kategorije pretrage

I/7, broj: 1602-1/2003

Zagreb, 16/06/2003


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Ispitivanje vozila za prijevoz opasnih tvari i produljenje ADR certifikata

Kao što je do sada više puta naglašavano, postojeći sustav izdavanja odobrenja vozilu za prijevoz opasnih tvari (ADR certifikat) u Republici Hrvatskoj više ne udovoljava zahtjevima Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu - "ADR-a 2003". Ovo stoga što od 31. prosinca 2003. godine vozila koja prevoze opasne tvari mogu sudjelovati u međunarodnom prometu samo s međunarodno priznatim certifikatom za prijevoz opasnih tvari.

Sadašnji sustav ispitivanja ADR vozila sastoji se od prvog odobravanja te tro ili petogodišnjeg produljenja ADR certifikata, a sva ADR vozila se dodatno pregledavaju na godišnjem redovnom tehničkom pregledu (ako im nije istekao rok od tri ili pet godina koliko vrijedi ADR certifikat). Prvi pregled vozila i pregled pri tro ili petogodišnjem produljenju ADR certifikata obavljaju samo stanice za tehnički pregled ovlaštene za pregled ADR vozila, dok se svakogodišnji dodatni tehnički pregled vozila za prijevoz opasnih tvari može obaviti bilo koja STP.

Ovakav sustav pregleda i godišnjeg ovjeravanja ADR certifikata temeljem zahtjeva Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu - "ADR-a 2003", a u cilju održanja i povećanja kakvoće pregleda ovih vozila, bit će zamijenjen dolje opisanim.

Prije svega još jednom naglašavamo da ADR međunarodni propis i hrvatsko nacionalno zakonodavstvo razlikuje sljedeće kategorije vozila:

 • EX/II iEX/III (vozila namijenjena prijevozu eksploziva);
 • FL (vozila cisterne za prijevoz zapaljivih tekućina ili plinova u spremnicima značajnije zapremnine);
 • OX(vozila cisterne namijenjene prijevozu stabiliziranog vodikovog peroksida);
 • AT (vozila cisterne koja nisu FL i OX) i
 • OSTALA VOZILA (vozila koja ne spadaju ni u jedan od prethodnih tipova vozila a namijenjena su prijevozu opasnih tvari i predmeta u količinama većim od "malih količina").

Prvih pet skupina vozila (EX/II; EX/III; FL; OX i AT) definirani su "ADR 2003" dok je šesta skupina vozila ("OSTALA VOZILA") određena specifičnostima nacionalnih propisa (Zakonom o prijevozu opasnih tvari i Pravilnikom o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu). Detaljni opisi tipova ADR vozila nalaze se u Stručnom biltenu Centra za vozila Hrvatske broj 98, poglavlje 3.

 

Nadalje, pri budućim pregledima ADR vozila razlikovat će se

 • PRVI PREGLED i
 • GODIŠNJI PREGLED (zanavljanja ADR Certifikata).

 

Također, treba razlikovati tko može obavljati pojedine preglede ADR vozila te u tom smislu treba razlikovati:

 • CVH - INSTITUT ZA VOZILA
 • STP S POSEBNOM OVLASTI MPPV I MUP (Ministarstvo pomorstva, prometa i veza i Ministarstvo unutarnjih poslova) za provedbu dijela postupka ispitivanja ADR vozila
 • SVE REDOVNE STP u Republici Hrvatskoj

 

Ispitivanje ADR vozila će ubuduće teći na sljedeći način:

 • PRVI PREGLED za EX/II, EX/III, FL, OX i AT vozila može se obaviti samo u CVH - INSTITUTU ZA VOZILA. Iznimno, prvi pregled za nabrojena vozila može se uz prethodni dogovor obaviti i u bilo kojoj drugoj STP ali pregled uvijek obavljaju inženjeri iz CVH – Instituta za vozila.
 • GODIŠNJI PREGLED za EX/II, EX/III, FL, OX i AT vozila može se obaviti samo u nekoj STP S POSEBNOM OVLASTI MPPV i MUP. Ova ispitivanja obavljaju samo posebno educirani nadzornici tehničke ispravnosti.
 • PRVI PREGLED za OSTALA VOZILA može se, kao i do sada, obaviti u CVH - INSTITUTU ZA VOZILA ili u bilo kojoj STP S POSEBNOM OVLASTI MPPV za ADR ispitivanja. Ova ispitivanja obavljaju samo posebno educirani nadzornici tehničke ispravnosti.
 • GODIŠNJI PREGLED za OSTALA VOZILA može se, kao i do sada, obaviti u SVIM REDOVNIM STP u Republici Hrvatskoj.

 

CVH - INSTITUT ZA VOZILA

će za EX/II, EX/III, FL, OX i AT vozila ubuduće izdavati "novi certifikat" čiji je sadržaj, izgled, jezik itd. prilagođen zahtjevima propisa "ADR 2003". Ovaj "novi certifikat" mora postojati u svim navedenim vozilima koja prevoze opasne tvari u međunarodnom prijevozu od 31. listopada 2003. godine.

Obzirom da Zakon o prijevozu opasnih tvari i Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu zahtijevaju izdavanje i "starog cerifikata" (postojećeg) to će se do izmjene nacionalnih propisa ovim vozilima izdavati i "stari certifikat".

Ako pojedinim vlasnicima EX/II; EX/III; FL; OX i AT vozila koja sudjeluju u međunarodnom cestovnom prometu valjanost "starog certifikata" istiće poslije 31. prosinca 2003. godine, za nesmetano sudjelovanje u međunarodnom prometu isti moraju ishoditi "novi certifikat" u CVH - INSTITUTU ZA VOZILA.

 

CVH - INSTITUT ZA VOZILA

će za OSTALA VOZILA i ubuduće izdavati samo "stari certifikat" koji u međunarodnom prijevozu prestaje vrijediti 31. prosinca 2003. godine.

Za OSTALA VOZILA koja prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari trebaju "stari certifikat", u međunarodnom prijevozu se ne traži nikakav ADR certifikat pa ta vozila mogu normalno prometovati drugim zemljama bez "novog certifikata".

STARI CERTIFIKAT NOVI CERTIFIKAT

 

Novi način pregleda vozila i izdavanja certifikata za vozila koja prevoze opasne tvari započinje u redovnim STP od 01. srpnja 2003. godine. S novim načinom pregleda vozila suglasilo se Ministarstvo unutarnjih poslova svojim dopisom broj: 511-01-75-UP/I-35699/2-03.2/4 od 19.05.2003. i Ministarstvo pomorstva, prometa i veza svojim dopisom broj: 530-04-02-02 od 23.05.2003.

 

U svrhu dodatnog pojašnjenja rada i uvođenja istovjetne tehnologije pregleda svih vozila za prijevoz opasnih tvari u svim stanicama za redovni tehnički pregled vozila, u privitku se dostavlja "Postupnik rada pri godišnjem pregledu vozila za prijevoz opasnih tvari kategorije OSTALA VOZILA".

Sa štovanjem!

D I R E K T O R:
Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Kontakti