kategorije pretrage

I/7, broj: 591-1/2002

Zagreb, 20/02/2002


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Primjena Pravilnika o temeljnim zahtjevima zatraktore za poljoprivredu i šumarstvo

Primjena Pravilnika o temeljnim zahtjevima za traktore za poljoprivredu i šumarstvo (N.n. 75/2001) započela je od 01. veljače 2002. godine. Navedenim Pravilnikom, među ostalim, predviđeno je da se kod tehničkog pregleda pri prvoj registraciji traktora u Republici Hrvatskoj, obvezno prilaže ili "Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora" ili "Izjava o sukladnosti traktora". Izgled ovih obrazaca dostavlja se i privitku.

Dakle, od 01. veljače 2002. godine ne smije se prvi put registrirati niti jedan traktor ukoliko vlasnik, uz otprije zahtijevane dokumente (račun, carinsku deklaraciju i sl.), ne priloži i jedan od dokumenata kojima se potvrđuje sukladnost traktora. Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora prilaže se ukoliko je na traktoru obavljen postupak pojedinačne ocjene suklasnosti traktora, a Izjava o sukladnosti traktora prilaže se ukoliko je traktor kupljen u Hrvatskoj, te je za njega proveden postupak ocjene suklasnosti tipa traktora – nju izdaje prodavatelj traktora u Hrvatskoj.

Pojedinačnu ocjenu sukladnosti traktora obavljaju samo određene stanice za tehnički pregled u suradnji s Poljoprivednim fakultetom u Zagrebu. Njihov popis dostavlja se u privitku.

U praksi, pogotovo prvih mjeseci provedbe ovog Pravilnika, mogu se pojaviti pojedini problematični slučajevi za koje je s Državnim zavodom za normizaciju i mjeriteljstvo dogovoreno da se postupa na sljedeći način:

 1. Ako se na prvoj registraciji pojavi traktor koji je uvezen prije 01. veljače 2002. godine (ima urednu carinsku deklaraciju s datumom carinjenja prije 01. veljače 2002. godine) takvom vozilu nije potrebno zahtijevati jedan od dokumenata kojima se potvrđuje sukladnost traktora (Potvrdu ili Izjavu), već se tehnički pregled i prva registracija može obaviti bez ovih dokumenata. U takvim slučajevima potrebno je kopirati carinsku deklaraciju i pohraniti je uz zapisnik o tehničkom pregledu kako bi se dokazalo zašto je predmetni traktor oslobođen postupka homologacije.

 2. Ako se na prvoj registraciji pojavi traktor uvezen nakon 01. veljače 2002. godine takvo vozilo mora imati jedan od dokumenata kojima se potvrđuje sukladnost traktora (Potvrdu ili Izjavu) ili eventalno da je vlasnik ishodio rješenje o oslobođenju od postupka provjere sukladnosti izdano od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo. Naglašavamo da ovakvo rješenje smije izdati samo Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo i niti jedna druga ustanova. I u ovakvim slučajevima pripadajuće rješenje treba kopirati i pohraniti uz zapisnik o tehničkom pregledu kako bi se dokazalo zašto je predmetni traktor oslobođen postupka provjere sukladnosti.

 3. U Hrvatskoj još uvijek postoji relativno velik broj starih neregistriranih traktora koji se s vremena na vrijeme pojavljuju na prvoj registraciji. Takve traktore ne treba upućivati na provjeru sukladnosti već samo treba primjeniti okružnicu Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 268-2/99 od 17. veljače 1999. godine i pripadajući naputak Ministarstva unutarnjih poslova 511-01-42-2112/2-99 od 11. veljače 1999. godine (naputak je dostavljen u privitku okružnice) o registraciji takvih traktora, traktorskih prikolica i poluprikolica. Ponovit će se samo osnovno iz ove okružnice:

  1. Registracija traktora može biti izvršena samo ako je traktor proizveden do 31. prosinca 1994. godine;

  2. Osoba koja dolazi na registraciju s traktorom mora priložiti pismenu izjavu, ovjerenu od javnog bilježnika, da je jedini vlasnik vozila. U izjavi moraju stajati osnovni identifikacijski podaci vozila;

  3. Osoba koja dolazi na registraciju s traktorom mora priložiti i pismenu izjavu jednog svjedoka, ovjerenu od strane javnog bilježnika, kojom svjedok potvrđuje da je vlasnik traktora uistinu jedini vlasnik. U izjavi moraju stajati osnovni identifikacijski podaci vozila;

  Naravno, opet treba kopirati dvije navedene izjave i pohraniti ih uz zapisnik o tehničkom pregledu kako bi se dokazalo zašto je predmetni traktor oslobođen postupka homologacije *izvan snage od 2.11.2019.

Također želimo naglasiti da bez obzira što će pojedini traktori biti oslobođeni postupka provjere sukladnosti, na prvoj registraciji moraju zadovoljiti minimalne tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama. Ovo se prije svega odnosi na postojanje sigurnosne kabine ili okvira (ispred i iza vozača) koji štite vozača od ozljede u slučaju prevrtanja traktora.

Sa štovanjem!

D I R E K T O R:
Stipo Lozić-Baškarad dipl.ing.

Kontakti