kategorije pretrage

I/7, broj: 1900-1/2003

Zagreb, 22/07/2003


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Vozila za prijevoz opasnih tvari - periodični tehnički pregled kočnica

Dopisom Centra za vozila Hrvatske I/7, broj 1602-1/2003 od 16. lipnja 2003. godine, stanice za tehnički pregled vozila su obavještene o novom načinu pregleda vozila za prijevoz opasnih tvari i produljenje ADR certifikata (od 01. srpnja 2003. godine). Međutim, u dopisu je izostavljena obavijest da novi pregled ADR vozila više ne uključuje periodični tehnički pregled kočnica (kao što se radilo do 01. srpnja 2003. godine).

ADR vozila su do 01. srpnja 2003. godine, temeljem okružnice Centra za vozila Hrvatske I/1, broj 622-3/94 od 29. srpnja 1994. godine, bila oslobođena periodičnog tehničkog pregleda kočnica jer je isti rađen u sklopu ADR pregleda. Međutim, obzirom da se periodični tehnički pregled kočnica više ne radi u sklopu ADR pregleda vozila, to znači da od 01. srpnja 2003. godine sva ADR vozila prije redovnog tehničkog pregleda vozila moraju obaviti i periodični tehnički pregled kočnica u skladu sa zakonskom obvezom.

S poštovanjem

D I R E K T O R:
Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Kontakti