kategorije pretrage

I/7, broj: 3055-1/2003

Zagreb, 24/12/2003


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Pregled vozila za zadovoljavanje posebnih uvjeta vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Našim dopisom I/7, broj: 2883-1/2003 od 05. studenog 2003. godine stanice za tehnički pregled vozila su obaviještene o pregledima vozila za zadovoljavanje posebnih uvjeta vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe koji započinju od 01. siječnja 2004. godine.

U međuvremenu nas je Gradski ured za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, Odjel za promet, iz Grada Zagreba svojim dopisom Klasa: 340-01/03-01/59, Urbroj: 251-05-53/300-03-01 od 22. prosinca 2003. godine, obavijestio da u slučaju taksi vozila koja još nisu započela s radom, odnosno koja će se prvi put staviti u promet kao autotaksi vozila u Gradu Zagrebu, nije moguće zahtijevati postojanje svjetleće "TAXI" oznake s evidencijskim brojem na krovu vozila jer se ista dodijeljuje prijevozniku tek nakon što je dobivena koncesija i otvoren obrt, za što je opet potrebna pozitivna potvrda stanice za tehnički pregled vozila. Pozitivna potvrda se može izdati samo ako vozilo među ostalim ima "TAXI" oznaku s evidencijskim brojem i tako u krug.

Stoga, prilikom pregleda osobnih vozila za autotaksi prijevoz u Gradu Zagrebu koja još nisu započela s radom ne treba zahtijevati postojanje "TAXI" oznake s evidencijskim brojem na krovu vozila već u takvim slučajevima treba izdati pozitivnu potvrdu bez obzira na nepostojanje "TAXI" oznake.

Naravno da postojeći autotaksi prijevoznici koji već imaju vozilo i koncesiju trebaju, među ostalim, imati i "TAXI" oznaku s evidencijskim brojem postavljenu na krovu vozila.

Na sličan način treba postupati ako se i u bilo kojem drugom gradu u Republici Hrvatskoj koncesija za autotaksi prijevoz i evidencijska oznaka dodijeljuje nakon prvog pregleda vozila.

Ovom prilikom obaviještavamo vas da je u stručnoj uputi o pregledima vozila glede udovoljavanja posebnim uvjetima za obavljanje javnog cestovnog prijevoza i prijevoza za vlastite potrebe broj: 2731-172003 iz studenog 2003. godine pogrešno protumačena odredba Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (N.N. 111/2003 i 148/2003) gdje se u članku 6. stavak 2. kaže da za gradske autobuse (I. klasa) ne treba postojati natpis s imenom i prezimenom te prebivalištem fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke i sjedište za pravnu osobu istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama autobusa, već je dovoljno da na takvim autobusima postoji istaknuta oznaka tvrtke. U navedenoj stručnoj uputi napisano je da takva oznaka (logo) mora biti postavljena na obje bočne stranice autobusa (strana 18. i 19. i slika 14) što nije korektno. Nije propisano gdje treba biti postavljena oznaka (logo) tvrtke, stoga postavljanje iste na bilo koji kraj vozila treba biti priznato (npr. ZET iz Zagreba svoju oznaku postavlja samo na prednji kraj autobusa).

S poštovanjem!

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Kontakti