kategorije pretrage

I/7, broj: 1453-1/2003

Zagreb, 04/06/2003


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Odgovori na pojedina pitanja nadzornika na regionalnim dogovorima

S obzirom da je na upravo završenim regionalnim dogovorima postavljeno cijeli niz pitanja iz tehničke prakse, zbog usklađenosti u postupanju i zanimljivosti pojedinih tema, neke od pitanja i odgovora na njih dostavljamo, ovim putem, svim stanicama za tehnički pregled vozila.

1. Treba li na tehničkom pregledu prekucavati broj šasije traktora na neki "čvrsti dio" ako se ista nalazi samo na pločici s identifikacijskim podacima vozila, a pločica je zakovicama
pričvršćena za metalni oklop (štit) traktora?

Ne treba! Ako je broj šasije postavljena samo na identifikacijskoj pločici traktora koja je trajno (neraskidivo) pričvršćena za oklop (štit) traktora istu nije potrebno nigdje prekucavati ili naknadno utiskivati. Pod trajnom ili neraskidivom vezom može se smatrati veza ostvarena zakovicama, zavarivanjem, lemljenjem ili kvalitetnim lijepljenjem. Sama pločica i podloga na koju je pričvršćena mora biti izvedena od kvalitetnog i trajnog materijala, a podaci upisani na pločicu ne smiju biti samo tiskani (štampani) već i reljefno utisnuti.

Identifikacijska pločica na traktoru IMT 539.

Tablica je napravljena od aluminija i pop- zakovicama je pričvršćena na oklop traktora. Na pločici su oznake reljefno utisnute što omogućuje čitanje istih nakon dugotrajne uporabe traktora (obično vozači traktora desnim koljenom izližu boju na pločici ali ostaje reljefna oznaka).

Broj šasije ili VIN oznaku s pločice nije potrebno prekucavati nigdje na traktor.

Ovo pitanje je postavljeno jer pojedinci smatraju da je oklop (štit) traktora moguće lako skinuti, postaviti na drugo vozilo te na taj način prevariti ispitivača. Ako se neka stranka bavi takvim radnjama i ako nadzornik posumnja da je to napravljeno onda tehnički pregled treba obaviti, vozilu ovjeriti tehničku ispravnost i primijeniti "PS" postupak.

2. Da li vozilo Fiat Punto treba proglasiti tehnički neispravnim na tehničkom pregledu ako se na stražnjem ispušnom loncu s njegove donje strane nalazi mali otvor iz kojeg ispušni plin izlazi iz ispušnog sustava? Kako ovaj otvor utječe na rezultate EKO testa?

Pojedina vozila (Fiat Punto i Fiat Stilo itd.) na stražnjem loncu, na najnižem mjestu lonca tvornički imaju otvor iz kojeg slobodno može istjecati kondenzat sakupljen u ispušnom sustavu tijekom rada motora. Ovakav otvor nije razlog za pad vozila na tehničkom pregledu jer je isti tvornički predviđen da postoji na vozilu.

Stražni lonac na Fiatu Punto - pogled s prednje strane vozila. Na fotografiji je strelicom označena pozicija provrta koju je proizvođač ostavio zbog cijeđenja kondenzata iz ispušnog lonca kako bi se na taj način produžio životni vijek ispušnog sustava.

Otvor je postavljen na najniže mjesto lonca zbog cijeđenja kondenzata ali je isto tako konstrukcijski smješten u nadtlačni postor u ispušnom loncu tako da za vrijeme mjerenja ispušnih plinova na povećanoj brzini vrtnje kada su brzine istrujavanja plina velike i pulsiranje ispušnog plina u ispušnom sustavu malo, nema nikakvog utjecaj na mjerne rezultate.

Ipak, pri mjerenju sadržaja ispušnih plinova na brzini vrtnje praznog hoda kada se pulsiranje ispušnog plina na ovom provrtu može osjetiti pod rukom, takva vozila uvlače dio okolnog zraka u ispuh pa se povećava koncentracija kisika. S obzirom da se svi mjerni rezultati prepisuju u računalo, a rezultati se uspoređuju s uobičajenim vrijednostima za vozilo bez takvih provrta na ispušnom loncu, računalo pokraj sadržaja kisika na praznom hodu redovno upisuje primjedbu "LOŠE" jer smatra da u ispuhu takvog vozila ima previše kisika. Tada usmeno treba savjetovati stranku da je s vozilom sve u redu ali da je zbog specifičnosti konstrukcije (otvora na ispušnom loncu) zabilježena povećana koncentracija kisika na praznom hodu te da radi te primjedbe ne treba odlaziti serviseru.

