kategorije pretrage

I/8, broj: 567-1/2001

Zagreb, 26/03/2001


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Upute za rad s programom za obradu podataka EKO-testa

Štovani!

U prilogu vam dostavljamo upute za rad sa sustavom automatske obrade podataka u postupku obavljanja EKO-testa.

Posebno naglašavamo nužnost redovitog, sigurnosnog spremanja podataka (backup), pošto se cjelokupna evidencija o obavljenim EKO-testovima pohranjuje jedino na sustavu AOP.

Također u prilogu dostavljamo tumač pojedinih skraćenica koje se koriste u katalogu "Auto Data" kao i objašnjenja tablica uz tehničke podatke.

 Sa štovanjem!

 D I R E K T O R:
Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Kontakti