kategorije pretrage

1115-1/2004

Zagreb, 14/04/2004


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Utiskivanje broja šasije na vozilo

Obavljenim pregledima poslovanja STP u proteklom periodu nerjetko je utvđeno pogrešno postupanje pri naknadnom utiskivanju broja šasije na vozilo u STP. Tako su utvrđeni slučajevi u kojima brojevi određeni u nalogu za utiskivanje izdani od nadležnih tijela (Carinska uprava RH, Carinarnica, Policijska uprava i Policijska postaja) po svojoj strukturi nisu sukladni uputi Ministarstva unutarnjih poslova broj 511-01-42-14962/1-95, od 14.04.1999. godine, a da su nadzornici u STP ipak postupali po takovim nalozima odnosno ukucavali takove brojeve na šasiju vozila.

Stoga Vam u prilogu dostavljamo uputu Ministarstva unutarnjih poslova broj 511-01-72-48590/5-2003. od 08.04.2003. godine prema kojoj treba postupati na sljedeći način:

  1. Prije samog utiskivanja brojeva na šasiju vozila naznačujemo obvezu nadzornika da provjere strukturu broja u izdatom nalogu za utiskivanje kao i njezinu usklađenost sa nevedenom uputom MUP-a;
  2. Za slučaj da utvrde odstupanja u bilo kojem smislu, STP je u obvezi kontaktirati tijelo koje je izdalo nalog, te stranku uputiti na pribavljanje ispravnog naloga;
  3. Ukucavanje obaviti nakon pribavljenog ispravnog naloga.

Primjerak naloga za ukucavanje i izdane potvrde o obavljenom ukucavanju u STP obvezno odložiti u predmet.

S poštovanjem!

D I R E K T O R:

Ida Laić, dipl. oec.

Kontakti