3. Da li vozilu treba obaviti tehnički pregled kada se isto pojavi u STP sa zahtjevom da mu se nakon izvršenog ispitivanja (atesta) upišu novi tehnički podaci u prometne dokumente?

Ne! U sklopu svakog ispitivanja vozila provodi se i izvanredni tehnički pregled na kojem se uz sve ostale obvezne radnje posebna pozornost posvećuje onom dijelu na vozilu zbog kojeg se ispitivanje i vrši. Ako takvo vozilo dobije pozitivnu potvrdu o ispitivanju (atest) u njoj pišu svi novi tehnički podaci vozila. Tada je vlasnik dužan u roku 15 dana doći u najbližu stanicu za tehnički pregled da mu se novi tehnički podaci upišu u nove prometne dokumente. Novi tehnički pregled nije potrebno obavljati već se samo ispišu nova prometna dozvola i knjižica vozila, a na stražnjoj stranici prometne dozvole ("Datum TP:" i "Dozvola vrijedi do:") se upišu datumi sa "stare" prometne dozvole, odnosno datum do kojeg je vozilu vrijedio "stari" (prije ispitivanja napravljeni) tehnički pregled.

4. Kako registrirati motokultivator?

Motokultivator kao samostalno vozilo se ne može registrirati, ali se može registrirati motokultivator s priključkom. Odgovor kako registrirati motokultivator s priključkom dan je 1997. godine u biltenu 32., pitanje broj 170. Ovom prilikom još jednom ga prenosimo.

Motokultivator s prikolicom treba registrirati kao RADNI STROJ.

Motokultivator na fotografijama ima jedno sjedeće mjesto (naslon sjedala je stranica sanduka), dva stražnja trokutna, bočne i prednje katadioptere, kotači su postavljeni pod sanduk pa nije potrebno zahtijevati dodatne blatobrane, a vozilo je opremljeno radnom i pomoćnom kočnicom.

Motokultivator s priključkom spada u vrstu vozila "RADNI STROJ" te ga kao takvog treba i registrirati. Kako u tablici oblika karoserije za radni stroj ne postoji: "motokultivator s priključkom" treba koristiti šifru 717 - "Za prijevoz tereta".

Kao dokaz o vlasništvu treba koristiti samo dokumente motokultivatora, a ne i priključnog vozila. Valjani su: originalni račun, kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika te izjava o vlasništvu uz dva svjedoka ovjerena kod javnog bilježnika. * izvan snage od 2.11.2019

Prilikom tehničkog pregleda ovakvog vozila treba zahtijevati postojanje radne i pomoćne kočnice koja može djelovati samo na osovinu priključnog vozila. Na stražnjoj stranici priključnog vozila moraju se postaviti dva crvena katadioptera u obliku jednakostraničnog trokuta, s vrhom okrenutim prema gore i stranicom veličine najmanje 15 cm. Na prednjoj stranici priključnog vozila moraju biti postavljena dva bijela katadioptera i to ne trokutasta oblika. Ako su kotači priključnog vozila izvedeni van sanduka onda moraju imati blatobrane i to tako da blatobran s prednje strane kotača pokriva najmanje gornju trećinu kotača, a sa stražnje strane kotača blatobran mora pokrivati najmanje polovinu promjera kotača opterećenog vozila. Registarska pločica postavlja se na stražnjoj strani priključnog vozila, između katadioptera.

