kategorije pretrage

I/7, broj: 2923-1/2002

Zagreb, 17/12/2002


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila - EKO test

U Narodnim novinama 149/2002 od 13. prosinca 2002. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim pregledima vozila. Navedenim izmjenama izvršena je prolongacija roka od kojeg će započeti sankcioniranje vozila s neispravnim ispušnim plinovima na redovnom tehničkom pregledu. Prema novoj objavi novi datumi od kada će započeti sankcioniranje vozila su 01. listopada 2003. godine za vozila s benzinskim motorima i 01. listopada 2004. godine za vozila s dizelskim motorima.

Na ovaj način vlasnici još uvijek neispravnih vozila dobili su priliku da poprave svoja vozila bez sankcioniranja na redovnom tehničkom pregledu, odnosno nastojat će se zadržati pozitivan trend smanjenja broja neispravnih vozila koji je postignut u prethodnom razdoblju od uvođenja EKO testa (uspoređujući podatke 2001. i 2002. godine, postotak neispravnih vozila se smanjio za 9% kod BEZ-KAT motora i 14% kod REG-KAT motora).

U privitku se dostavlja kopija Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim pregledima vozila.

 

Obzirom na učestala pitanja iz svakodnevne prakse ispitivanja ispušnih plinova dostavljamo odgovore na sljedeća pitanja:

Da li se vozilima s ugrađenim plinskim uređajem (propan-butan ili metan) treba provoditi EKO test?

Ne. Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila predviđeno je da se vozilima s alternativnim pogonskim motorima ili izvorom energije (vodik, metan, propan-butan, gorive ćelije, elektromotor i sl.) ne obavlja EKO test.

Prilikom prijave tehničkog pregleda u informatički sustav STP takva vozila treba osloboditi obveze EKO testa izabirući na izborniku sljedeći tekst: "NE PODLIJEŽE EKO TESTU – pogon plinom".

Do sada se ova odredba tumačila tako da ako na vozilu postoji mogućnost pogonjenja benzinom onda je EKO test trebalo napraviti na strani benzina. Obzirom da se vlasnici ovih vozila prvenstveno voze na plin onda je odlučeno da se za takva vozila uopće ne provodi EKO test.

Kako ne bi bilo zabune oko provedbe ispitivanja vozila koja su pregrađena na plinski pogon, prilikom provedbe prvog ispitivanja takvih vozila i nadalje treba izvršiti ispitivanje ispušnih plinova dok motor radi (dok je pogonjen) plinom kao izvorom energije. Pri tome ispitivanje treba obavljati u skladu s preporukama proizvođača odnosno za BEZ-KAT motore ispitivanje treba provoditi u jednoj mjernoj točki – na brzini vrtnje praznog hoda, a za REG-KAT motore u dvije mjerne točke – pri povišenoj brzini vrtnje i pri brzini vrtnje praznog hoda.

 

Da li pojedinim vozilima kojima se tehnički pregled obavlja na terenu (pčelarska vozila, radna vozila priključena uz neko gradilište i sl.) treba obavljati EKO test?

Ako je vozilo postavljeno negdje na terenu (npr. pčelarsko vozilo postavljeno na nekoj livadi) gdje nije moguće dovući izvor električne energije kako bi se napajao analizator ispušnih plinova, onda takvom vozilu fizički uistinu nije moguće obaviti EKO test. EKO test tada treba preskočiti, a kasnije, prilikom prijave tehničkog pregleda u informatički sustav STP takva vozila treba osloboditi obveze EKO testa tako da se pri prijavi tehničkog pregleda na izborniku računala izabere sljedeći tekst: "NE PODLIJEŽE EKO TESTU – ostalo". Istodobno na poleđini zapisnika ili u rubrici "Primjedbe" treba rukom dopisati ovakav ili sličan tekst: "Vozilo se nalazi na livadi – nema električne energije".

Ako pčelarsko vozilo pristupi na ispitivanje u stanici za tehnički pregled vozila onda mu kao i svakom drugom vozilu treba obaviti EKO test.

Pojedina radna vozila koja se nalaze na gradilištima, znaju dugo vremena biti spojena uz određeno mjesto rada, tako da su nepokretna u trenutku kada im ističe rok za obavljanje redovnog tehničkog pregleda i EKO testa. Gradilišta su uobičajeno mjesta koja imaju električne energije koja može poslužiti za napajanje analizatora. Stoga takvim vozilima EKO test treba obavljati, a ako to ipak nije moguće onda to svakako treba posebno obrazložiti u zapisniku o tehničkim pregledima.

Za sva ostala vozila koja podliježu obvezi EKO testa, kada se redovni tehnički pregled odnosno EKO test obavlja na terenu (npr. na otocima), nadzornici trebaju nositi analizatore na teren i EKO test provoditi kao i u stanici za tehnički pregled.

S poštovanjem!

D I R E K T O R:
Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Kontakti