogućilo označavanje šifre stanice do broja 199.

Sada su polja na unutarnjem prstenu naljepnice čijim se bušenjem označava šifra STP podijeljene u TRI grupe. Buše se odgovarajuća polja kako bi zbroj brojeva na njima dao šifru STP. Izgled naljepnice i primjeri označavanja prikazani su na slijedećim crtežima.

Za stanice s oznakom od H-1 do H-9 buši se jedno odgovarajuće polje u desnom unutarnjem prstenu naljepnice.

Primjer: STP H-006

Za stanice s oznakom od H-10 do H-100 buši se jedno odgovarajuće polje u lijevom unutarnjem prstenu naljepnice i jedno odgovarajuće polje u desnom unutarnjem prstenu naljepnice.Ukoliko oznaka STP završava nulom (H-10, H-20, H-30, H-40, H-50, H-60, H-70, H-80, H-90 i H-100), buši se samo jedno polje sa odgovarajućim brojem.

Primjer: STP H-036

Za stanice s oznakom od H-101 nadalje buši se polje s brojem "100" te odgovarajuća polje u lijevom i desnom unutarnjem prstenu.

Primjer: STP H-123

Sa štovanjem!

D I R E K T O R:
Stipo Lozić-Baškarad dipl.ing.

Kontakti