kategorije pretrage

I/7, broj: 2436-1/2003

Zagreb, 02/10/2003


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu opasnih tvari - pregledi ADR vozila

U Narodnim novinama broj 151/2003 od 24. rujna 2003. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu opasnih tvari koji stupa na snagu 2. listopada 2003. godine. Izmjene Zakona se među ostalim odnose i na preglede vozila za prijevoz opasnih tvari.

Novim Zakonom, propisano je koja cestovna vozila kojima se prevoze opasne tvari moraju biti ispitana i odobrena kako bi udovoljila zahtijevima Zakona i ADR-a, odnosno ubuduće to moraju samo sljedeći tipovi vozila:

  • EX/II iEX/III (vozila namijenjena prijevozu eksploziva);
  • FL (vozila cisterne za prijevoz zapaljivih tekućina ili plinova u spremnicima značajnije zapremnine kao i tegljači namijenjeni za vuču tih vozila);
  • OX (vozila cisterne namijenjene prijevozu stabiliziranog vodikovog peroksida kao i tegljači namijenjeni za vuču tih vozila);
  • AT (vozila cisterne koja nisu FL i OX kao i tegljači namijenjeni za vuču AT vozila).

Detaljni opisi tipova ADR vozila nalaze se u Stručnom biltenu Centra za vozila Hrvatske broj 98, poglavlje 3.

Za sva ostala vozila namijenjena prijevozu opasnih tvari koja ne spadaju u gore navedene tipove vozila prestaje obveza odobravanja ADR certifikatom.

Nadalje kao i do sada pri pregledu ADR vozila razlikovat će se:

  • PRVI PREGLED i
  • GODIŠNJI PREGLED (zanavljanje ADR certifikata)

Ovi pregledi, kao i do sada, mogu se obavljati samo u sljedećim stanicama:

  • CVH - INSTITUT ZA VOZILA i
  • STP S POSEBNOM OVLASTI MPPV i MUP (Ministartsvo pomorstva, prometa i veza i Ministarstvo unutarnjih poslova) za provedbu dijela postupka ispitivanja ADR vozila

Ispitivanje ADR vozila će i ubuduće teći na sljedeći način:

  • PRVI PREGLED može se obaviti samo uCVH - INSTITUTU ZA VOZILA. Iznimno, prvi pregled može se uz prethodni dogovor obaviti i u bilo kojoj drugoj STP ali pregled uvijek obavljaju inženjeri iz CVH – Instituta za vozila.
  • GODIŠNJI PREGLED može se obaviti samo u nekoj STP S POSEBNOM OVLASTI MPPV i MUP. Ova ispitivanja obavljaju samo posebno educirani nadzornici tehničke ispravnosti.

U svim stanicama za redovni tehnički pregled vozila moguće je i nadalje za vozila odobrena ADR certifikatom (odnosno EX/II, EX/III, FL, AT i OX vozila) raditi redovne tehničke preglede vozila, periodične preglede vozila svaka dva mjeseca, kao i periodičke tehničke preglede kočnica (ako STP ima ovlast za obavljanje PTPK).

Zakonom je među ostalim došlo i do promjene obvezne opreme i pribora kojim moraju biti opremljena ADR vozila. Ubuduće, pri pregledu takvih vozila više nije potrebno zahtijevati dvije lopate, dvije ručne baterijske električne svjetiljke koje odaju treptavu ili stalnu svjetlost narančaste boje, trnokop i zastavice.

Izmjenom Zakona prestala je i potreba da se cisterne za fekalije nužno smatraju ADR vozilima.

Ovom uputom prestaje vrijediti uputa Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 1602-1/2003 od 16. lipnja 2003. godine.

Sa štovanjem!

D I R E K T O R

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Kontakti