U prometne dokumente, u rubrike Marka vozila, Tip vozila, Boja vozila, Broj šasije, Država proizvodnje, Godina proizvodnje, Datum prve registracije, Vrsta motora, Snaga motora i Radni obujam motora treba upisati podatke za sam motokultivator, a u rubrike Broj mjesta za sjedenje, Dopuštena nosivost, Masa praznog vozila, Najveća dopuštena masa, Broj osovina, Broj pogonskih osovina, Dužina vozila, Širina vozila, Visina vozila, Broj kotača i Veličina guma treba upisati podatke promatrajući cijelo vozilo, odnosno motokultivator s priključkom. Broj mjesta za sjedenje može biti 1 ili 2, zavisno od izvedbe priključnog vozila. Podatke koji će uglavnom biti nepoznati (podaci o dimenzijama i masama vozila) može utvrđivati bilo koja stanica za redovni tehnički pregled s tim da se dimenzije vozila utvrđuju pomoću metra, a mase vozila se utvrđuju vaganjem. Prilikom određivanja nosivosti ovakvog vozila treba voditi računa da je najveća dopuštena masa ovakvog vozila 750 kg, te od ove vrijednosti treba oduzeti masu praznog vozila (izvagana vrijednost) kako bi se izračunala nosivost.

5. Kako postupiti na EKO testu kada REG-KAT motor vozila ne može zadržati stabilnu povećanu brzinu vrtnje već se ista cijelo vrijeme samostalno mijenja (motor samostalno smanjuje i povećava brzinu vrtnje bez obzira na konstantan položaj papučice akceleratora)?

Svaki motor mora moći zadržati stabilnu brzinu vrtnje u bilo kojem uobičajenom području rada motora. Ako pojedini motor (ovakvi slučajevi su primijećeni na Volkswagenovim i Fiatovim motorima) ne može zadržati stabilnu povećanu brzinu vrtnje već samostalno povećava i smanjuje brzinu vrtnje, onda je zasigurno riječ o nekom kvaru na motoru.

Promjena brzine vrtnje prilikom provedbe EKO testa predstavlja problem jer se na taj način nepotrebno obogaćuje smjesa u motoru te takvo vozilo biva neispravno na EKO testu. Nadzornik tehničke ispravnosti uvijek treba pokušati izvesti EKO test od početka do kraja i ako su zbog ove promjene brzine vrtnje rezultati EKO testa loši (previsok CO i malen l kao da motor radi u području bogate smjese) vozilo će biti proglašeno ekološki nepodobno, odnosno rezultati EKO testa će biti negativni.

6. Smije li se prekinuti ("skratiti") zagrijavanje motora (postizanje kataloške ili zakonske temperature ulja u motoru) i ispisati mjerne rezultate iz analizatora ako se za vrijeme grijanja ulja primjeti da temperatura ulja još nije dovoljna ali da vozilo prema ispušnim plinovima zadovoljava?

Ovakva situacija je moguća samo na onim benzinskim analizatorima koji istodobno mogu mjeriti i prikazivati temperaturu ulja u motoru i mjeriti i prikazivati sadržaj ispušnih plinova (npr. Tecnotest 488, Bosch BEA u testnom načinu rada i sl.). Na analizatorima kod kojih se u proceduri rada prvo treba izmjeriti temperatura ulja pa se tek onda prelazi na mjerenje sadržaja ispušnih plinova nije moguće "skratiti" proceduru mjerenja.

Nadalje, ispušni plinovi će biti "pozitivni" (vozilo će prolaziti EKO test) i s nezagrijanim uljem u motoru samo kod novije generacije benzinskih vozila (EURO III ili bolji motori, te pojedini EURO II motori) kod kojih su lambda sonde grijane, pa za regulaciju smjese nije najvažniji podatak s osjetnika zagrijanosti motora (temperaturnog senzorta) već informacije s ostalih senzora po vozilu.

Ako nadzornik za vrijeme mjerenja prati temperaturu ulja i sadržaj plinova i ako primjeti da ispušni plinovi zadovoljavaju, a temperatura ulja još nije postignuta, onda može prekinuti "nepotrebno" grijanje motora jer je vidljivo da ispušni plinovi zadovoljavaju. Naravno, prilikom ispisa zapisnika iz računala STP na poziciji ocjene temperature ulja će pisati "LOŠE" što stranci usmeno treba objasniti da motor nije zagrijavan do najmanje zahtijevane temperature jer je vidljivo da ispušni plinovi zadovoljavaju.

Ako se za vrijeme grijanja ulja ne dobivaju zadovoljavajući ispušni plinovi onda svakako proceduru mjerenja treba školski provesti od početka do kraja: zagrijati ulje u motoru, kondicionirati katalizator, mjeriti ispušne plinove na povišenoj brzini vrtnje i na kraju mjeriti ispušne plinove na brzini vrtnje praznog hoda.

S poštovanjem!

D I R E K T O R:
Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Kontakti